Discuusje Wikipedia:Regionoal West-Vlams

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikipedia[brontekst bewerken]

Wie heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om een West-Vlaamse wikipedia op te richten (en dan nog in half Oost-Vlaams)? Hoe kan er nu in godsnaam een encyclopedie geschreven worden zonder standaardspelling? Een prutsboeltje is dit. 't Is triestig, zielig, belachelijk en beschamend. Laat ons ons dialect eens wat serieus nemen en afstappen van dat Kowliergemompel.

Eerst zou een standaardspelling moeten ontworpen worden door academici die er, pleonastisch, iets van kennen. Zo heeft men dat met het Waals ook gedaan. Ze mogen daarbij gerust eens afkijken van de spelling van het Fries, dat ook onze klanken heeft. Daarna mag ze voor mijn part 1 uur per week onderwezen worden op alle West-Vlaamse scholen (opdat de spelling gezag zou krijgen) en dàn pas wordt het een beetje deftig. Ook al is er dan nog geen standaardwestvlaams, wat ruimte laat voor triestige neerlandicismen en woorden die slechts een paar dorpen kennen. Een encyclopedie impliceert nu eenmaal taalregels, hoe zeer ik ook zelf een hekel mag hebben aan de spellingsoap en muggenzifterij van de Taalunie.

Als het van mij afhing vloog gans deze wikipedia eruit. Mi klikkn en klakkn up blooöte koente up 't stroate.Dionysos1 16:42, 20 July 2006 (UTC)

Ben zelf Westvlaming, maar dit vind ik hier niet passen. Wie heeft hier nu een boodschap aan behalve Westvlaamse chauvinisten en een kliek flauwe grapjassen? Eraf die onzin!!! Er zijn andere plaatsen hiervoor.

Wie ben jij om onze inspanningen om het West-Vlaams in kaart te brengen onzin te noemen? Dat deze website jou niet interesseert - tant pis, en dit hoef ik eerlijk gezegd niet eens te weten, maar als je geen enkele moeite doet, of niet in staat bent om een positieve inbreng te formuleren, verlaat dan de website en hou op met ongepaste en anonieme opmerkingen. --Patrick 20:17, 27 september 2006 (UTC)
Pfffff, ik heb niet veel zin om hier op te reageren (op den anoniemen dan, niet op Patrick), alleen dit: bekijk de lijst van talen eens op de algemene wikipedia. Je zal zien dat in de buurt van de rangschikking waar de vls staat (zo rond de 120ste plaats) er veel talen zijn die het met veel minder sprekers moeten doen (vergelijk bijvoorbeeld Kashubian (50000 sprekers) eens met het West-Vlaams (1.15miljoen sprekers). We zouden beter wat meer chauvinistisch zijn, op een positieve, niet-enggeestige, manier dan. En inderdaad, het ontbreken van een gemeenschappelijke spelling is een serieuze handicap, maar deze eigenste plaats kan misschien een hefboom daartoe worden. --D-rex 19:11, 29 september 2006 (UTC)

Volledig mee akkoord Dionysos1. Het is niet leesbaar en chauvinistisch. Bovendien ben ik het als Oostendenaar helemaal niet eens met de spelling die gehanteerd wordt. Die is namelijk meer centraal-West-Vlaams dan wat ik gewoon ben. Dus moeten de Oostendenaars eigenlijk een Oostendse Wikipedia moeten kunnen oprichten opdat ze zich thuis zouden voelen in hun eigen taal. En zij die aan de kaai wonen in Oostende, zouden dan weer een eigen kaai-Oostendse Wikipedia moeten oprichten? Klinkklare onzin. Er is bovendien geen standaardspelling voor het West-Vlaams dus is deze hele Wikipedia zwaar overbodig. Al de moeite die gestoken wordt in deze grap, zou beter aangewend worden om de Nederlandstalige Wikipedia uit te breiden. En als je echt onzin wil verkopen, doe het dan op uncyclopedia.org, dat is daarvoor bestemd. Maar wat hier staat is gewoon zinloos. Én er staan nog eens fouten in ook: in het Oostends is paard helemaal niet pèèrd /pε:rd/, maar pêrd /pæ:rd/. Dat die fout er staat, komt gewoon omdat deze pagina's grotendeels zijn samengesteld door mensen die helemaal _niets_ afweten van linguïstiek en dat onderscheid niet maken. Als je het West-Vlaams in kaart wil brengen, kun je beter eerst een aantal standaardwerken over fonetiek lezen dan hier een paar ongefundeerde zaken in tabelletjes te steken. Van mijn part mag deze wiki ook gekelderd worden. Net als al die andere wiki's in een taal waarvan de sprekers eigenlijk een andere nationale taal krijgen aangeleerd (west-vlaams, oost-vlaams, ...). Dat Frysk en Welsh blijven bestaan, vind ik logisch want het zijn erkende talen. Maar dit is gewoon een verspilling van tijd en geld van de Wikimedia foundation, ons en van jullie.

En D-Rex: het probleem van de gemeenschappelijke spelling is en blijft een probleem. Er komt geen gemeenschappelijke spelling omdat deze West-Vlaamse pagina er gekomen is om een soort West-Vlaamse identiteit te willen profileren. Wel dan zal een Oostendenaar ook nooit willen dat er op zijn W-Vl Wikipedia "Veranderiengn tôogn" gespeld wordt, want de Oostendenaar heeft net zo goed een identiteit hoog te houden. Net zoals jullie de Nederlandse standaardspelling verwerpen, zullen Oostendenaars op hun beurt de West-Vlaamse standaardspelling verwerpen. En zo kun je maar doorgaan tot er voor elk idiolect een wikipedia bestaat. Zo is het hek van de dam. ~Sander (die zich niet wenst te registreren op Wikipedia W-Vl, maar bluppfisk heet op andere wiki's) (bijdrage van User:84.192.180.205, 12:00, 5 januoari 2007, aka nl:Gebruiker:bluppfisk)

