Discuusje Wikipedia:SV V1.1b

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gearchiveerde discussies kun je iere were vindn.


Glottisslag[brontekst bewerken]

Waar kan ik de discussie vinden die aanleiding gaf tot het niet meer schrijven ervan? Tbc 13:33, 4 april 2007 (UTC)

Up Wikipedia:SV_V1.1_Evaluoasje#Peilienge 2: Finale -en en glottisslag. --Patrick 13:50, 4 april 2007 (UTC)
Dju toch. 'k Vind da gin verbeterienge. Mo kyk, 't es hier e democratie dus ginne glottisslag nie mi. Zelfs al akke ip tyd getêkend, gin het nie veel nie mêer uutgemakt ein. Tbc 19:10, 4 april 2007 (UTC)

Dubbel P/M etc.[brontekst bewerken]

Raar dat er toch een dubbele P of M staat in een meervoud/werkwoord als puppn en kommn, dat zou ik zelf schrijven als pupn en komn want als het langgerekt was zou 't puupn en koomn zijn. In het West-Vlaams neem ik aan dat ze de E ook nooit uitgesproken hebben, dan is het ook raar om die dubbele letter toch te schrijven. Servien 09:17, 19 april 2007 (UTC)

Akkôord met Servien. De ofgeschafte glottisslag moakt dat de vorige lettergrepe altyd geslootn is zodat verdubbelienge van de klienkers niet strikt nôodzakelik is. Of vergeet ik wadde ? --Foroa 09:44, 13 ogustus 2007 (UTC)
Niege, ge vergit nietn; pupn, zegn, vuln zou ook kunn. Volgens my ein me die dubbele medeklienker ingevoerd volgens 'n uutslag van de peilienge over korte en lange klinkers, open en gesloten lettergrepen puntje 2. Doarachter es de glottisslag ingevoerd en toun were ofgeschaft gewist, moa die dubbele medeklienker eit nie echt meer in vroage gesteld gewist.
Zie ook de discuusjes

--Patrick 10:28, 13 ogustus 2007 (UTC)

Ook akkôord me Servien...--Zeisterre 10:56, 13 ogustus 2007 (UTC)

Voorbeelden samenvattingspagina[brontekst bewerken]

Hm, zoen me int geval van die korte doffe "o" ni best een ander voorbeeld zetten? Ik en assan al in alle dialecten "joeng/joenk", "oend", "groend", etc. geweten, pakt ton "hol", "dof" en "stom" of zontwa. Jack the Stripper 00:48, 28 meie 2007 (UTC)

Groot gelik Jack! En dat es gin toevol. "hol, dof, stom" sprikt iedere West-Vloamienk up dezelste maniere uut (korte o), die wordn vormn dus gin probleemn. Dat es nie et gevol mei "jonk, ond, grond"; gin een West-Vloamienk sprikt die wordn uut mei korte o, wel mei korte oe of korte oo. Moa me schryvn die toch mei korte o, 't es doamei da'k die wordn lik voorbeeld gepakt ei. --Patrick 18:34, 23 juni 2007 (UTC)


Voorstel voor verbeterde spellienge van OUW, AUW[brontekst bewerken]

Volgend voorstel tracht en beter alternatief te geevn vo de spellienge van ouw, auw.

OUW en AUW: voorstel[brontekst bewerken]

Pak nu AN 'Henegouwen' of AN 'blauw'. Oe schryvn me datte? SV 1.1b zegt wel etwot over AN-ou moa nietn over AN-ouw of AN-auw.

Myn voorstel: me neemn de AN-spellienge 'ouw' en 'auw' up in et SV .

(reekse 4) voorstel: schryf ouw in Enegouwn, mouwe, schouwe
(reekse 5) voorstel: schryf auw in blauw, klauw

Da voorstel vinne'k verdedigboar vo drie redens:

 1. Gin onnodige ofwykienge ten upzichte van et AN.
 2. De voorgestelde spellienge komt overeen mei 't gebruuk van 'ouw' en 'auw' in et West-Vlams uut Frans-Vloandern (reeksn 4 en 5 zyn perfect Frans-Vlams), up en poar uutzonderiengn na. Da briengt de twee schryftoaln e stik dichter by mekoar.
 3. In Frans-Vloandern spreekn ze de 'ouw' en 'auw' wél anders uut:
 • Fr.-Vl. ouw: uutsproake lik 'ow'
 • Fr.-Vl. auw: uutsproake lik 'aw'

Sommigste (o.a. Limowreck) zyn voorstander vo osan 'ow' te schryvn. Ik benne doa nie voorn te vindn:

 1. onnodige ofwykienge tgo. et Frans-Vlams
 2. 'ow' goat voorby an de verschilln in uutsproake tusschn 'ouw' en 'auw' die in 't West-Vlams wél bestoan
 3. onnodige ofwykienge tgo. et AN

Voewuk zoudn me en andere spellienge kiezen binst dat er en alternatief es da zowel mei et Frans-Vlams én et AN overeenkomt?

