Betje Wolff

Van Wikipedia
Portrait van Betje Wolff roend 1754

Betje Wolff (Elizabeth Wolff-Bekker, Vlissiengn, 24 juli 1738 - Den Haag, 5 november 1804) was en Hollansche schryfster, surtout bekend van heur briefromangs, geschreevn tegoare mèt Aagje Deken.

Betje Bekker wierd geboorn in e calvinistische familie. Ze trouwde d'n 18e november 1759 mèt d'n 52-joarign dominee èn weduwnoare Adriaan Wolff.

In 1763 debuteerde ze mèt d'n bundel Bespiegelingen over het genoegen. Achter d'n dowd van heur vent in 1777, gyng ze t'hopeweunn mèt Aagje Deken èn ze begost'n tegoare te publiceern. Hunder grotste succesn woarn de briefromangs De Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) èn Historie van den heer Willem Leevend (1784-1785).

Vanwege hunder patriottische sympathieën verhuusd'n z' in 1788 noa Trévoux in 't departement Ain (regio Auvergne-Rhône-Alpes).

Deur financiële probleemn most'n z' in 1797 werekeirn noar Holland èn ze weund'n in Den Haag. Betje Wolff stierf doar an heur 66 joar. Einigte doagn loater stierf ook Aagje Deken.

Eign Publicoasjes[bewerkn | brontekst bewerken]

 • 1763 - Bespiegelingen over het genoegen, dichtmatig voorgesteld
 • 1765 - Bespiegelingen over den staat der rechtheid: dichtmatig voorgesteld
 • 1765 - Eenzame nacht gedachten, over den slaap en den dood
 • 1766 - Een nieuw scheepslied, gemaakt ter eere zyner doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden By gelegenheid van hoogstdeszelfs installatie als heer van Vlissingen
 • 1769 - Walcheren, in vier gezangen
 • 1769 - De Nederlandsche vrijheid aan der Corsen generaal Pascal Paoli
 • 1772 - De menuet en de dominees pruik
 • 1772 - De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente
 • 1772 - Lier- veld- en mengel-zangen
 • 1772 - Zedenzang, aan de menschenliefde, by het verbranden des Amsteldamschen schouwburgs : Op den XIden van bloeimaand, MDCCLXXII
 • 1773 - Jacoba van Beieren aan Frank van Borsselen
 • 1774 - Aan mynen geest: hekeldicht
 • 1776 - Brieven van Constantia Paulina Dortsma, oudste dochter van wylen den heere Paulus Dortsma, geschreeven aan haare nigt Scriblera van Utrecht. Uitgegeeven en met een ophelderende voorreede vermeerderd door mr. Paulus Dortsma, secundus
 • 1778 - Beemster-winter-buitenleven: Twee brieven
 • 1779 - Proeve over de opvoeding, aan de Nederlandsche moeders
 • 1783 - Het nut der vooroordeelen; door de gebroederen Godowardus en Egbertus Wysneus; met ophelderende aanmerkingen verrykt, door de juffrouwen Wysneus, halve zusters der schryveren
 • 1784 - De Natuur is mijne zanggodin: dichtstuk
 • 1785-1786 - Mengel-poëzy (drie deiln)
 • 1786 - Aan de Vaderlandsche burgers
 • 1786 - Vrijheid blijheid: vaderlandsch dichtstuk
 • 1787 - Aan de Amsteldamsche burgers. Op den zesentwintigsten february. MDCCLXXXVII

Publicoasjes mèt Aagje Deken[bewerkn | brontekst bewerken]

 • 1777 - Brieven
 • 1779 - Het nut der Vaderlandsche Maatschappye van Redery en Koophandel, opgerecht te Hoorn
 • 1779 - Nederlands verpligting tot het handhaven der nuttige maatschappyen en genootschappen in ons vaderland. Inzonderheid haare betrekking hebbende op den oeconomischen tak en de Vaderlandsche Maatschappy te Hoorn
 • 1780-1781 - Brieven over verscheiden onderwerpen (drie deiln)
 • 1781 - Onderwyzend gesprek, over het geloof en de zedenleer der Christenen; in negen-en-twintig lessen
 • 1781 - Economische liedjes (drie deiln)
 • 1782 - Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man
 • 1782 - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (twèe deiln)
 • 1784 - Fabelen
 • 1784-1785 - Historie van den heer Willem Leevend (acht deiln)
 • 1787-1789 - Brieven van Abraham Blankaart (drie deiln)
 • 1789 - Wandelingen door Bourgogne
 • 1793 -1796 - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, De gevolgen der opvoeding (zes deiln)
 • 1798 - Gedichten en liedjens voor het vaderland; benevens eene aanspraak aan het Bataafsche Volk
 • 1802 - Geschrift eener bejaarde vrouw (twèe deiln)