Ik kan zeker in je opmerkingen komen. Het is trouwens ook een van de redenen waarom ik deze vls-wikipedia wat beu ben en vaak onzinnig vind, ik citeer je woorden: "Dat die fout er staat, komt gewoon omdat deze pagina's grotendeels zijn samengesteld door mensen die helemaal _niets_ afweten van linguïstiek en dat onderscheid niet maken. Als je het West-Vlaams in kaart wil brengen, kun je beter eerst een aantal standaardwerken over fonetiek lezen dan hier een paar ongefundeerde zaken in tabelletjes te steken.". Nu ben ik vérre van ingewijd in de linguïstiek, maar oa ik heb in mijn leven toch af en toe wat gelezen, en indertijd toch ten minste eens gepoogd hier wat bronnen aan te dragen, en ook wat rond te lezen naar werken over typische kenmerken van het west-vlaams (en andere talen wat dat betreft ook). Deze worden hier doodweg genegeerd... Ik heb hier ooit eens ferme kritiek gegeven, maar ik denk niet dat iémand in tussentijd zich de moeite getroost heeft wat leeswerk te doen; neen, men blijft helaas doodleuk dingen verkondigen als het waren echte goed wetenschappelijke resultaten of beweringen... Nu ja, er is weinig aan te doen, tenzij mensen als jij toch eens af en toe zouden langskomen om minstens wat meer evenwicht of serieux er in te brengen (als er naar wordt geluisterd ten minste). En waarom ik hier af en toe nog eens het een en ander bijdraag of wijzig? Omdat ik het niet kan aanzien waarschijnlijk dat een "encyclopedie" helemaal tot een erbarmelijk hobbysite van het niveau http://members.tripod.com/westvlams/ zou wegzakken zeker ;-) ? Zowel inhoudelijk als qua taal, en dit uit "liefde" voor mijn dialect, maar ook om geen gekke dingen te doen met het geld en het platform dat Wikimedia hier aanbiedt ;-) Ook al zie weinig heil in de vls-wiki, probeer misschien af en toe eens te passeren om het toch enigszins op niveau te houden ;-) --LimoWreck 18:08, 5 januoari 2007 (UTC)
Ik zou hier toch wel op willen reageren, uit respect voor elke mening. Wat ik zal zeggen is al eerder gezegd op verschillende plaatsen, maar misschien is het goed om alles eens samen te vatten:
 • Wij doen verwoede pogingen om een standaard-West-Vlaams te definiëren, dit door discussie en overleg. Omdat dit een arbeidsintensief proces is, werken we met versies, zo zit het SV nu aan 1.1. Het is een compromis, dus niet iedereen zal zich er 100% in vinden. Wij staan open voor kritiek, zo vind zelfs ik, als zuid-West-Vlaming, dat er op dit moment een te grote invloed is van het Zuid-West-Vlaams op het compromis. Maar dit is een direct gevolg van het feit dat onze taalenthousiastelingen eerder zuidwaarts te vinden zijn. We doen dus een oproep naar Noorderlingen met een grote affiniteit en interesse in taal. Zo kan het compromis een nog beter compromis worden. Maar je kan niet verwachten dat Zuiderlingen de taalgevoeligheden kennen van de Noorderlingen, en zoals met andere wikipedia's: what you give is what you get. Dus i.p.v. kritiek te geven op hoe het nu is, zou men beter meehelpen aan hoe het zou moeten zijn.
 • Het handelsmerk van de West-Vlamingen, de taal, is een sterker bindmiddel dan dat het een verdelende kracht is. Zo vinden West-Vlamingen elkaar snel 'in den vreemde', en dit op een spontane manier. Velen die in Gent of Leuven gestudeerd hebben, of in Brussel werken, kunnen dit getuigen. Dus in plaats van te focusseren op de 10% verschillen, zouden we beter samenwerken rond de 90% gelijkenissen.
 • Omdat de nadruk ligt op de gevoeligheden van taal, zijn er twee mechanismes in het leven geroepen: algemeen West-Vlaamse pagina's worden zo goed mogelijk in het SV geschreven. Maar als men een pagina heeft die specifiek gekoppeld is aan een regio/stad/gemeente, kan men dit door een standaardboodschap aangeven. Schrijf je dus een pagina in het Oostends, geef dit aan, en niemand zal er zelfs aan durven denken om deze aan te passen.
 • Net als alle andere wikipedia is de vls een groeiend en zelfregulerend organisme. Er zullen dus fouten instaan tegen het Oostends, tegen het Kortrijks,... Maak je geen zorgen, er staan ook fouten op de Nederlandse en Engelse wikipedia. Moeten die dan afgeschaft worden? Neen, beter zou zijn om fouten te verbeteren. Waar ben je pèèrd tegengekomen? Zoek het op en verander het naar pêrd, niemand zal je tegenhouden.
 • De aanvraag voor een taalspecifieke wikipedia is streng en wordt gereguleerd door de wikimedia foundation. Het is dus niet zo dat een paar lollige West-Vlamingen zomaar een wikipedia hebben opgestart. Volgens bronnen blijkt dat het West-Vlaams verder ligt van het Nederlands dan dat het Afrikaans ligt van het Nederlands. Maar Afrikaans wordt beschouwd als een taal (met een wikipedia), het West-Vlaams niet. Zit daar enige logica in? Neen. Verder is het zo dat de vls niet gestart is door West-Vlamingen tout court. Neen, een Nederlandse Limburger (User:Steinbach en een Afrikaanse User:Servien waren de aanstichters van deze wikipedia. En wie zijn wij om hun unbiased oordeel te weerleggen?
 • De eerste geschreven bronnen waren in een soort West-Vlaams, en niet in het Brabants dat nu de basis vormt voor het Nederlands. Ken je het zinnetje 'Hebban olla uogala nestas bigunnan hinase hi...'? Volgens de meest gangbare theorie is dit in het West-Vlaams geschreven. De bewering dat het West-Vlaams als schrijftaal geen bestaanreden heeft of heeft gehad, is dus niet correct.
 • Specifiek op LimoWreck (die mij gekruist heeft met zijn commentaar). Ik meen mij te herinneren dat de hoofdtoon van je kritiek was Jullie daar in Zuid-West-Vlaanderen spreken geen West-Vlaams, want ik heb hier een boek dat bewijst dat het Noordelijk West-Vlaams het enige echte West-Vlaams is. Dat is toch geen grond voor discussie? Logisch toch dat daar geen gevolg aan gegeven wordt. Heb je ooit constructieve bijdragen gedaan op de discussiepagina's rond het SV? Misschien heb ik een selectief geheugen, maar ik meen van niet. Ik heb eerder al gezegd dat ik de neiging heb om je eventuele constructieve bijdragen aan het SV zwaarder te laten doorwegen, door het numeriek onevenwicht Noord/Zuid dat nu nog bestaat. Maak er gerust gebruik van.
 • Oh jawel, dat heb ik al meermaals hoor, en nog vóór die ene keer dat ik eens ferm mijn kritiek uitspuwde ook ;-) Reactie op bronnen of op poging het taalkundig te houden heb ik nooit gezien. Ik heb ooit geprobeerd de streektabellen wat naar taalfenomen, klanken, uitspraken, en andere regels in te delen, (oa gebaseerd op de tekst van dionysos in de nl-wiki, en op andere bronnen online), maar dan begon men doodleuk met een op thema ingedeelde lijst tabellen want "een tabel op thematiek (tuin, dieren, weet ik veel wat) is toch leuker", dan weet men meteen hoe laat het is. Op zich is er met een thematische lijst niets mis, maar je merkt al gauw welke insteek men heeft natuurlijk: geen poging toch enigszins gefundeerd op bronnen wat uit te zoeken, maar liever natte-vinger-werk. Ik herinner ook in het voorjaar ergens een of andere spellingsvoorstel (of meerdere, can't remember, het was in de tijd nog voor dat SV gedoe), waarin klanken of onderscheid tussen klanken werden aangedragen die volledig op een eigen idee van de maker steunden OF ook met aandacht voor klankvariaties die weliswaar bestonden, maar dan zonder enige rekening te houden met essentiële historische achtergrond, en die totaal niet stroken met die bronnen uit de historische fonologie die je wel her en der kan vinden; ook totaal geen rekening houdend met het dialectcontinuüm naar bv. het oostvlaams, historische klankverschuivingen in het NL, etc etc... veel "original research", weinig context. Tjah, dan houdt men het voor bekeken... Zoals gezegd ben ik ook vérre van een taalkundige, en met mijn úiterste beperkte bronnen en kennis is het toch vechten tegen de bierkaai. Die pluppfisk van hierboven maakte een opmerking over die ee, èè... ik herinner me een paar dagen terug ook daaromtrent enkele opmerkingen ergens gezet te hebben, ik dacht niet dat er veel reactie op kwam, en op een andere opmerking dacht ik dat men al meteen weer naast de kwestie antwoordde (of men wou er niet op ingaan). Het pogen de inhoud van de vls-wiki op "encyclopedisch" niveau te houden is al werk genoeg, dus dan probeer ik me daar nog af en toe op te concentreren ;-) En dan nog lijken zaken als JVS Quasar (op de NL-wiki genomineerd voor verwijdering) hier stilaan binnen te sluipen ;-) En de aanwezigheid of het niveau van de vele dorpen en gemeente , daar is voorlopig ook nog genoeg werk aan, dus dan pak ik dat liever af en toe eens mee als ik er toch aan bezig ben op de nl-wiki ;-) --LimoWreck 19:55, 5 januoari 2007 (UTC)
 • Op dit moment loopt er een evaluatie van het SV1.1, kunnen je opmerkingen daar dan niet concreet in opgenomen worden? Het feit dat er een evaluatie is, is niet bedoeld om het nog meer Zuid-West-Vlaams te maken :-). En ik herinner me de tijd dat je streektabellen ging maken nog goed, en vond dat toen een goed idee. Ik herinner me niet echt dat daar kritiek op was, bij mij leek het gewoon alsof het doodbloedde wegens gebrek aan tijd. Dus, ben je geïnteresseerd in een grondige analyse en discussie over et SV? Ik denk dat Foroa en Patrick het graag zullen horen. Wat Quasar betreft, je hebt gelijk en ik voel er ook voor om het te verwijderen, maar anderzijds is het artikel geschreven uit een zekere goede wil, en daarom schrikt het mij wat af om het weg te doen.
 • Ten tweede, het evenwicht tussen Noord en Zuid lijkt wat te herstellen, we hebben Zeisterre, Filibertus,... die duidelijk uit het Noorden komen. Ik vraag niet liever dan dat jullie zich 'bemoeien' in de SV discussie. --D-rex 20:11, 5 januoari 2007 (UTC)
 • Bwoh, die tabellen, misschien ooit eens hé... maar zoals gezegd, voorlopig zijn er wat andere bezigheden op de wikipedia's die meer mijn interesse hebben... Er moeten nog tientallen gemeentekaartjes van W-Vl getekend worden bijvoorbeeld, die zijn hier ook wel nuttig ;-) --LimoWreck 20:15, 5 januoari 2007 (UTC)
 • Zeer zeker (heb je geen van Werk'n, zodanig dat het geen begunnetje meer is :-) ). Neen, zelf ben ik ook eerder een inhouds- dan een taalman, dus ik begrijp je volledig als je zegt dat er veel werk is :-) --D-rex 20:17, 5 januoari 2007 (UTC)
De indeling van een woordenlijst op thema was mijn idee. LimoWreck, je zegt dat het hier te weinig taalkundig wordt gehouden, maar ik vind dat jij degene bent die zich beter wat meer met taalkunde zou bezighouden. Dan zou je minder reden hebben om uit je nek te kletsen en zou je weten dat in de moderne dialectologie een thematische benadering een gangbare methode van woordenschatonderzoek is die semantiek aan woordgeografie koppelt, twee aspecten die je niet los van elkaar kunt zien.
En wat jouw werk betreft om de streektabellen naar taalfenomen, klanken, uitspraken, en andere regels in te delen, ik vind dit een eerste klas idee. Maar je moet een onderscheid maken tussen verzamelen van gegevens enerzijds en de analyse achteraf anderzijds. Ik heb jou trouwens al eerder voorgesteld om jouw analyse van het West-Vlaams in het artikel West-Vlams over te nemen en je ging hiermee akkoord. Ik wou echt dat ik dit al eerder had kunnen doen, maar mijn tijd is jammer genoeg te beperkt. Maar ik ga daarvoor kijken, jouw werk is dus niet verloren en wordt niet verwaarloosd, integendeel. Maar ik doe het liever dan er over te praten of klagen. --Patrick 10:41, 6 januoari 2007 (UTC)

Zeeuws[brontekst bewerken]

Allereerst mijn excuses voor de gebruikte taal. Het artikel stelt dat er West-Vlaams wordt gesproken rond Axel, maar dat lijkt mij incorrect. Ik heb jaren in Terneuzen gewoond en nog nooit West-Vlaams in die omgeving gehoord. In Zuiddorpe en Koewacht is het dialect weliswaar al veel "Vlaamser" dan Zeeuws, maar toch zeker geen West-Vlaams. Jörgen 14:23, 29 March 2006 (UTC)

Hangt ervan af wat je nog west-Vlaams noemt en wat al Zeeuws, maar de dialecten van het land van cadzand en het Land van Axel kunnen taalkundig wel het beste bij het West-Vlaams worden ingedeeld. Zodra het artikel wat langer wordt zal ik daar wel dieper op ingaan. De taal rond Hulst is trouwens duidelijk Oost-Vlaams. Steinbach 14:41, 29 March 2006 (UTC)
Over het Land van Cadzand is inderdaad geen discussie mogelijk, mijn Nieuwvlietse oma sprak duidelijk een West-Vlaamse variëteit, maar in de Kanaalzone spreekt men echt heel anders (m.n. woordenschat, maar ook de fonologie wijkt af). Jörgen 14:49, 29 March 2006 (UTC)
De vroage is wok oa 't zeelans nie tegoare me t' west-vlams als ihn (1) toale moe gezien wordn. Zeeuws wor nog gesprokn in veel zeelanse dorpn. In het Zeelans zie 'k biekan gin verschil me 't West-Vlams. Volgns mie zin West-Vlams en Zeelans ihn toale. In het Westen van Zeeuws-Vloandern word er zeker West-Vlams gesprokn, minstens van Cadzand tot Eede. Dat goat van doar over in Ohst-Vlams naar het Ohsten toe. In Sas van Gent is het al zeker Ohst-Vlams.
Kwestie van definitie. Inderdaad hebben het Zeeuws en het West-Vlaams veel gemeen, maar er zijn ook grote verschillen. Heb jij het nu over het Zeeuws-Vlaams of over het eiland-Zeeuws? Dat laatste is namelijk de taal die er meestal met Zeeuws bedoeld wordt. Steinbach 14:12, 3 July 2006 (UTC)

westvloams onderschid[brontekst bewerken]

lik da kik et zie, wordt West vloandren in tween hedjild deur t word hes/has (nederlands: gras). Noodelijk van Toeroet zeggen ze allemolle: 't has ofrien, en zuidelijk wert "t hes ofgereen". Oije da zoe willen toevoegen an under skoin liestje... Waarvoor dank

interessante ipmerkinge. Zoeje keun zeggen welke verskillende dialectstrekn der zin int noarden, want da wete kik nie: est goe dak de volgende der ip zette: Ostende en Bruhhe, of zin der nog andere?
mien voader (°1942) is van Wes-Fleet'rn (je wèt wel, van 't bier). ewwe, nem zeht ossan: 't has. en pertank, Wes-Fleet'rn leht ni ohher dan Toeroet.