Voilà myn voorstel, 't es nu an gyder. --Patrick 19:27, 23 juni 2007 (UTC)

Ter vervolledigienge. De W in't begun van en woord klienkt hêel anders dan de w in't midden van en woord. Doarom stoat er oltyd en overgangs u vôor de w in't midden van en word. Dus in bouw, zelfs oat de o kort eutgesprookn es, ôordje oltyd die overgangs u. Oaje die u persé wil ofskaffn moeije reekn ip neevneffectn:

 • gebow in mêervoud es ton gebowwen
 • oaje wilt consistent zyn moeije ton gowwe rowwe groensels eetn me lowwe sope van je vrowwe, je mond ofvoagn met je growwe mowwen (gow row groensel me en low applaus van je vrow an je mow van je blowwe veste). In de Vlamsche gowwe est gowwe tyd. Met te trowwn es ze in de klowwen gevoalln van dien typ: ze goat et êewwig berowwen.
 • ton moeje ôok de overgangs u ofschaffn in snêeuw en nieuw, en ton vliegn de weewwen van de meewwen boven de besnêewde veldn. De lêew gêewt verveeld van ol da gesnêew. Me niewwe kiewwen voe de têewwelende peuters.

--Foroa 12:35, 24 juni 2007 (UTC)

Goed gezeid, Foroa. Ik zittn ier te gieren van 't lachen. En lachen is gezoend (of gezound)--Zeisterre 13:04, 24 juni 2007 (UTC)
:-D Wien da nu nog nie overtuugd es, goat et nooit nie zyn --Patrick 13:12, 24 juni 2007 (UTC)
Beep, critical error. eew en eeuw klinken hetzelfde. ouw en ow niet. --LimoWreck 21:56, 25 juni 2007 (UTC)
Of we de klank voor de w nu au, ou, of o uitspreken (of nog iets anders), dat doet er allemaal niet toe. Voor een finale w hoort nu eenmaal een overgangs-u (zoals ook in ieuw en eeuw). Of we dat nu leuk vinden of niet... :-)--Zeisterre 10:37, 26 juni 2007 (UTC)
Waarbij je volledig aan het feit voorbij gaat dat o en ou niet hetzelfde zijn , ongeacht de volgende letter. --LimoWreck 20:03, 26 juni 2007 (UTC)
Het gaat hier niet over o of ou . Het gaat over "ouw" dat in 't West-Vlaams iets anders uitgesproken wordt dan in 't AN. So what? Volgens jouw redenering moet je dan "voeët" en "hoeëd" schrijven voor "voet" en "goed" want in 't West-Vlaams wordt dat zo uitgesproken...Of we kunnen misschien helemaal fonetisch schrijven...--Zeisterre 21:11, 26 juni 2007 (UTC)

Reacties (vóór peilienge)[brontekst bewerken]

Reactie up OUW en AUW-voorstel[brontekst bewerken]

 • Akkoord --Zeisterre 20:08, 23 juni 2007 (UTC)
 • Akoord --Foroa 13:56, 25 juni 2007 (UTC) De ouw regel is een bevestiging van wat er nu in het SV 1.1b staat. Dit voorstel is een mogelijke uitbreiding naar de auw egel die niet bepaald was (maar onder de AN regel viel)


Peilienge: spellienge van OUW, AUW[brontekst bewerken]

Onderwerp van peilienge

 • me schryvn ouw lik in AN, dus Enegouwn, mouwe, schouwe
 • me schryvn auw lik in AN, dus blauw, klauw

Klik hier voor meer info en motivering.

Peiliengsinformoasje

 • Da voorstel es van toepassienge up olle artikels in 't SV, moa nie up artikels mei e streektoalpatrôon (doa zy je vry van te schryvn lik da je wilt).
 • Wien da teegn stemt, wilt gin veranderienge. In da geval bluuvn de regels van SV 1.1b van toepassienge.
 • De peilienge begunt op 8 juli 2007 en lopt t.e.m. 22 juli 2007.
 • 't Voorstel mei de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn beslissn de toalmeesters Foroa en Patrick in onderlieng overleg.
 • Er es gin quorum (minimum antal kiezers) voorzien.
 • Anonieme stemmn (IP-adres) telln nie mei.

--Patrick 13:57, 8 juli 2007 (UTC)

Peilienge es ofgeloop'n. Vanof nu schryvn me Enegouwn, mouwe, schouwe, blauw, klauw etc.. --Patrick 10:18, 29 juli 2007 (UTC)

Vôor et voorstel OUW, AUW[brontekst bewerken]

Teegn et voorstel OUW, AUW[brontekst bewerken]

 • ...

Neutroal[brontekst bewerken]

 • ...

Vroage[brontekst bewerken]

Keun je ne kêe kort aangeevn wa da de vôorstelln zyn, 'k geroake deur et bos de bôomn kwyt --D-rex 18:57, 5 juli 2007 (UTC)

AN ouw bluuft ouw: "gebouw" moa nie gebow--Zeisterre 19:58, 5 juli 2007 (UTC)

Ryn en vreyen[brontekst bewerken]

Ik viendn de schryfwyze "ryn" nie juuste.

ryn = rien (korte ie) lik in t' AN Trien.

