Discuusje Wikipedia:Oe sprik je gy die woordn uut - reeks V

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Misschiens ountstoat er verwarrienge deur de klanktabelle die ier gebruukt es?... --Patrick 4 feb 2008 11:45 (UTC)

Me vs. med[brontekst bewerken]

Cfr. tekst:

In met ... gevolgd door een woord beginnend met een klinker met appels, met eieren, ...
med (eenklank): voor klinkers med'appels, med'eiers, med'andre, med'espe Kortryk, Yper

Zou die "d" nie ofkomstig keunn zyn van 't lidwoord "de" zodat et zoudn moetn zyn:

me d'appels, me d'eiers, me d'ander, me d'espe".

--Patrick 5 feb 2008 06:42 (UTC)

Ik peizn da de uutsproake voor e klinker stemhebbend wordt: komt(d) over, et(d) eigentlik, je ziet(d) of. Da wil nie zeggn da je da met 'n d moe schryvn.--Pastel 5 feb 2008 07:05 (UTC) Ook: olf(v) oopn en olf toe, twoalf(v) ezels en twoalf kiekns.--Pastel 5 feb 2008 07:52 (UTC)
De t van "met" wordt inderdoad stemhebbend uutgesprookn deurdat er e klinker ip volgt. 't Zelfste e je met "dat". "Dat is" wordt "dad is". Moa da wil nie zeggn da je dat azo moe schryvn...--Zeisterre 5 feb 2008 07:48 (UTC)
En oe zeg je gynder toun "met hesp en met eieren"? "me espe en me eiers" of "med espe en med eiers" (fonetisch spellienge ier) ? --Patrick 5 feb 2008 08:29 (UTC)
Zie projectblad en ieronder. --Foroa 5 feb 2008 08:44 (UTC)
Er es wel en dudelijk verschil tussen med'appels en me d'appels, Pastel en Zeisterre ei verzekers gelik. En inderdoad, oame moetn begun "je zied of", "komd over" begunn schryvn, ton zyn we verre van oes eus. --Foroa 5 feb 2008 08:26 (UTC)

Nieuw teken nodig?[brontekst bewerken]

Foroa, me goan toch ne kee moetn peizn an de ountbrekende SV-klankn in uze Wikipedia:SV-Klankleer tabelle.

't Es oundertusschn dudelik da de meeste "mè" (AN met) uutspreekn met de "e" van "zettn". Dat es klanke 610 (de twidde, finoale variant) uut de tabelle. Nu stoat er doar nog "ê" moar dat wos en idder voorstel van my. 'k Peinze dat et te verwarrend es mè de SV-êe...

De spellienge "mè" verwyst na de Fransche è (lik in pèlerin). Dat klopt mè myn uustproake (klanke 620) moa nie mè de die van d'andere. --Patrick 5 feb 2008 06:55 (UTC)

'k Ei an den univ van Gent gevroagd die tabelle te checkn, moa zô te ziene zyn ze nie styf g'interesseerd. Oa dan ôok moe'n we de tabelle universeel en compleet krygn, onofanklik van het wvl. Oat mè zovele gebreukt gewist es ton bewyst dat het zyn nut is en oa'n der verschillige minsn ulder in werevindn, zelfs me verschillige eutsproakn, ton es't doel van SV bereikt. Oedanôok, voe olles wat accentn angoat (Ook Brèènienge, pèèrd, etc) moen we dadde in êne kêe anpakken, nie in brokkn en stikkn. En de ê erbreuken is en styf slicht gedacht: de ê wil zeggn: we schryvn't lik AN moa we spreken et totoal anders eut: de j (voor ZO Wvl) + en e die mêer noa de korte i neigt (soms twêeklank) + geslootn lettergrepe. Dus twêede spreek je eut lik twjiedde, gy schryft twidde. 'k zie wel dan der vele te fête schryvn zonder dat da probleemn gift.

Note: in 't begin van het SV was de ê bedoeld voe ol de die, die de ee niet ols AN ee eutsproakn, dus gemêente nie ollêne voe gemjiènte moa ôok voe gemeinte, geminte, gemèènte, gemiente, ... Da latste dêel es zô te ziene nie goe gecommuniceerd gewist en wa verloren gegoane en gift nu mêer variantn.

Ter info, voe veel ê wordn bestoat en "matching" e word da totoal anders klienkt, zôda die ê echt nôdg is: bête (bjiètte-biet) - bete (bijten), lêeg (ljiègge/laag) - leeg (ledig, lui), lêern (ljièrren/leren, ladders) - leern (lederen)), êetn (jiètten/heten) - eetn (eten) ... --Foroa 5 feb 2008 08:26 (UTC)

Dat es nie overol zo. O.a. in 't Ypersche en round Wervik klienkt da juste 't zelste. --Patrick 5 feb 2008 09:18 (UTC)
Ollêne in Yper stee wi, nie derround, woa dan de êez en eez wel verschillig klienkn. Meuzel 5 feb 10:18
Die gastn van stad bing ;-) --Foroa 5 feb 2008 15:19 (UTC)
Dikkenekkn, te 'n is gin aar wôord vôorn :) --Meuzel 5 feb 2008 16:47

Accent è[brontekst bewerken]

'k Peize wel dat er in het WVL ne e (lik in AN pet) bestoat die en stik nadrukkelikker en langer eutgesprookn weird, en die verbondn schynt me en sorte van afschuwe. We zien da ipdeukn in de woordenlyste: prèt(vint), pretènsie moa ôok bèk (kreet van afschuw). --Foroa 5 feb 2008 10:23 (UTC)

Dat es toun (à peu près) dezelste klienker lik in 't Brugs pèèrd, èèrde (klanktabelle nr. 611). --Patrick 5 feb 2008 13:11 (UTC)
Verzekers wel, moa olflangk (loat oes zeggn 610,5 en nie lik in à peu près). Diene 610 es toch de e van pet (die nie in het AN zoe vôornkommn) ? --Foroa 5 feb 2008 14:04 (UTC)
'k Weet nie oe me olflange klankn ook in de tabelle moetn upneemn, 'k peinze da datte en bitje te verre goat.
Juste, de 610 es die van AN 'pret', den commentoar klopt ollene nie :-) --Patrick 5 feb 2008 14:29 (UTC)
De 610 is de klank [æ] en da komt overêen met de West-Vlamsche "e van pet en met". Die klank komt inderdoad nie vôorn in 't AN. De 620 is de klank [ɛ] en da komt overêen met de West-Vlamsche "i van wit en zit" en de AN "e van pet en met". De commentoar klopt dus wel by 610 moa nie by 620, Patrick :-)--Zeisterre 5 feb 2008 18:55 (UTC)