Een 60-jarige voormalige inwoner van Zuidzande in Zeeuwsch-Vlaanderen houdt vol dat zijn dialect absoluut niet Vlaams is. Hij stelt dat in de grensstreek ànders gesproken wordt dan zijn 'Kesants'..... Is dit onzin, of is er in de ruim 42 jaar sinds hij zijn geboortegrond verliet iets veranderd?

In Wervik noemn ze een vlinder nen skoelapper(allé de oude mienschen toch é) oe noemen ze da in de reste van west-vlaanderen

Ze noemm da verskilligste noam in 't Weslan... Skoelapper, flieflodder, zomerveuhle,... Wuk at da Zjiws betref, ik peizen da juste moa 't zuddn meedoe met oes, en 't nwordn met Ollan. 't Hjin a kik hljird é, es dan der em drie wofhroepn zin van 't Wesvlams: H'eit et Nword-Wesvlams of Kustwesvlams van de zjé, h'eit et Westelijk-Wesvlams, dadés 't hjin dan ze koetn in 't westen en over de skreeve, en h'eit Zudwesvlams, dadés 't hjin dan ze ron Kortrik en ol koetn. Zwo eikik wel een apart toalke, 't skin, met da min voadr Zudwesvlams koet, (Heule - Kortrik), en min moedre mjir noa 't Westen trek (Poperinge - Watou). Zwo kappekik van 't ABN word 'gezegd' (hezeid) de 'h' of (westhoeks eigenskap), en de latstn D (kortriks), dus ik moake doa "ezei" van. Sommehstekji es 't wel moeluk, moa me doen 't hoan é. Horned God 10:47, 19 July 2006 (UTC)


Roeselaors Bargoens[brontekst bewerken]

De volhende lijn'n eik van de pahina gehoald. Tes nie dak ze nie interessant vinne, moa ze stoan doar nie ip udder platse (kei ze trouwens iphenoomn in de Roeseloare pahina). zi je 't akkoord? --D-rex 09:52, 26 July 2006 (UTC)

Volledig akkoord, kaat ool gezien en 't is perfect. 'k ben ool bliejju daj gieder mien vodden ipkuust ('k ben oozoeoo nie tuus in die wiki toestanden).
Trouwens, ook akkoord mee de stellienge dat Bargoens nie echt met dialect te moakn eet. Eigentlik is bargoens zoeoo te leezn un soeoorte ziegeunertollu, un toallu van zwervers. Nie echt an un streekku geboenden.--Mister T. 16:31, 26 July 2006 (UTC)
     Kliejene -belangrikke- bemerkienge: in Roeseloare ister nog un compleet giezoleerd dialect van "de Nieuwmarkt", het "Bargoens" dat deur de leurders als un soeoorte geheimtoale gebruukt werd (cfr de verhalen van "Peegie"). Nu an ut uutsterven moa met un compleet andere woordenschat en uutdrukkiengen dan ut Roeselars en ut West-Vlams in ut algemiejeen.
     : "Bargoens" is wuk dazze noem'n e "sub-taal". Ni echt e dialect. user:Astro

Miskien onder de tabelle een verwizinge zetten in de zin van:

BTW, in de tabelle est er gien Brugs - normaal ?--Foroa 10:09, 26 July 2006 (UTC)

Foroa, die parahraaf da je weggedoan eit was bedoeld voô de algemièn specificiteitn van iedere streke kort weere te heven (vb de sk klank in't kortrikse). Mie nie geloaten da se weh es zulle, mao gaot meskien de bdoeling dervan nie behreepn --D-rex 14:37, 26 July 2006 (UTC)
Sorry D-rex, k'had et nie begrepen, moa de vroage was een aantal voorbeelden voor iedere streke te geven. Vermits er nie veel voorbeelden waren en er geen biekwamen, en t'meeste in de tabelle stond, ik de liste toch weggedoane. Kan ze werezetten (vroag moar), moar misschien moeten we als de tabelle meer compleet is, een soort conclusie trekken (of misschien vinden we die terug in de literatuur.--Foroa 14:47, 26 July 2006 (UTC)
Ik vin die parahraaf over Roeseloare (en Peegie) oek stief interessant. Moar ik vin da Bargoens hèn toale of toalvariant. Allez, 't specioal jarhon die de slachters e verkopers in 't slachtuus van Anderlecht hebruuk'n... da hoa je toch oek hèn aparte dialectstoatus heve'n? Astro

Skreven tehen de sterren ip[brontekst bewerken]

Nog 4 Wikis en we zitten an 300. Ik skrive er nog ene vanavond. En gulder ?--Foroa 16:27, 26 July 2006 (UTC)

ge goat u moetn oasten :-) Wein vandoage nog een milpoale hehoald, wein voo den ièste kiè mièr dan 500 anpassing'n gedoan. Al peis ik wel da we gauwe nieuw bloed nodih zullen ein, want da tempo goat gin ein van oens lange vulouden --D-rex 17:14, 26 July 2006 (UTC)
Miskien proberen de gasten van de deuzd heemkundige kringen in Vloanderen in aksie te kregen. Voar hen is t'oak een simpele manier om ulder informatie te publiceren zonder dat ulder held kost. --Foroa 18:22, 26 July 2006 (UTC)

Tabelle[brontekst bewerken]

Vraogske... et er etwien suggestjes bie wa da'k mien dialect zien invulln ? 'k Zittn e bitje in 't middn van de provinsje...

'k lihhn ip 10km van Toeroet (dus binnenland), kzien heboorn in Roeselore, moh ken lichtjes e paar dieng van an de zee ook (middelkerke en ostende lihhn wok vlakbie), en me dialect sluut wok an bie de westhoek (want klihhn teehn diksmuude en bachten de kupe wok). Kun der dus nie echt ene stad ip plakkn, omda't nie specifieke uut ene stad komt, mo azo alhemeen uut zowel de westhoek, de zjee en e kljeen bitje binneland... ? Etween e hedacht ? Of moen we serieus iedere hemeente der ip zetten. Ton zoe we beter die tabelle en de kolommen wat herschikkn zodanig daj de streek ku zien. Van 't zeeuws-vlams, noa t brugse, noa de zee en de westhoek toe en tonne noa troeselaarse, tieltse, noa tkortriekse en twarehemse toe en 't oostvlams? --LimoWreck 12:50, 27 July 2006 (UTC)

Aj geirne tabellen herschikt, voe mie nie gelaten, moar t'zal nooit heel goe zun, behalve misschien aje begint met het midden en toen ronddraait. Veel streken zoek er nie biezetten, en Woaregem begint al met OastVloams, in Deirlijk en Zwevegem is't anders moa ook straf: we stoppen beter met tabel eutbreidingen.
Moa die gasten van't midden, doar zoek niet te vele noa leusteren; ze zeun mossel nog vis. Normaal gezien zou t'standard vloams ergens in't midden moeten uitdraaien, moar ik vind dat LimoWreck verdacht vele noar de kust klinkt.--Foroa 13:11, 27 July 2006 (UTC)
Aweh ja, 't is daorom da'k tvraohn; want kvien da't de tabelle ol hraot henoeh an 't wordn is, en kljeendere steen en hemeenten moetn der nu ook ol nie echt ip zeker; daomee da mie parochje der ip zettn overdreevn zoe zien. Kweetnie van me heweune woordn, lik al elders gezeid, kzitn ip 17km of zo van de zjee, ip 10 van Diksmude en den Iezer, en ip 10 van tbinnenland en Toeroet. De ostendse èè, aa en oo ken ik wel, mao klappn helik ier http://www.oostendseverhalen.be/media/geluid/ik_sat_met_mijn_ene_been_in_de_zee.mp3 doe ik toch nie ;-) --LimoWreck 14:03, 27 juli 2006 (UTC)

Tabelle mier dan breed genoeg - nu herstructureren en anvullen[brontekst bewerken]

De tabelle van al de dialecten is machtig. Gelieve gien nieuwe dorpen bie te zetten want anders wordt het te vele

Moar lik da onzen moat LimoWreck vulle buzze heeft met nieuwe (lokale) dialect wiki's, goan we die oak in de tabelle moeten zetten.