In "ryen" oor je 'n "j" = riejn (dat is de de juuste uutsproake)--Zeisterre 20:07, 12 juli 2007 (UTC)

G'eit (weerol ;-) gelyk Zeisterre, y = korte monoftong [i]. Moa toen moet et ryjn zyn, niet?
Motiverienge: AN rijden > (ij wordt y) ryden > (-d- wordt -j-) ryjen > (doffe e in finale -en valt weg) WVL ryjn
Analoog ieran: wyjn (wijden), abdyjn (abdijen).
In 't Middelnederlands sproakn ze de 'ij' ook uut lik 'ie'; in 1200 schreevn ze wijden toen lik wiën (zie hier).
ië = fonetisch [i] + [j], in SV: y+j. Wuk peis je gy? --Patrick 21:15, 12 juli 2007 (UTC)
AN rijden of rijen: de d wordt geen j maar valt weg. West-Vlams: ryden wordt ryen. Ier kun je nie anders dan een uutzounderienge moakn en de eind-en wel schryven. Dus: ryen, wyen, abdyen, schilderyen... Anders moe je schryven: riën, wiën, abdiën, schilderiën (woavan da 'k ik trouwens altyd voorstander gewist zyn) --Zeisterre 21:26, 12 juli 2007 (UTC)
Ik denk toch dat -d- > -j- is geworden. De 'j' van WVL riejn (rijden) maakt geen deel uit van de 'ie' want die is altijd een monoftong in WVL. En in WVL is finale -en altijd -n geworden. Die 'j' vervangt dus een vroegere 'd'. Zoals je trouwens ook ziet bij AN luiden, in 't WVL zeggen wij 'luujn', niet 'luujen'. --Patrick 21:44, 12 juli 2007 (UTC)

De 'y' van gyder, yzer es wel e heel stik korter dan de 'y' in schildery, abdy, (ik) ry. Misschiens es 'ie' toch meer verantwoord in die gevolln... Meervoud zou toen idd 'iën' zyn. --Patrick 21:51, 12 juli 2007 (UTC)

lik in "bie", "biën" ('t bêestje) :-) --Zeisterre 21:58, 12 juli 2007 (UTC)
:-) 'k Ei nog ne kee de peilienge over finale ij erby g'oald, gelukkig ein me die discuusjes en argumentn van vroeger nog, zie Wikipedia:SV_V1.1_Evaluoasje#Peilienge_4:_Finale_y. E goe argument vinne'k: oe we kiezn voe eind-ie es 't nie mee vree consistent: gie moa gy(n)der, mie moa myn.
Tenwoare da we lik regel neemn: finale ij → osan ie. Da lost ook 't probleem up van AN 'hij' → SV 'ie'.
En 'k vroage my ook of, oe zit da by vrijen: es 't vreyn of vreyen? Want de 'y' in vrey(e)n es ier toch e 'j'?... --Patrick 22:09, 12 juli 2007 (UTC)
De eind-ij wordt in 't West-Vlams soms lank uutgesprookn en soms kort. Kort: vry, by, zy, my. Lank: brouwerie, schilderie, abdie, bie (bêestje). Dus AN eind-ij alsan ie vind 'k nie juuste. En in 't meervoud moet er zelfs gin trema stoan want in 't West-Vlams wordt "ien" toch "iën" uutgesprookn (cfr: zien). En "vreyn" mag van myn moa moet nie. :-) --Zeisterre 07:30, 13 juli 2007 (UTC)
Ge nuanceert dus 't gebruuk van "y" by finoale "ie". Interessante gedachte, en ik keune jou volgn. Moa 'k peinze dat nie vree evident es vo nu were e peilienge t'oudn over de finale -ij want m'ein die nog gin vier moandn geleedn g'ed. Wuk da me zoudn kunn ofspreekn zonder peilienge es de meervoudsvormienge: abdy/abdiën, schildery/schilderiën. Moa ton ook: ik ry/wyder riën, ik wy/wyder wiën. Volgens my zettn me beter die trema want de "ie" in "zien" es nie overal "iej" (by uus toch nie ;-). En "vreyn" vinne'k logisch :-) --Patrick 08:27, 13 juli 2007 (UTC)

Voe my an overtrokkn probleem.

Êest: Vrijen (kus kus, nie vry lik ne veugl) es voe my 't ênigste (gekende) y word da nie +- ols ie eutgesprookn weird, moa lik ei, dus zoe't by oes beetr lik vreien geschreevn weirdn, moa das misschiens ollêne moa voe Kortryk, 'k weet da nie voe andere streekn. Dus da word moen we eut de discussie oudn.

Voe d'andre y wordn stoat de y symbool voe ij die afankelik van de context/vervoegienge/streke ols ie (lang of kort) en ieje eutgesprookn weird. In 't meervoud komt da ton ien of iejen, ipnieuw afhanklik van de streke. Wulder zeggn brouwerien, schilderien woadat'er ollêne moa by straf geprononceerde eutspoake en j in klienkt. In andre streekn klienkt die ieje veel stravver deure (In Moorslee, 12 km van Kortryk, ôord'je die j styf straf). Ôok in bepoalde vervoegiengn, lik de vryen encyclopedie, klienkt de j stravver deure. Wulder rien, elders riejen ze. Moar: rieje gy met de vélo ?