Voardat we dadde doen moen we miskien de tabellen wat beter organiseren. Ierst de orde van de gemeenten: nu is't: Kortriks Ostends Waoregems Poperings Werviks Roeselaars Tielts Bruhs Ippers Veurns

 • Kortriks Ostends Waoregems Poperings Werviks Roeselaars Tielts Bruhs Ippers Veurns

Logischer zou zun (voarbeeld):

 • Kortriks Ippers Werviks Poperings Veurns Ostends Bruhs Roeselaars Tielts Waoregems

Het zou oak beter zin de tabelle in verskillende losse sekties te snien, vb van a tot f, van G tot j, van l tot n, van j tot s, t tot x. Als ze in losse stikses zun kunnen ze afzonderlik angevuld worden zonder al te veel op mekaars tenen te terten. --Foroa 18:21, 28 juli 2006 (UTC)

Nu da'k die lieste bekiekn; da's nogal ferm onevenwichtig naar 't zuudn van de provinsje hericht. Ge moet ne kjee de kaorte pakkn, alleen Bruhhe uut 't noorden, aljeene Ostende van uut de zee. Surtout in 't midden van de provinsje zit er een groot gat, maar ook de zee en 't noorden zien maar mager vertegenwoordig. Een paar steedn lik Toeroet of Diksmude uut tmidden, Blankenberhe of eventueel Damme uut 't noorden an de zee zouden der bevoorbeeld bie kunnenn... (die steden hebben bv. allemaal meer inweuners dan Veurne, dat hier wok tussen staat, en wok Wervik is nie echt groter).
Ip die kaarte ziej in 't rood dedie dawe nu in de tabelle staan èn. Zoals daj ziet: biekan ollemaole uut zuudn. Aj een overzicht wil heevn is da nie representatief hé. Ofwel moej vele meer steedn toelaten en ofwel nog wat steden snoeien uit het zuiden (vb. Poperingen en Wervik, of Waregem dat overgang van Kortrijks/Tielts naar O-Vl is). In 't groen heb ik uut het middn Diksmude en Torhout bie gezet. In 't noorden Blankenberge en Damme, hoewel dat die wel alletwee tegen Brugge aan liggen (moh toch groot zien).
http://img398.imageshack.us/my.php?image=hemeentenwo5.png
Een andere meuhlikheid is ACHT kolommen te pakken, namelijk volgens de arrondissementen, ton ej volgende streekn. De zien dus streekn, en nie zoma stadjes niemjee daj der uut vist. = beperkte in aantol, en 't is duudelijk wao da olles liht.
dat es van van LimoWreck vanavond 31 07 ?
Wel moat, t'es n'beitje loate voar joen opmerkingen. Eine keir moa gien twee kier.

Aje't n'beitje rap wil doen:

 • copy html tabellen (nie in edit mode), paste text in Excel
 • verscheuft kolommen zoals nodig in excel
 • copy paste in word
 • zwiert al de spaties ereut
 • vervangt all de line feeds (CR) deur |-<CR>|-
 • vervangt al de tabs deur spatie||spatie
 • en nu nog de kop en de steirt deranplakken
 • en ge zeut were n'eurke voader ...

--Foroa 17:58, 31 juli 2006 (UTC)

Da etwa da me nu es iphevoln ja.
 • Dus ziet men iets in 't voorstel per arrondissement ? (= gecentreerd rond de invloedrijkste stad uit de streek). 't Verschil met nu: Poperinge en Wervik vallen weg, en vallen onder hun arrondissementen. Poperinge valt onder Ieper dan, maar da's OK, want Ieper heeft nog niets. En ik ken maar één typisch Poperings woord en da's het cliché pupegale. De rest zal redelijk gelijk op elkaar. Ook Wervik valt daar onder. Mensen uit Wervik gaan echter al verschillen merken. Eventueel kunnen ze hun kortrijkse invloeden in kortrijk kwijt dan ? (ik val ook in 3 gebieden hoor, en vele mensen denk ik). Waregem valt ook weg, maar daar staat haast niets in 't ligt ook op de overgang naar O-Vl) Diksmuide wordt een nieuw arrondisement en streek. Misschien vanavond eens naar kijken ...
 • een ander voorstel = toevoegen van enkele steden of gemeentes uit het centrum en het noorden (Blankenberge, Torhout, Diksmuide, ... ??) maar dan kan de tabel weer te "groot" worden ?
Wat is de voorkeur of zijn er andere voorstellen ?
--LimoWreck 18:02, 31 juli 2006 (UTC)
Poperinge en Ieper onder één noemer? Ik dacht het niet. In standaardwerken over het West-Vlaams neemt de streek van Poperinge steevast een eigen plek in. Noem het voor mijn part gerust "Alveringems" (vlak tussen Veurne en Poperinge, en ook vaak gebruikt om de regionale variant aan te duiden), maar Ieper en Poperinge schillen té sterk qua o.m. uitspraak. user:Astro
tjah, voor mij part mag ne Poperingnaar zijn dialect kiezen tussen Ieper en Veurne dan? Ofwel blijven we inderdaad die steden houden, maar dan moeten we gewoon die tabel met nog extra steden uitbreiden want zoals het nu is (http://img398.imageshack.us/my.php?image=hemeentenwo5.png de rode) is het onevenwicht troef. Wat die fameuze gigantische verschillen tussen Poperinge en Ieper zijn, ik zou het betwijfelen; de steden liggen tegeneen. Als we daar al een gigantisch grens tussen horen dan dient elke gemeente wel al opgenomen worden in de tabel hier... Elk dorp heeft zijn verschillen, maar tussen aanliggende gemeenten vormt dat een dialectcontinuüm. We hebben de keuze: ofwel is de tabel een uitgebreide opsomming, en dan voegen we meteen nog 10 grote steden en gemeente toen. Ofwel is de tabel een kort overzicht, en dan beperken we ons tot een klein aantal regio's, verspreid over de hele provincie. Ofwel maken we twee tabellen. --LimoWreck 18:15, 31 juli 2006 (UTC)
Trouwens, oude literatuur vertelt dit:
http://www.dbnl.nl/tekst/wink007alge02/wink007alge02_096.htm : Het noordwestelijke gedeelte van West-Vlaanderen draagt den naam vau Veurne-ambacht en bevat de stad Veurne of Vuerne (fr. Furnes) en de dorpen Oost-Duinkerke, Wulpen, Adinkerke, Eggewaarskapelle, Houtem, Wulveringhem, Alveringhem, Kaaskerke, enz. De tongval van deze landstreek helt in menig opzicht naar het vlaamsch van Fransch-Vlaanderen over, vooral ook door fransche zinbouw en woordvoeging, die er nog al sterk in gebruikt worden. Maar overigens verschilt de tongval van Veurne en Veurne-ambacht slechts weinig van den poperingschen tongval. De tweeklank ei, die in de westvlaamsche tongvallen in 't algemeen, in sommige woorden, zoo als in bēē voor beide, gēēm, (g'ēēm, g'hēēm) geheim, gēēte, geit, wēēgeren, weigeren, enz. reeds als een scherp lange e wordt uitgesproken, heeft in sommige dorpen van Veurne-ambacht, en vooral te Alveringhem in alle woorden dien klank; b.v. mēēsen, elders meisen, meisje (zie vs. 17 bl. 259 II en 4 bl. 358 I); rēēzen, reizen, enz. De stadjes Nieuwpoort en Diksmude (Dijksmude, Dijksmuiden?) grenzen aan Veurne-ambacht en de tongvallen van deze stadjes komen nagenoeg geheel met de veurnsche overeen. In het zevende deel van F.J. Mone's Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit, 1838, komt een vertaling voor van de gelijkenis des verlorenen zoons in den tongval van Nieuwpoort en ook een in den tongval van Diksmude. Beide vertalingen echter leveren te weinig bijzonders en eigenaardigs op, om hier medegedeeld te worden.
http://www.dbnl.nl/tekst/wink007alge02/wink007alge02_095.htm De tongval van de stad Poperingen behoort met dien van Iperen en Veurne tot de zelfde ondergroep van het westvlaamsch, en nadert in menig opzicht tot het vlaamsch van Fransch-Vlaanderen
maw: overdrijf niet in het zien van aparte dialecten, dat zijn het nauwelijks, of die met de natte vinger aanduiden. Toch niet als je een beknopt overzicht wil geven. Enkel als je in detail van dorp tot dorp kleine nuances wil aanbrengen kunnen we tot 50 gemeenten gaan splitsen... --LimoWreck 18:31, 31 juli 2006 (UTC)
ik overdrijf niet. integendeel, jij hebt net mijn punt verstrekt: ik heb als native Poperingse spreker méér affiniteit met de streek van Veurne-Ambacht (Alveringem, zei ik niet toevallig, herlees even mijn zin!) dan met Iepers. Voor mijn part mag Poperings in de tabel gerust verdwijnen (I couldn't care less), maar stop het dan niet onder "Iepers", maar eerder onder Veurns. Astro
Yups, dat is wat ik ook aanhaalde in het voorbeeld met Wervik; dat die mensen ook in veel opzichten meer naar het Kortrijkse toe gaan gaan: maw, "kies" wat je arrondissement, kies zelfs gerust 2 of 3 arrondissementen, als later meer mensen toevoegen kun je tot een soort hemiddelde of uitvlakking komen.
K'stoppe voar vandoage.