Voe my moet er voe het mêervoud ollêne moa n'ofsproake gemakt weidrn oat de mêervoudsvorm -en (ryen) of -n es (ryn). k' Peize dat de -en vorme de mêeste minsn goat content stelln en mêest polyvalent es (Vryen encyclopedie). --Foroa 17:17, 16 juli 2007 (UTC)

Rijden: 't Probleem mei ryen es de finoale -en want m'ein ofgesprookn die lik -n te schryvn (schryvn). Volgens Zeisterre es ryn ook nie juuste omda die spellienge gin j-klanke eit want y es osan ne monoftong. Riën goat olleman direct goed uutspreekn moa 'k wete da da nie evident es: ik ry, wyder riën; 1 schildery, 2 schilderiën enz.
Oe ryn de spellienge es van degene die gin 'j' uutspreekn, zou ryjn 't omgekeerde moetn zyn. Moa dat es verzekers ook nie evident?
Ryen es misschiens nog best van ol. En 't stoat nu zo beschreevn in den essevee. --Patrick 20:18, 16 juli 2007 (UTC)
Vrijen: Wuk da vrijen (kus-kus) betreft, dat es juuste 't selste gevol lik Turkije: die ij es ofkomstig van e middeleeuwsche ie-klanke (zie VMNW: vriën). Dus: vrij..vrey... En omda da woord up -y endigd (lik by abdy) toen ook +en = vreyen. Akkoord? --Patrick 20:28, 16 juli 2007 (UTC)


Finale -tie, -cie, -sie[brontekst bewerken]

De finoale -tie/sie/cie es bykans nievers gebruukt.
Oe sprik je gyder dat uut? --Patrick 23:12, 16 juli 2007 (UTC)

Provincie is op 165 plekken gebreukt, politie op 23. Dat es ier nie de juuste plekke om streekeutsproaken vaste te leggn. --Foroa 06:56, 17 juli 2007 (UTC)

Politie moar up 7 plekkn, poli(e)sje dudelik meer.
Joun tellienge van Provincie es ounbetrouwboar want komt voorn in 't patroon infobox Belgische gemeente, dus gift de zoekmachine olle artikels mei da patroon were.
De woordnlyste es vruusd na Wikipedia:Oe sprik je gy die word'n uut - reeks III. --Patrick 23:42, 12 ogustus 2007 (UTC)
In de infobox stoat er zowel provincie in het template plus in de tekst "Liggienge ... in de provin***" die gemeente per gemeente angepast is (default: provinsje). Ter erinnerienge: Wikipedia:SV_V1.1_Evaluoasje#Finale_-tie en Wikipedia:Regionoal_West-Vlams#Moatschappy. De constateringe van het lokoal streekgebruuk van de verschillende vormen is inderdoad de eerste stap voor onderbouwde en objective SV evoluties. --Foroa 06:15, 13 ogustus 2007 (UTC)
"De finoale -tie/sie/cie es bykans nievers gebruukt" likt my wat vôorboarig. Volgens de tabellen en êén van de vôrige peiliengn, gebreukn, lik verwacht, der ongeveer 60 à 65 % éen of andren sj variant. De zone Kortryk-Tielt-Brugge schynt de bufferzone te moakn noa Ôost-vloandern. --Foroa 13:23, 13 ogustus 2007 (UTC)
G'eit gelyk Foroa, die uutsproake wos nie juuste van my, ik trekke ze were in! --Patrick 16:33, 13 ogustus 2007 (UTC)
Jen uutsproake es gedoane gewist ip 'n moment da'k styf druk bezig wa, en 'k koste der nie mee lachn: myn bedoelienge van de SV was ip d'êeste plekke da type van oeverloze en oltyd weerkêernde discussies en peiliengen te vermien. Doarom ikke kort, te kort natuurlik, gereageerd en ôok ip dat oun vôorstel die ol in een twêede faze zat (ontdubbelienge ouw -- oun vôorstel). Lik da'k zeie: te kort gereageerd, moa da wil nie zeggn da'k in je roapen wille schytn. Oaje da peist moeje moa ne kêe de hêle discussie ip 't gemak erleezn. --Foroa 13:21, 14 ogustus 2007 (UTC)
Oei, dat es ier e serieus misverstand. Die 'merci Foroa' da'k by de veranderienge van 't artikel mei d'uutdrukkiengn ei gezet, sloeg up joun apprecioatie én joun toc-anpassienge van vanuchtend. De toevoegienge van d'uutdrukkienge 'in joun roapn schytn' wos ene da'k gisteroavend vergeetn a van te kopieern van myn Word-doc. na de lyste. Moar da es puur toevol, geloof my (zo gesofistiqueerd zitte'k nu ook were nie in mekoar). Sorry vo 't misverstand; euze discuusje ei'k eerlik gezeid ol vergeetn. --Patrick 13:33, 14 ogustus 2007 (UTC)
Don't worry. Ip 't reusachtige weireld wyde web tert je gemakkelikker ip iemands têenn dan der nevenst. --Foroa 13:38, 14 ogustus 2007 (UTC)
'k Moetn zeggn da 'k ook an verschootn, os 'k "Merci Foroa" zoagn stoan by die uutdrukkienge, moa 'k verondersteldegn wel dat 't de bedoelienge nie was. ' k Woaren 't wel nie hêel zeker. :-)--Zeisterre 14:18, 14 ogustus 2007 (UTC)
Oef! --Patrick 14:26, 14 ogustus 2007 (UTC)
Oef is Ollands. Skoamte ip gy... --Foroa 14:57, 14 ogustus 2007 (UTC)

À peu près[brontekst bewerken]

Veruusd na Wikipedia:Toalvroagn.

Toepassiengsgebied SV[brontekst bewerken]

't Es my nie osan dudelik wanneer da je SV meugt of moe toepassn en wanneer nie. D'r bestoan doar twee meniengn over:

 1. ollene van toepassienge up artikel- en categorienoamn
 2. ook van toepassienge up artikels zonder e streektoalpatronn

Dat es van groot belang by 't uutvoern van correcties up artikels ('n upkuus achterof). In 't eeste gevol schryft olleman zyn artikel lik da y wilt, en es d'r ginnen reedn voe achterof de spellienge te goan anpassn. In 't twidde gevol es olleman verondersteld die spellienge te volgn, en meugn d'andere "verkeerde" spellienge juste zettn.

Myn vreze es, oe m'ier gin dudelikke lyne in trekkn, da je discuusjes kut krygn wuk da mug en niet mug, mei willekeur lik gevolg, binst da je da gemakkelik kut vermyen. --Patrick 22:34, 23 september 2007 (UTC)

Streektoalpatroonn[brontekst bewerken]

D'r bestoan nu verschillige streektoalpatroonn, zie 't artikel over et gebruuk van streektoaln. Foroa eit ol gesuggereerd dan ze vo em nie nodig zyn. Eigentlik wel en interessante gedachte oe je doa vodder up peist. En d'r zyn goeie argumentn te vindn vo gin streektoalpatroonn mei te gebruukn:

 • Ol die artikels mei streektoalpatroonn volgen dikkers et SV niet, wuk da nie goed es vo de toalconsistentie (en d'uutstroalienge?) van de vls-artikels. --Patrick 22:34, 23 september 2007 (UTC)
Ik èn die streektoalpatroonn ook noois echt nodig gevondn. Ik vindn da de vls-artikels best allemolle in 't SV stoan...--Zeisterre 10:32, 24 september 2007 (UTC)

Eigennoamn[brontekst bewerken]

Oe verre goan me by 't verwestvlamschn van eigennoamn? Persoonlik vinne'k da Boudewijn, Lodewijk gin West-Vlams es moa AN, binst da Boudewyn, Lodewyk evengoe leesboar es én SV up de koop toe. Moa woar trekkn me de lyne? Es Koarel ook goed? En den Stoutn in plekke van de Stoute? Komt doaby dat er in 't West-Vlams e verschil es tusschn "de stoute" (vrouwelik) en "d'n stoutn" (mannelik). --Patrick 22:41, 23 september 2007 (UTC)

Spelliengsadviezn vo regionoale toalgebruuk?[brontekst bewerken]

Dat es moar e denkpiste, moa zoudt et nie an te roadn zyn vo neffers de SV-spellienge ook spelliengsadviezn te geevn? Die spelliengsadviezn zoun uutsproakn keun doen over onderwerpn die nie in 'n SV stoan, en keun meugeliks nen tusschntoestand zyn vooraleer ze in sv up te neemn.

't Verschil mei SV zou keun zyn dat en advies deur ne kleenn groep es ofgesprookn, dus gin peiliengn & olgemene consensus vo nodig, en da 't gebruuk vry es.

Spelliengsadviezn zyn meugeliks nie nodig oe me d'akkoord zyn over 't feit da SV ook van toepassienge es up 'n inoud van artikels (zie d'iddere koutnanche). --Patrick 22:53, 23 september 2007 (UTC)

Finoale -tie[brontekst bewerken]

Er zyn probleemn mei de finoale -tie regel in sv:

 • g'eit ook de finoale -sie (discussie, compassie ...) die meer gebruukt es moa woar dat SV nietn over zegt binst dat et eigentlik over 't selste goat
 • de finoale -tie regel goat nie up want 't es overol discuusje en gin discussie. Strikt geziene volt da nie onder de finoale -tie moa 't es dudelik da discuusje nie consistent es mei finoale -tie regel.

--Patrick 23:02, 23 september 2007 (UTC)

Os je finale-tie schryft , moe je vo consequent te zyn ook "discussie" en "compassie" schryvn volgns myn. Da goat inderdoad over 't zelfste...--Zeisterre 10:40, 24 september 2007 (UTC)

AN aa-regel[brontekst bewerken]

De AN-aa regel zegt da je "oa" moet schryvn woa da 't AN "aa" eit.

Dienen regel es gemakt gewist oeter nog nie veel noorderliengn up de wiki zoatn. Moa de regel goat te kort deur de bocht want nu weetn me da "aa" wél voornkomt an de kust en in de Westoek, zie ook Wikipedia:Oe sprik je gy die 20 woordn uut - reeks II. --Patrick 23:09, 23 september 2007 (UTC)

è-klanke[brontekst bewerken]

D'r es volgens my te veel willekeur rond de è-klanke, nu zie je soms

 • "ei" lik in "mei, ein" (AN mee, hebben) → te leezn lik e Fransche "è" (of lik "i" in "ik")
 • "i" lik in "mi, ki" (AN mee(r), keer) → idem ierboovn

't Problim mei d'eeste spellienge es da't nie dudelik es oe 't et e tweeklanke es (lik in eiers) of nie → "ei" beter ollene vo tweeklankn oudn.
't Problim mei 't twidde es da 't nie juste es omda "i" in oopn lettergreepn klienkt lik "ie": safari, gitarre, sigoar, do-re-mi enz.