Moa voar da we herstructureren (gulder):

 • iest serious documenteren woar da de dialectgrenzen liggen. Misschien kan onzen anoniemen specialist ne kie wa nuttigs doen in de plekke van t'ambeteren.
 • eventueel een aparte tabelle da inzoomt rond Ieper of zo
 • en toen kiken wadatter in de dialect regios ligt (k'ein ne vagen souvenir datter moar twee regios zun + t'spietje van Woaregem met zun amerikaans accent lik in vaaive)
 • slapwel --Foroa 18:39, 31 juli 2006 (UTC)
In aanvulling van Astro's Poperings en Veurns hierboven. Ik zal eens de komende dagen een voorstel (geen definitieve versie) maken in mijn eigen gebruikersnaamruimte. Weest gerust, ik blijf zolang van de tabel hier, ik zal ze enkel copy/pasten en wat bijschaven op een andere pagina ;-) Een beknopte tabel, per arrondissiment; waar gerust iets meer uitspraken per woord mogen in voorkomen, maar die een soort overzicht van op afstand moet geven. En dan parallell een detailtabel: opnieuw alle arrondissementen, maar deze nu nog eens opgesplitst per gemeente (en eventueel de gemeenten nog wat geografisch groeperen binnen het arrondissement) op eventuele details weer te geven; en waar ook elke westvlaming een kolom vindt voor zijn eigen gemeente. Men kan dan suggesties of meer ideeën geven (help maar brainstormen) om voor de tabelindelingen nog. Want zoals gezgd, het verzinnen van "deeldialecten" is iets waar we niet mogen in overdrijven natuurlijk. Voor velen is West-Vlaams slechts een normaal dialectje, accentje van het Vlaams/Nederlands. In de kaarten hieronder wordt dit West-Vlaams als goed gescheiden dialect gezien, en soms onderverdeeld. In het ene werk in 3 gebieden waarvan 2 in W-Vl en 1 in Frans-Vl; ineen ander werk in 3 gebieden. Beperkt dus. Er bestaan werken waar men verhaaltjes noteert in enkele steden dus; ook daar haalt men aan dat stad x goed lijkt op stad y, maar al kenmerken van stad z heeft: maw, geen "grenzen", maar wel een nl:dialectcontinuüm. Het ene kenmerk verdwijnt ergens, het andere loopt door; etc... Misschien kunnen we met een beperkte overzichtstabel naast een uitgebreide detailtabel er wat meer zicht op houden ;-) --LimoWreck 19:02, 31 juli 2006 (UTC)
Voorlopig kopjes op User:LimoWreck/Dialect Tabel Arr , User:LimoWreck/Dialect Tabel Detail --LimoWreck 01:10, 1 ohustus 2006 (UTC)
De tabel herstructureren naar twee niveaus (algemeen per arrondissement, daarnaast opsplitsing per gemeente) vind ik echt goed. Eerder had ik de tabel al herstructureerd volgens thema, sorry dat ik dit meteen deed en niet in deze pagina's heb aangekondigd, maar vind nog niet zo goed mijn weg in al die pagina's. Ik ben zelfs voorstander om de huidige pagina "West-Vlams" zo vlug mogelijk te vervangen door uw beide pagina's User:LimoWreck/Dialect Tabel Arr , User:LimoWreck/Dialect Tabel Detail want hoe langer we wachten, hoe uitgebreider de huidige tabel wordt en hoe moeilijk om ze te converteren naar de tabellen "nieuwe stijl". Patrick 14:41, 3 ohustus 2006 (UTC)
'k Ben begonnen de tabel om te vormen naar een arrondissementeel overzicht + detailoverzicht. Voorlopig heb ik enkel het thema 'Miensjn' geherstructureerd, de overige rubrieken volgen nog wel. Wie zich geroepen voelt om te helpen... Grtz --Patrick 00:26, 17 ohustus 2006 (UTC)

Speciole woordn[brontekst bewerken]

Zeg hasten (mièr bepoald LimoWreck, Foroa en Astro), ge zit hudder hièl de tid bezig met ol die speciole woordn, zoe me nie beter nen link ip de oofdpahina voôrzien? de typiske West Vlaomse woord'n ein ol onder vier helehen, moar zoeme ze beter nie ipnieuw invoern ip de oofdpahina? Slapwel --D-rex 21:53, 28 juli 2006 (UTC)

Joag. K'heb t'ier al ergens gezeid: sectie woorden en utdrukkingen (den bestoanden), nen anderen voar sprikwoorden lik bie de nl:wiki. Aje geweune nen alfabetische index moakt met en poar voorbeelden (en den ouden brol alonder), dan zien we wel oe dat t'loapt en wannier dawe ne kie tid ein voer dien boel in orde te zetten. Moa ip zun minst goan ze miskien ingevuld groaken à fur à mesure datte nieuwe woorden gekreerd worden. --Foroa 17:44, 31 juli 2006 (UTC)

Invullen tabellen streek dialecten[brontekst bewerken]

Voor de streekdialecten: k'vind het al moeilik genoeg voar min eigen dialect in te vullen. Vul asteblief gein in voar un streke woar daje gin inboorlink van zeut. Niet t'akkoard: Talk talk talk ...--Foroa 17:44, 31 juli 2006 (UTC)

Zie den uutleh van ierboven. De "streken" kloppn heweune niet. De tabelle nu bevat enkele steden opeengepropt uit het zuiden van de provinsje. In het midden zit één groot gat. In 't noorden met Brugge het aleen stellen. Op die manier zit er één groot onevenwicht in die tabel. Ofwel moeten we grote steden toevoegen, ofwel per arrondissment indelen. Dan krijg je een beperking van 8 streken gecentreerd rond een stad. --LimoWreck 17:47, 31 juli 2006 (UTC)
En minen uutleh ierboven derbie. Eine kier moa gien twee kier.
In elk geval, het goat er nie omme daje n'goei verdeilinge eit, t'goat erover om de grenzen te vinden woar datte dialecten veranderen en k'peize da we doar redelijk goe zitten beuten Bruhhe/Eklo misschiens.--Foroa 18:03, 31 juli 2006 (UTC)
grenzen ga je niet krijgen door een hoop steden uit het zuiden op te sommen, en voor de rest niets ;-) Ofwel moet men dan heel veel steden en gemeenten gaan toevoegen (damme, blankenberge, gistel, menen, torhout, diksmuide,...), ofwel een aantal streken rond een grotere en historische centrumstad (de arrondissementen) om het overzicht te bewaren. --LimoWreck 18:05, 31 juli 2006 (UTC)
ouw peerd.
Voar da je erstructureerd: de bedoeling is dialectgroepen de identificeren. T'is woar dat er te veel detail zit in t'zeuden, en miskien te weinig elders. Moa we doen wa we keunen met wada we kenn'n. (Ik kenne Kortrik eist, en toen Woaregem, Ieper en n'klein bitje Tielt, al de rest ken ekik nie echt (k'ei wel familie in Ieper en Poperinge, moa das nie hoe genoeg)
En alsteblief, kom nie of met grote of kleine streken: we zoeken de dialectgrenzen. En in da ipzicht is Woaregem da biekans tegen Kortrik ligt vrieselijk interessant: Woaregem is stif verskillend van Kortrik en Tielt en 10 km voader zitje in t'OastVlams dat were compleet verschillend is.
Oaje gien of biekan gien verskil oart tussen 30 km boven en 30 km onder Brugge, woarom ipsplitsen. Derbie, we kregen vannu al onze tabellen nie ingevuld.

--Foroa 18:19, 31 juli 2006 (UTC)

Omda ge evenzeer van die kleine "verschillen" gaat horen in het Noorden. Ik hoor ook verschillen twee gemeentes ver; da's overal zo. Maar dat zijn geen verschillen van die vorm dat je van verschillende dialectgebieden gaat spreken. In feite kunnen we ons zelfs beperken tot slechts 2 of 3 gebieden mochten we echt naar algemene kenmerken luisteren.... al de rest zijn kleine gevolgen van een dialectcontinuüm. Zie de indeling van Jozef Jacobs op http://home.tiscali-business.be/~tpm09245/lang/lg/wv/mapjac.htm of deze van Pée http://home.tiscali-business.be/~tpm09245/lang/lg/wv/peewv.htm . Nu creert men de waan dat in het zuiden zowat 6 afzonderlijke dialecten bestaan, en in het noorden rond brugge eentje, wat langs geen kanten klopt dus. --LimoWreck 18:25, 31 juli 2006 (UTC)
- Volledig gelijk wat dat Waregems betreft, het ligt niet ver van Kortrijk maar de uitspraak is heel typisch. Ik ken enkele Waregemnaars en die zeggen 'brouwk' voor broek, 'ienouwf' voor genoeg enz. En Zulte, dat amper 5 km verder richting Gent ligt, is al helemaal "Oost-Vlaamstalig". Daar spreken ze niet meer van een 'skone vrouwe' maar wel van een 'schuune vraa'.
- Het zou volgens mij inderdaad de bedoeling moeten zijn om van een aantal veelgebruikte woorden de grenzen waarbinnen een bepaalde uitspraak van toepassing is (isoglossen noemen ze dit) te kunnen achterhalen. En op langere termijn de evolutie ervan te kunnen nagaan.
- Ik zou oppassen met het verminderen van het aantal dialecten in de tabel met als motief dat er uiteindelijk toch maar een twee- à drietal subdialecten te onderscheiden valt, dit lijkt mij immers een omgekeerde redenering. Wervik bijvoorbeeld is een klein stadje, maar is interessant omdat (1) het precies tussen Kortrijk en Ieper ligt en kenmerken van beide dialecten vertoont, en (2) gezien haar afgelegen ligging - Franstalig in het zuiden (Frankrijk) én het westen (Wallonië) - een aantal taalkenmerken heeft bewaard die je elders in West-Vlaanderen niet meer aantreft. In de tabel is dit trouwens nu al waarneembaar.

--Patrick 20:37, 4 ohustus 2006 (UTC)

Ja, vandaar mijn voorstellen voor een evenwichtige beperkte tabel, en een detailtabel. Op dit moment staan Wervik en Waregem daar echter niet op hun plaats: ze liggen te dicht bij de andere steden; als we die er in houden mogen zeker een tiental centraal en noord-westvlaamse steden er ook bij om evenwicht tehouden, want nu is de bruikbaarheid en geloofwaardigheid quasi nihil. Vandaar het idee om een beperkte tabel die gelijkmatig verdeeld is, en dan een detailtabel voor ELKE gemeente (maar ik moet nog de arrondissementen aanvullen, zie links in een van de volgende kopjes ;-) ) --LimoWreck 21:18, 4 ohustus 2006 (UTC)
Amateuristischen brielpot, spreek vooral niet van bruikbaarheid en geloofwaardigheid. --205.209.103.230 19:44, 5 ohustus 2006 (UTC)

de tabelle: 2 alternatieven[brontekst bewerken]

Ik heb 2 andere alternatieven voor de tabel, schiet mij niet dood omdat ik zo laat ben, maar ik was naar de film :-):

 • Waarom maken we geen template box voor de pagina's waar woorden uitgelegd worden? Zo hebben we de vrijheid om niet altijd dezelfde aantal alternatieve uitspraken in de box te hoeven zetten. Na een tijdje zal er ook wel een soort consensus streken uit de proces moeten vloeien denk ik. De tabel kunnen we dan vervangen door een algemene lijst van kenmerken per streek (een beetje zoals ik begonnen was een tijdje geleden). Vb Kortriks: sch->sk, ...
 • Als alternatief kunnen we de kolommen in de bestaande tabel eens onderling vergelijken, en zien of we bepaalde streken kunnen groeperen enkel gebaseerd op hun woord similariteit (een soort 'distance' berekenen voor de wiskundigen onder ons). Maar eerst moeten we de ontbrekende kolommen ingevuld krijgen natuurlijk...