Ik benne voorstander vo introductie van korte è (mè, kè) en lange èè (èèn, ook de Brugsche zèè, hèèl). --Patrick 23:23, 23 september 2007 (UTC)

Akkoord mè joun voorstel vo è en èè, Patrick. Vo myn doet de "ei" ook tevele peizn an een tweeklank. En 't is de Ostendsche "zèè en hèèl".  :-) In 't Brugs zeggn ze "zeeë en heeël" (een tweeklank dus). Luuster moa noa de Brugsche zêe van Chris Dusauchoit...:) --Zeisterre 10:49, 24 september 2007 (UTC)

Ofkappiengn[brontekst bewerken]

In SV stoat er da je meugt kiezn: wel of gin ofkappiengn. An de correcties te ziene, es d'r nen stilzwygenden consensus vo of te kappn in plekke van woordn onnodig an makoar t'angn.

jes → j'es; mein → m'ein; nandern → 'n andern; tope → t'ope enz. --Patrick 23:39, 23 september 2007 (UTC)

Stemmiengn -on reegl[brontekst bewerken]

Ol en endeke est'er en discussie betreffende de ou-klank. Patrick, Zeisterre en Foroa ein doarover alledrie en mênienge die verschilt. Om de zoake te deblokkeern wordt er en stemmienge vôorngesteld.

Olvôorns noa de kern van de zoake te goane, wel en poar ipmerkiengn.

Vandoage stelt het SV en poar spelregels vôorn die oopn zyn, da wil zeggen da verschillige varianten meuglik zyn; vb Noordzee, Noordzêe, Nôordzêe zyn ollemoale goe.

Wat datter nie vastegeleid is wat dat er moe gebeurn in geval van conflict woa datter er moa êen spelliengsmaniere kan bestoane, surtout dus in categories. Dat es ier belangryk omdat de uutkomste van de stemmienge kan leidn tot nen open reegl, woavan datter er dus ôok en categoriereegl moe uut vôortvloein. Die reegl zal dus in en twêede phase vastegeleid wordn, afhankelik van d'uutkomste van de stemmienge.

Tot nu toe is êen van d'êeste reegls in het SV de Algemene Spellingsregel: "Veel West-Vlaamse woorden zijn etymologisch[2] verwant met hun AN-tegenhangers maar bevatten een of meerdere klanken die afwijken van hun Nederlandse variant. De algemene regel is dat we in het SV de West-Vlaamse uitspraak volgen."

Volgens SV — zie AN-o regel — es ronde, grond, mond correct moa roende, groend, moend nie. (Eigentlik is pèèrd, noordzèè, ... ôok nie juste, moa der zyn nog gin initiatievn gewist om da te definiëern, verzekers om damme er nie goe gin weg mee weetn.)


Motiverienge van et voorstel deur Patrick, indiener van et OU-voorstel[brontekst bewerken]

Et voorstel goat over en uniformiserienge van de spellienge vo "on" en "oen" die nu deur mekoar gebruukt zyn.

In heel West-Vloandern es de klanke in blond, grond, gezond, mond olles behalve korte o, de keuze vo AN-o spellienge in die gevolln vinne 'k nie juste. De klanke in die woordn es wél identiek an de klienker in koud, hout, zout (West-Vlamsche uutsproake: korte oe of korte oo). Doarom stelle 'k ik voorn vo de bestoande SV-regel ivm. "ou" (oud, koud enz.) te verolgemeenn en dus ook blound, ground, gezound, mound te schryvn. Da zorgt ervoor da de schryftoale beter overeenkomt mei d'uutsproake.

Ik vinne da de "oe" nie past in "koed, groend, gezoend, moend, doenker, loengn" omda die klanke grondig verschilt van de klienker in "boer, groene, roern, zoete", ier oort je en heel andere, lange oe. De "oe" van "koed, groend..." komt wél overeen mei de klienker in "koud, goud, stout" enz.

Er bestoan nu twee spelliengn die olletwee nie overeenkommn mei d'uutsproake, binst da me en SV-spellienge ein die wél die uutsproake perfect were gift: de SV-regel i.v.m. ou. Da voorstel stelt voorn vo 't gebruuk van die "ou" te verolgemeenn. Dat es ook de spellienge vo die klanke in et Frans-Vlams.

AN korte /on/ → /oun/[brontekst bewerken]

Vôorstel[brontekst bewerken]

Vôorgestelde schryfwyze ------------> Huidige correcte SV schryfwyzn


Olle gevolln eindigend ip -on

ground, mound, ound, round, rounde      grond, mond, (h)ond, rond, ronde
zounder, byzounder              zonder, byzonder
ounder, ounderd, oundertusschn	       onder, onderd, ondertusschn
frount, blound, bound, gezound        front, blond, bond, gezond
ounmeugelik, ountdekkienge, ountwikkeld   onmeugelik, ontdekki(e)nge, ontwikkeld

De subclasse eindigend ip -onk en ong, praktisch overol in vloandern uutgesprookn lik oeng en oenk:

dounker, drounke, jounk           doenker, droenkn, joeng (donker, dronkn, jonk)
nounkel, vounke               noenkel, voenk (nonkel, vonke)
gounk, schounk                goenk, schoenk (gonk, schonk)
oorsproung, Oungareye,	           ôorsproeng, Ho(e)ngareye,
ounger, joungens, loungn           (h)oenger, joengens, loengen

Grossomodo es de toestand ols volgt:

 • Patrick verkiest dat de -oun reegl êlegans moe verplicht worden voe ol de -on wordn
 • Zeisterre eit in principe de bedoelienge om de oe klank, die inderdoad voe vele WVL roar in 't ôre klienkn met en optionele compromis te vervangen: -oun dus nie verpicht dus moa wel de oe is wel verboodn
 • Foroa is teegn de -oun klank (die vôor em lange klienkt lik het Iengelse en öost-Vlamsche hound)), tegen reegls vul me uutzonderiengn, tegen de veranderienge van vb loengn (die omzeggens overol in wvl me en oe uutgesprook weirdn) noa loungn, en teegn het feit van de oe klank te verbiedn zonder de mênienge van diegêne die die oe oltyd schryvn.

Testartikels nieuwe spellienge[brontekst bewerken]


Stemmiengn[brontekst bewerken]

De stemmiengn zoudn en beetr zicht moetn geevn. De meuglikeedn zyn teegn, ol gelik of de opties. De opties zyn vôodr onderverdêeld.

 • De peilienge begunt op 12 oktober 2007 en lopt t.e.m. 11 november 2007.
 • Er moetn minimum neegn minsn dêelnemen an de stemmienge.
 • 't Voorstel mè de meeste stemmn wint. By gelyk aantal stemmn in de opties, weirdn den elft van de opties (met de minste stemmn) ofgehoald, en en volgende stemronde weird georganiseerd. Foroa, Patrick en Zeisterre geevn ulder stemme by de lancerienge van de stemmienge.
 • Anonieme stemmn (IP-adres) telln nie mei.


De twee stemmiengn zyn ofgeloopn. De nieuwe spellienge /oun/ vervangt /oen/ én /on/ in olle gevolln. Vanof nu schryvn me dus round, mound, ounderd, dounker, jounk, loungn, oorsproung. --Patrick 11 nov 2007 23:11 (UTC)
Oes grôte bydroagers van originele teksten (Astro, Filibertus en Jonas) ein nie gestemd. --Foroa
Wuk moetn D-rex, Tbc, Zeisterre, Meuzel, Jack, Pastel en d'andere die gestemd èn van die uutsproake wel peinzn? En bitje respect vo ol die schryvers mug nog wel Foroa.
G'èt de modaliteitn van de stemmienge zelve vastegeleid en g'èt de latte bewust oge geleid: 7 opties en minstens 9 deelnemers vereist. Uutendelik zyn d'r 11 dien under stemme èn uutgebrocht. 't Es nu tyd vo jou by 'n uutslag nere te leggn Foroa. --Patrick 12 nov 2007 11:11 (UTC)
Foroa toch. Olleman èt e vulle moand d'n tyd g'ed, de meeste è'k persoonlik gevroagd vo te stemmn. --Patrick 12 nov 2007 07:00 (UTC)
Juste doamee. Het punt es oat et zin eit ol oezn energie an de SV 't angn voe zôgezeide verbeteriengn oaje overol stemmn moe gan ronselen, dajje en moand nôdig eit voe tien stemmn tôpe te skartn en oan de gastn die n'elft van de bydroagn levert ulder niks van de SV antrekt. --Foroa 12 nov 2007 07:17 (UTC)
Inderdoad, meskien moe we die gastn et ne kêe persôonlyk vroagn... --D-rex 12 nov 2007 08:11 (UTC)
Stoat er twoarsn da'k den eutslag betwiste ? Da'k d'andre schryvers nie respectere ? Goe leezn êest en myn wordn nie droain. --Foroa 12 nov 2007 11:31 (UTC)
Ok! --Patrick 12 nov 2007 11:43 (UTC)

Stemmienge 1 /on/ → on/oun/oen met uutzonderienge van de -ong en -onk wordn[brontekst bewerken]

1. Ol gelik AN korte /on/ → /oun/on/oen afhankelik van de uutslag van de stemmienge (=onthoudienge)

ground/grond/groend, mound/mond/moend, ...
 • ...
 • ...


2. De AN-o regel es goed voe my, -on's (uutz. -ong, -onk) bluuvn -on's, oen en oun mag nie

grond, mond ...

3. Opties AN korte /on/ → /oun/on/oen (uutzonderienge voe de -ong en -onk wordn)

3.a. Olle -on's (uutz. -ong, -onk) weirdn -oun's, on en oen mag nie
ground, mound, ...
 • --Meuzel 12 okt 2007 23:05
 • Tbc 1 nov 2007 14:03 (UTC)
 • --D-rex 3 nov 2007 12:45 (UTC) Leve de êenduudigeid.
 • --Patrick 4 nov 2007 17:07 (UTC) Zelfs de Kortrykzoann zyn vo de "oun". En g'èt groot gelyk D-rex, dubbele spelliengn (on/oun) zyn dubbele probleemn.
 • --Zeisterre 10 nov 2007 15:52 (UTC) Nu da “allene oung en ounk” gestemd zyn vind ‘k ’t logisch vo ook te kiezn vo “allene oun” . Ik èn “on, ong, onk” trouwns assan ’t zelfste geval gevoundn. Vo myn was die splitsinge nie nodig.
 • --Lycaon 11 nov 2007 18:54 (UTC) nog juste ip tied?
3.b. Olle -on's weirdn -on's of -oun's, -oen mag nie
ground/grond, mound/mond
 • --Pastel 29 okt 2007 17:30 (UTC)
 • --Endriek 1 nov 2007 19:34 (UTC) achter styf lange twyfeln wi! 'k schrêve vroeger zelve olles met "oe" mo julder argumentn keun my overtuugn
3.c. Olle -on's weirdn -oen's of -on's, -oun mag nie
grond/groend, mond/moend
 • ...
 • ...


3.d. Olle -on's weirdn -oen's, -on en -oun mag nie
groend, moend
 • ...
 • ...