Wat denken jullie? --D-rex 20:49, 31 juli 2006 (UTC)

Je bent niet laat, we zijn ochgottekes maar een paar weken bezig met de VLS-wiki, met slechts enkele mensen, we moeten/mogen ons niet overhaast ;-)
 • Wat je eerste puntje juist is snap ik nog niet goed voorlopig ;-)
West-Vlamsche streekvarianten
(testfase: 2de variant)
Nederlands woord
Kruiwagen
[[Ofbeeldienge:{{{figuur}}}|125px]]
Streekvariant
Uutsproake Toale
kortwoahen

korwoahn
puppehoale
kortewoaah'n
kortewoahne
kortwoahn
Kortriks
Tielts
Werviks
Poperings
Ostends
Roeseloars
Woarehems
West-Vlamsche streekvariantn
Nederlands woord
Kruiwagen
Flag of None.svg
Streekvariant
Uutsproake Toale
kortwoahen
korwoahn
puppehoale
kortewoaah'n
kortewoahne
kortwoahen
kortwoahn
Kortriks
Werviks
Poperings
Ostends
Roeseloars
Tielts
Woarehems
Zie bijgevoegd voorbeeldje (linkertabel): iedereen is dan vrij om 'zijn' streek toe te voegen als hij vindt dat zijn 'verrtaling' afwijkt van de Nederlands taal én van alle reeds opgenomen varianten. Zo vermijden we dat we 1 streek opnemen in de tabel gewoon omdat een beperkt aantal woorden verschillen.
Ik zie nu wel al een probleem: ik denk dat het beter is om de linkerkolom te vullen met de taalvariant ipv de streek: zo kunnen we voor elke variant een lijst maken van de streken waar hij gesproken wordt, vb kortwoahen wordt gebruikt in Kortrijk en Tielt.
Zie tweede tabel (rechtertabel), lijkt mij beter --D-rex 08:27, 1 ohustus 2006 (UTC)
 • Je tweede puntje is zeker wat ik ook ongeveer in het hoofd had. Maar dan had ik dus mijn opmerking van hierboven: de wiskundige afstand berekeken, of gelijkheden zoeken kan je niet geloofwaardig doen op een ongebalanceerde tabel met enkel brugge bovenaan, en zeven andere steden onderaan hé ;-) Vandaar dat ik eens gewoon 2 tabellen zou maken. Eentje per arrondissement, en eentje per gemeente. Het wordt er niet moeilijker op, maar maakt wel dat we meer "bronnen in handen hebben", meer voorbeeldjes om naar te kijken. Opnieuw, we moeten ons niet overhaasten. Maar uit die twee tabellen kun je dan de gegevens vissen die je zelf wil op een bepaald moment, of die je nuttig acht. Het is dus niet te doen om "volledig" te zijn, of om "moeilijk" te doen; maar ander, net zoals je aangeeft, gewoon wat "complete" of zo "ruim mogelijke" extra gegevens te hebben om mee te spelen :-) --LimoWreck 20:56, 31 juli 2006 (UTC)

Tabellen[brontekst bewerken]

De tabellen worden nogal groot, en eigenlijk niet echt van toepassing op het artikel zelf, en kunnen weldra wel eens op aparte pagina's gezet worden; maar kom, we moeten ons niet overhaasten. Hoe meer ideeën, hoe beter. Zie ook mijn voorstellen op User:LimoWreck/Dialect Tabel Arr en User:LimoWreck/Dialect Tabel Detail.

Ook het voorstel van User:Patrick volgens thema ipv alfabet is een interessante gedacht. Als we hierover verder nadenken: mogelijk manieren van sorteren:

 • volgens alfabet: makkelijk op te zoeken
 • volgens thema: +/- goed op te zoeken, kan indicatie geven over hoeveel woorden in bepaalde contexten verschillen
 • volgens mogelijk dialectkenmerk. Gesorteerd volgens wat is het doel van het opnemen van het woord.
  • een woord als "schommel" wordt opgenomen met als doel: verschillen in vocabularium aan te geven
  • een woord als "dun" wordt opgenomen met als doel: verschillen in klankverandering aan te duiden: de Ingveoonse "dinne" tov de Nederlandse "dunne"
  • een woord als "schoenen" wordt opgenomen met twee doelen:
   • verschil in uitspraak: skoen tov schoen: sk/sch
   • verschil in grammatica, namelijk de meervoudsvorm: schoen tov schoes (ook treins, broeks, brils,...)
  • een korte zin als "ik ben" kan je ook om grammaticale redenen opnomen: "ik zien" tov "ik benne"
We zouden dus enigszins kunnen groeperen volgens doel, en dan bv. daarbij voor bepaalde fenomenen enkele voorbeelden samen zetten...
 • ... andere sorteringen ??

Een alfabetisch heeft als voordeel: makkelijk op te zoeken. Eén volgens dialectkenmerk is niet makkelijk om op te zoeken, maar kan makkelijk een overzicht geven van variaties van taalkenmerken. Nog ideeën ? Vuur maar af :-) --LimoWreck 01:54, 1 ohustus 2006 (UTC)

vind ik uitstekend! Volgens alfabet is niet echt vereist: dit overzicht heeft geen woordenboek-aspiraties; het wil enkel wijzen op markante verschillen. --Astro

Hoe werk minsen. Er eit ier niemand ongelik, moar we moeten geweune den besten weug vooreut vinden. T'zitten ier toch veel slimme minsen vinnekik. Efkens nog min standpunten overloapen.

 • we zeun in een collectie phase: in ierste instantie moet het de bedoeling zeun om het zo gemakkelik meuglik te moaken om zoveel meugelik informatie toape te skarten zonder streken voar te trekken of te discrimineren. Es t'er te veel detail, des te beter, beter te vele dan te letter.
 • de groepering van de tabellen per thema is gein slecht gedacht. In de tabellen zoe'k wel liever en alfabetische rangskikkinge zien. Proberen halfslachtige of verwarrende woorden te vermiden: dunne is nie gelijk aan mager, loopneus is geen snottebelle, k'vermoede daje met koetenansje klappinge bedoelt, en dat is gien spraak of taalgebreuk, dat is eh ... koetenansje (babbelinge, conversatiemogelijkheid ?), langs en enstens ben'k nie zeker da'ket verstoa (Eventueel voarbeel onder de tabelle).
 • voar passanten is't nie gemakkelik in de tabellen te deuken; k'ga een alternatief voorstel zetten op de site om de ingave te vergemakkeliken
 • oak voar utdrukkingen en gezegden moeten we iets op punt stellen: t'is precies het dialect dat veel mensen aantrekt noar onzen wiki.
 • in d'analyse phase keun we zien hoe da we t'goan doen; voar de moment ein we nog nie genoeg inrormoatie. Persoonlik ben ik overteugd dat we goan eindigen met 2 of 3 groate groepen plus un poar kleintjes. Moa da goan we wel zien.
 • de analyse faze is natuurlik de interessantse en miskien kan er op een aparte wiki al een structuur voorbereid worden (klanken, woorden, regios)

Tabellen; eerste grote update voorstel[brontekst bewerken]

Ik ben op Wikipedia:West-Vlams/Dialect Tabel Arr de streektabel wat aan het bijwerken: ik heb wat inleiding uitgewerkt, dan een tabel per "dialectfenomeen" al wat opgebouwd: woordenschat, klankverschuiving, grammatica, uitspraak. Ik heb me sterk op nl:West-Vlaams gebaseerd. In deze tabel moeten we dus wat kunnen zien hoe in streken in ruwe zin wat variatie zit. Het beoogt geen detail of strikte afbakening. Wie meer fenomenen waarneemt, weet maar te zeggen. Bovendien moeten bij woordenschat opnieuw veel woorden erin verwerkt worden nog, oa deze die nu op West-Vlams staan (de meeste zullen bij woordenschat horen; bij enkele is het om de uitspraakregels te doen, maar deze heb ik meestal al overgenomen).

Wikipedia:West-Vlams/Dialect Tabel Detail moet dan per gemeente een fijnmazige verzameling vormen. Uiteraard is dat maar heel beperkt, want hier zijn niet veel mensen actief op wikipedia :( Het beste zou natuurlijk zijn om ter plekke te gaan en mensen te gaan interviewen ;-) Als men dat doet heeft men veel gegevens natuurlijk ;-) Een voorbeeld, van hoe in Vlaanderen het begrip nl:Wesp wordt uitgesproken. WOORDKAART voor WESP. Bemerk hoe in West-Vlaanderen voorkomen: fruitenier of in het dialect uitgesproken: frut'nier; (zuiden en westhoek), appelbij of aardebij of in het dialect uitgesproken: appelbie of erdebie (noorden); en horzel of in het dialect uitgesproken: ussel (bij ons toch ;-)) (N en centraal W-Vl en Frans-Vlaanderen). De rode dwarsstrepen komen overal een beetje voor, wat er op wijst dat het AN woord wesp helaas overal het W-Vl (of andere provinciedialecten) begint te verdringen. Interessant, zulke kaartjes ! --LimoWreck 01:36, 3 ohustus 2006 (UTC)

Wespe[brontekst bewerken]

't Zou mien echt verwoender'n dawwe olliën moa in de streke van Poperinge "fruttenier" zeggn tege e "wespe". Oe goed ken de invullers van deze lieste nog nunder West-Vlams vocabulaire? Kiekt oek ekè bie 't kaartje "wesp" dad ier juste boov'n stoat ;-) --user:Astro

Yups, der zien 3 dialectwoorden die vree populair zijn blijkbaar. En het AN woord wespe ook nog. --LimoWreck 09:41, 3 ohustus 2006 (UTC)
Ik benne heboorn en hetoohn Wervikaon en 'k hebruke ollene 'wespe'. Mien ouders (70ers) kenn'n tword 'frutnier' wel mo z'ent hebruukn biekans noois. Kèn de tabelle zo anhepast. Vin je da hoe of est de bedoelienge dak ollene de wordn ipneme da'k zelve kenne en hebruke? 't Zoe volhens mi beter zien om zuk'e anwieziengn helehans van voorn te zettn zodoanih dan ze't ollemoale weetn wuk dan ze wel en ni in de tabelle moetn zettn. --Patrick 17:44, 5 ohustus 2006 (UTC)
da's e goe voërstel, Patrick. 't Is eigentlik oek goed om 'n ouderdom te weet'n van degiëne die de tabelle invult voe ze streke. De joengere gast'n vergeetn stief rap nunder Westvlams. Moa dat is nie mè te stopp'n, spietig enoeg. Dus, a niemand 't woërd futt'nier nog kent... meug het eigentlik nie d'rin stoan, want 't is nie mè representatief. Amai, da goat ier nog e moeilijke bedoening komn ;-)--User: Astro

g of h (hé of ha) ?[brontekst bewerken]

Ik merk dat sommige schrijvers in hun teksten consequent alle g's door h vervangen terwijl anderen de g behouden. Waaraan geven we de voorkeur:

 • Ken hroensels heheetn.
 • Ken groensels gegeetn.

--Patrick 12:52, 9 ohustus 2006 (UTC)

mijn voorkeur ken je al: "g". Ik ben bang voor een Wikipedia in fonetisch schrift. In het Nederlands schrijven we toch ook niet "ik wort", omdat je daar een "t" hoort? Ik geef toe: ik snak al een tijdje naar een gestandaardiseerde spelling. En als een meerderheid - met goede argumenten liefst - voor de "h" kiest, wil ik me aanpassen. User:Astro, 18 ogustus
'k Moet zeggen, hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik ook te vinden ben voor de 'g'. Er zijn inderdaad geen goede redenen om ons te veel af te zetten tegen de AN-spelling. En binnen de Zuid-Germaanse taalgroep kent de 'g' nu al aparte uitspraken (AN: goed, Eng: good, Du: gut - in Zuid-Duitsland als k uitgesproken). Maar wat doen we dan met de h in bijv. haan: schrijven we die ook of niet? Er is volgens mij wel een verschil tussen een andere uitspraak van een bepaalde klank (cfr. g) of het wegvallen van een klank. Is volgend voorstel te verdedigen:
Je hebt een sterk punt (met die "g"-klank in andere Germaanse talen)! Bovendien: die g/h is één van onze wezenlijke kenmerken: elke Vlaming wéét dat het onze struikelblok is als we AN spreken; die voetnoot is ruimschoots voldoende, me dunkt. Benieuwd wat de anderen denken...
Nu nog de "h"-kwestie in "oane"... Kan me er zeer in vinden om die inderdaad weg telaten. Alleen als die op het begin van een woord komt, krijg je misschien problemen (wegens de alfabetische aanpak van een encylcopedie die woorden schikt op hun beginletter) --user:Astro
Dit probleem heb je soms ook bij de initiële 'g', in Poperinge zeggen ze bijv. "E ne ezeid" (hij heeft gezegd). Of moeten we dit als een lokale typische uitspraak beschouwen die enkel in bepaalde teksten (gemarkeerd als 'Poperings') zou mogen gebruikt worden? --Patrick
Inderdaad, ik zou er niet mee beginnen om randfenomenen in regels te gieten. Als ik teksten in mijn Poperings/Westhoeks schrijf, zet ik ook "e ne gezeid", ook alweet ik dat ik dat zelf uitspreek als: "E ned 'ezeid". --user:Astro
g (1)  groend, goane, ginne, gegeevn	(grond, gaan, geen, gegeven)
-	oane, oed, elegaasn 		  (haan, hoed, helemaal)


(1) De g wordt in het West-Vlaams consequent als 'h' uitgesproken.

Wat denken jullie?? --Patrick 07:26, 18 ohustus 2006 (UTC)

Allemaal goed en wel, maar waarom schrijf je dan nog "elehaasn" ? Dit wordt komt van "helegans" lijkt me, dus laat je jezelf al weer betrappen op het omvormen van een g naar een h ? ;-) --LimoWreck 12:26, 18 ohustus 2006 (UTC)
Zelfs het beste paard struikelt al wel eens... --user:Astro
Oeps! Dit wordt inderdaad opletten zeg. Maar ik zou wel niet beginnen met zelfstandige naamwoorden met dt te schrijven (cfr. wordt) :D --Patrick

Ik zou willen voorstellen "gh" te schrijven. Dan hoeven bepaalde dingen niet helemaal onleesbaar te worden, is het duidelijk dat dit in het Alghemeen Nederlands een g is, én het sluit meer aan bij de uitspraak van het West-Vlaams, waar dit natuurlijk een h is. Er zijn wel enkele uitzonderingen, zoals de "ng" in woorden als "uitzonderingen", deze blijft gewoon een g, want ik ken niemand die "ng" als "nh" uitspreekt. Hullehemneire 27 dec 2007 11:09 (UTC)

Oudere personen voetnoten[brontekst bewerken]

K'vinne da in de tabellen alliene het courante toalgebreuk moe gedocumenteerd worden. Als je zegt da die of die oudere mensen een ander dialectisch woord kennen moa nie gebreuken, dan mag da niet in de tabelle voorkomen. Ik kenne mier dan n'helft van de speciale woorden, moar k'goze daarom nie bie Kortrik zetten. Als je geen streng criterium voer u tabellen eit goan ze onbreukboar worden. En t'is ienvoudiger. --Foroa 23:06, 17 ohustus 2006 (UTC)

Moar an de oude peetjes da woërd nog doageliks gebrukn, meug het erin stoan. user:Astro
ok, zal er voortaan rekening mee houden, ga de tabellen aanpassen --Patrick
Nezze, k'è z'anhepast. --Patrick

Standoard Vlams SV[brontekst bewerken]

Binnen a poar doagen goa'k een voarstel moaken om gebaseerd ip Patrick's spelrehels eun discussie ip gang te bringen die al de problemen bediscuteerd in zeun gehiele zeunde:

 • sch, sk, sj
 • oa, ao en varianten
 • min, mien en de i, ie, y varianten
 • de u, uu en eu klanken
 • de h en de g
 • verschil in schrieven en eutspreken

K'beweire absoluut nie da'k an oplossinge ei voar alles, moa me moen ne kier proberen oal de problemen ip an reke te zetten en alles in zeun gehiel te bezien.

Binst da'k bezig benne; k'stelle oak voarn om Patrick als ToalMiester (TM) te benoemen die alles coordineert, oak

 • de erziene spelrehels
 • eigennoamen
 • de maniere voar vloamse woorden, utdrukkingen en gezegden t'organiseren
 • loater de vormleer

We goan oallemoale oes beste moeten doen om tot nen algemienen consensus te komen, anders goan we bleuven discuteren tot inder eeuwighied.--Foroa 07:56, 18 ohustus 2006 (UTC)

't Akkoërd. Goe voërstel. En Patrick nuzzen ombudsman en gids voe toalaffairn: goein zet. User:Astro
Toalmeester? Klinkt nogal griezelig hoor. 'k Geniet ervan om voorstellen en verbeteringen te formuleren e.d. maar als iemand anders zich geroepen voelt, mij niet gelaten -- Patrick 16:15, 18 ohustus 2006 (UTC)

K'è noh en poar puntjes vo joen lieste:

 • doffe 'e'
Wuk hoan me sjrkievn: fiftih of fifteh? Mesjkien of misjkien? Ook zie'k dikkers 'u' of 'eu' an tende van e word stoan binst dat eihenlik en heweune 'e' zoe moetn zien. Vanwuk ook ier ni heweun t'AN volhn? Of hoan me meuhn kiezn oe dammet hoan sjkrievn?
 • nasoale n
de n in wordn lik 'haa(n)se' (gans), helehaa(n)sn spreekn me bikans ni uut, moa hoan me da ook zoe sjrkievn? We kun kiezn uut: haanse, haase, hâse.
Mo misjkien vulstoat ook ier en voetnote in trant van: "Bij combinaties a/o + ns(ch) wordt de n niet uitgesproken en wordt de klinker a/o lang en nasaal uitgesproken". Ersatzdehnung noemn ze da in de toalkunde, wuk da wil zehhn 'compenserende verlengienge' (van de klienker in da hevol ier).
 • èè of ei (ik è/ik ei, hèèrne/heirne, pèèrd/peird)

--Patrick 09:20, 19 ohustus 2006 (UTC)

Ik ei nog oltid hroôte probleemn met die 'ie' en die 'oe', moa tés inderdoad oôgdringend da ter nen consensus komt voô de standaardtoale --D-rex 10:26, 19 ohustus 2006 (UTC)

Joat. 'k Peinze da iedereen wel mè entwo moeite hoat èèn int behun, surtout nu dawwe ol zo lange bezih zien. En w'èèn ollemoale zo en bitje uus eihn spellinge dawwe ondertusjn hebruukn, wuk da't ollene moa moeilijker hoa moakn om d'r van of te stapn. Mo 'k benne d'r 100% zeker van dat diene West-Vlamse wiki d'r en heel stik beter (want uniformer) hoat deure komn. Dus Foroa joenk, zet 'm up hè! =;-) --Patrick 10:44, 19 ohustus 2006 (UTC)

Da van dien ToalMiester (TM) om heel de boel roend spellienge te coördineern, es da noh van toepassienge? Want kzoe heirn behun :) --Patrick 08:56, 27 ohustus 2006 (UTC)

Tabel in SV?[brontekst bewerken]

Ik denk dat we moeten voorzichtig zijn met het interpreteren van deze tabel als het op de uitspraak aankomt. Enkele voorbeelden:

 • AN kikker = WV puut, peut
 • AN kwaad = WV vies, vis
 • AN moedig = WV stoet, stoot
 • AN keer = WV kiè, kee, kè, ki

Wat kunnen we hieruit afleiden?

 1. Als iemand puut opgeeft, weten we niet of de uu als een echte AN-uu of eerder als een AN-eu of AN-u moet uitgesproken worden want over de schrijfwijze van het WV bestaat nog geen consensus. De ene zal meer fonetisch schrijven terwijl een ander tracht de gangbare spellingsregels te volgen. De tabel bezorgt ons dus enkel informatie over de woordenschat per streek, niet over de uitspraak.
 2. Dit brengt me tot de volgende bedenking. Het voorstel voor SV neemt de AN-spelling als basis om tot de spellingsregels voor het SV te komen. Ik vraag me nu af of het te overwegen valt om bij de volgende SV-versie te vertrekken van de uitspraak in het West-Vlaams om tot die SV-regels te komen. Want ik merk ook aan de vele reacties op het voorstel dat de regels voortdurend worden geëvalueerd ten opzichte van de eigen spraak om ze te aanvaarden of te weerleggen.

Wat zijn volgens jullie de pro's en contra's om de de SV-regels te baseren op de uitspraak van het WV i.p.v. het AN? --Patrick 11:04, 3 september 2006 (UTC)


Pro:

 • Het WV biedt meer houvast. De uitspraak van woorden in het AN zegt niets over de uitspraak in het WV, cfr. AN muur <-> WV meur, AN vogel <-> WV veuhel. --Patrick 11:29, 3 september 2006 (UTC)

Tegen:

 • De spellingsregels van het AN kent iedereen, dus is het AN veel beter geschikt als kader, als referentie om de SV-regels te definiëren. --Patrick 11:29, 3 september 2006 (UTC)
 • Voor mij is de hoogste nood een min of meer uniforme schrijftaal. Het AN bevat vele regels waarvan de complexiteit sterk onderschat wordt, het WV geen enkele. Als we enkel maar ad hoc regels zoals de g/h kunnen definieren die meer problemen creëren dan er oplossen dan bepalen we beter niets en hopen we dat we van tijd tot tijd een probleem kunnen oplossen (zoals sch en oa) en de rest zien we wel hoe het loopt (en als de tijd rijp is ...). Hopen dat het WV, die een familie van spreektalen is zonder regels, houvast zal bieden is jammer genoeg wat te optimistisch.--Foroa 16:08, 3 september 2006 (UTC)
Enkel ad hoc regels bepalen of erger, helemaal niets bepalen, is voor mij geen optie. We gaan jouw plan volgen en zullen tegen 11/9 (wat een datum hé) een nieuwe versie van het SV lanceren. Dat zou een basisakkoord moeten worden waarvoor een brede consensus bestaat. Het is dan ook de bedoeling dat vanaf dan iedereen die spelling begint te volgen, met uitzondering dan van de pagina's in een streekdialect zoals in Bruhhe. Dit moet te doen zijn want
 1. zowat iedereen is hier vragende partij voor
 2. jouw voorstel was uitgebreid en consistent, en
 3. er zijn al heel wat reacties binnen waaruit conclusies kunnen getrokken worden en nieuwe en aangepaste regels kunnen afgeleid worden.
Uiteraard zal niet iedereen over alles tevreden zijn, maar dit nastreven is een utopie. Het SV zal blijven evolueren en beter en beter worden, daar heb ik alle vertrouwen in, en wil mij maar al te graag hiervoor inzetten. --Patrick 16:59, 3 september 2006 (UTC)
We mogen ons toch niet te veel vastpinnen op data: ik denk dat bij de meeste mensen, de draagwijdte van een regel maar langzaam doordringt, vooral als er een verhouding is met andere regels. Als we uit een aantal voorkeuren een nieuwe set van regels gaan distilleren dan gaat die set toch moeten "gerodeerd" worden. Ik denk dat er een bijkomende rework en proefperiode gaat moeten bijkomen. --Foroa 19:41, 3 september 2006 (UTC)
Klopt, regels vinden maar traag toepassing, maar misschien is dit juist een reden om een en ander niet te lang uit te stellen? Ik vond jouw plan daarom prima --Patrick 19:49, 3 september 2006 (UTC)

Opmerking:

 • ...

Naar een SV-woordenlijst[brontekst bewerken]

Ik krijg alsmaar meer vragen over de schrijfwijze van bepaalde woorden. Als de SV-regels eenvoudigweg kunnen toegepast worden, is het antwoord vlug gegeven. Maar wat voor andere woorden waar dit niet zo is? Vandaar volgend voorstel: ik start een SV-woordenlijst die heel eenvoudig is qua opzet. Ik denk aan een simpele, alfabetisch gesorteerde tabel bestaande uit 3 kolommen:

 1. AN
 2. status (aangevraagd/goedgekeurd)
 3. SV

Iedereen is vrij om een woord aan de tabel toe te voegen met zijn SV-voorstel, dan wel met status 'aangevraagd'. Vanzodra er een consensus/compromis is (wat is het nu ook weer ;-) krijgt het de status SV-goedgekeurd. Wat denken jullie? Zoals ik ons bezig zie, zie ik de SV-woordenlijst vlug aangroeien. Gaarne jullie reacties. --Patrick 15:30, 2 oktober 2006 (UTC)


Goe gedacht. Misschien eenvoudiger met twee lijsten: goegekeurd (offciele lijst) en aangevraagd (de officiele lijst is niet open voor discussie). De dingen waar er vermoedelik geen discussie voor zal ontstaan zou ik meteen in de goegekeurde zetten (gemjeente, djeelgemjeente, ...).
Misschien ook de items van de menu erbij zetten zoals Hoofdpagina, gift'n, ... --Foroa 15:49, 2 oktober 2006 (UTC)

ideetje[brontekst bewerken]

Ben ier per ongeluk ip underne site gekommen. En k laoze just da berichtje van dien lichtjes geirriteerden vint (die veel moeilijke woorden gebrukte), die dat allemolle moar een "prutsboeltje" vond...

Nu moek zeggen: k vinne dat dien mins miskien een punt kan ein. K bedoele: een toale bestoat ut mjer dan aljinne woordenskat e! Hèt wok nog grammatica, zinsbouw (syntax) en utsproake. Miskien ziej doar al an bezig, moa k peise dat dat allemolle veel mjer weirde zoe kriggn moest je da een bitje overzichtelijker moaken?

bvb 1. utsproake (k goa tegen joek skeen skippen, wè) 2. syntax (woa liggn die papiern? Moment, k goa direkt goa goan kikkn) 3. grammatik

   - werkwoorden (Ja: joak, joaj, joaj/s/t, joaw, joam, joas)
   - vrouwelijke woorden (-e einde= vrouwlijk: zoate, tote, matrakke, ...)


En voe dien verbitterte mins een bitje te troisten: der zin al een oope akademische onderzoeken noar t west vloams gedoan!! Joengens en meiskes toch: ge moet de die siteren e!! Noa skint is de jiste nederlands zinne "Habba alla vogala..." zelfs zuid west vlams!


Frans Vlams[brontekst bewerken]

Ik vroahen myn of, of da 't feitelyk wel nodig es voe der Frans-Vlams bie te lappn... 't Akword, de Frans-Vlamsche ein specioale woordn, mo de mjiste woordn trekkn heweune de lyne Noord-Zuud deure da ol in nuuze provinsje van regel es... Horned God 15:18, 22 ogustus 2007 (UTC)

De bedoelienge van die lyste es om et West-Vlams woordgebruuk en d'uutsproake zo breed meugelik in koarte te briengn. En 'k wete nie voewuk wyder e verschil zoudn moakn tusschn et West-Vlams van Brugge, Kortryk, Poperienge, Woaregem, Belle, Ondschote of Oazebroek. --Patrick 18:50, 22 ogustus 2007 (UTC)

Kolomme Woaregems[brontekst bewerken]

Der zoe moetn e kolomme zin van Woaregem wok. Woaregems is wok west-vlams oewel dat et nog redelik vé verschilt wa dus nog interessanter is vo da project iere! Et zoe best zin moest die kolomme vo et Frans-Vlams stoan omdat 't Woaregems toch belangrikker is en dichter bie et West Vlams stoat en er toch niemand de liste van 't Frans-Vlams invult...--David-bel 7 jul 2009 17:57 (UTC)

Attractieve vrouw[brontekst bewerken]

Miskien "Attractieve vrouw" verandrn in "Aantrekkelijke vrouw"? Klinkt normaler MADe 24 ogu 2009 17:23 (UTC)

Mee eens, vanuit Haags/Amsterdams perspectief. Ik moest trouwens erg lachen om de "tassen" in de tabel. In het grootste deel van Nederland gebruiken we een tas om boodschappen in te doen en een kopje, kom of mok om koffie of thee uit te drinken. Als "tas" in de betekenis van kopje, kom of mok in de regionale kolommen staat, is dat heel begrijpelijk, maar in de kolom Nederlands staat het echt vreemd (gebruiker Maggy, hier niet geregistreerd) 29 oktober 2009

Aanvraag athematische werkwoorden[brontekst bewerken]

Ik zou het interssant vinden als dit werd onderzocht:

 • ik sta
 • ik ga
 • ik doe
 • ik zie

//Grytolle

Dank u wel, klopt dus goe met deze kaart: http://upload.digiex.net/files/i59yzfi5tw5a7qw3ydx6.png
'k had geen gegevens voor de andere :)

Kruiwagen[brontekst bewerken]

Er staat een verkeerde rode link bij Kruiwagen (Nederlands), iemand zal dat moeten aanpassen denk ik. Lotje (overleg) 8 ogu 2012 15:41 (UTC)

Spelling[brontekst bewerken]

(Moatschappie): in 't Nederlands is 't "België", ni "Belgêe". (Editeren mag 'k ni.)Tonymec (overleg) 18 apr 2019 03:40 (UTC)