3.e. Olle -on's weirdn geschreevn lyk dajjet ôort: -on, -oen, -oun
groend/ground/grond, moend/mond/mound
 • ...
 • ...

Stemmienge 2 /onk/ong/ → ong/oung/oeng en onk/ounk/oenk[brontekst bewerken]

1. Ol gelik AN -onk/-ong/ → /oung/ong/oeng en /ounk/onk/oenk afhankelik van de uutslag van de stemmienge (=onthoudienge)

dounker/donker/doenker, oorsproung/oorsprong/oorsproeng
 • ...
 • ...


2. De AN-o regel mag gepreciseerd wordn noa -oenk/-onk en -oeng/-ong (betwistboare de facto niet formele situoatie)

schonk/schoenk, nonkel/noenkel, jongens/joengens
 • --Foroa 11 okt 2007 22:01 (UTC)
 • ...


3. De AN-o regel mag uutgebreid moa verstriengd wordn noa -oenk en -oeng (betwistboare de facto niet formele situoatie)

schoenk, noenkel, joengens
 • ...


4. De AN-o regel es goed voe my en mag verstriengd wordn noa -onk en -ong, mêer moe dat nie zyn (in theorie de (betwistboare) formele situoatie)

schonk, nonkel, jongens
 • ...
 • ...


5. De AN-o regel mag uutgebreid wordn met de mêer fonetisch gerichte ou noa -ounk/-onk en -oung/-ong

schonk/schounk, nonkel/nounkel, jongens/joungens


6. De AN-o regel mag verstriengd wordn noa een fonetisch gerichte ou noa -ounk en -oung

schounk, nounkel, joungens
 • Myn voorkeure. --Patrick 11 okt 2007 20:40 (UTC)
 • --Zeisterre 11 okt 2007 20:47 (UTC)...
 • --Pastel 19 okt 2007 11:52 (UTC)
 • Tbc 1 nov 2007 14:04 (UTC)
 • --Endriek 1 nov 2007 19:38 (UTC)
 • --D-rex 3 nov 2007 12:47 (UTC)
 • --titoke

7. At ol etwoaschn aars stoat, pardong, mor ik zien 't ezô: wisseln tusschn oe en ou. In 't vôorbeeld vou myn dudelik verschil tusschn d'êeste 2 en 'n latstn.

schounk, nounkel, joengens
 • --Meuzel 11 november 2007 3:02 (UTC)

Stel ier eventuele vroagn vo informoatie[brontekst bewerken]

 • 't Es nen moeilykn, ênerzids volge'k Foroa omda 'mond' dichtst bie myn klanke ligt, ol volge'k ôok et standpunt va Patrick da 'mond' en 'zout' ip dezelfde maniere zoe moetn geschreevn weirdn. Es't er gin compromis meuglyk? Oe weirdt de klank feitelyk fonetisch geschreevn? --D-rex 15 okt 2007 17:49 (UTC)
't Es inderdoad gin gemakkelikke discuusje. De feitn:
 • SV zegt da je moet "on" schryvn (mond, grond)
 • den praktyk: "on" in 't zuudoostn, "oen" in 't noordwestn (moend, groend)
Vanuut SV geziene es de "oen"-spellienge feitelik getolereerd, niemand die nen "oen" deur nen "on" goat vervangn by maniere van spreekn. Gevolg: twee spelliengn die deur mekoar gebruukt zyn. Ik stelle lik compromis de "oun" voor omda de klanke in "mond, grond" identiek is lik in "koud, goud" zowel in ZO WVL lik in NW WVL, en die "ou" wos de compromis da me idder ol gekoozn èn vo "koud, goud" (in plekke van "koed, goed"). Moa Foroa es doar nie voorn te vindn. Elk èt zyn/eur standpuntn, en me loatn junder nu in "eer en geweetn" stemmn over die standpuntn. Mè den uutslag van de stemmienge zoudt er moetn dudelikeid kommn. D'r zyn genoeg alternatievn, d'r goat er wel ene tusschn zittn zekers woar da je jou kut in erkenn D-rex? :-) --Patrick 15 okt 2007 18:03 (UTC)
En es't ton nie logisch da je de "on" gebruukt in et SV, en de "oen" overlat voo de streektoalvariantn uut et Nôordn? --D-rex 17 okt 2007 19:52 (UTC)
Ik (Noordn) zyn nie vo de "oen" omda je da lange uutsprikt. O 'k 'oender' leezn peis 'k eest da 't over e 'kiekn' goat. :)--Pastel 18 okt 2007 14:05 (UTC)

't Es nu e roare situoatie: nen SV-regel (on) es deur veel auteurs nie gevolgd. Oe goan me wyder ier mè omme? Goan me de nu gebruukte alternatievn (on + oen) toeloatn? Of goan me ollene "on" toeloatn? Of toch nen compromis tusschn de twee (oun), lik da me idder mè "sch", "y", "êe", "ôo" gedoan èn? De stemmienge goat dus gevolgn èn vo 't SV. 't Belangrykste es da je e menienge vormt en d'r ook voorn uutkomt. Oe meer stemmn, oe grodder et droagvlak. --Patrick 18 okt 2007 18:50 (UTC)

Vo myn persoonlik is 'oun' gin compromis, idder etwa dak ik myn totaal ni in vindn (spijts et feit dak ook 'koed' lezen atter 'koud' stoat, hoewel da een automatisme is (cfr. noenkel & nonkel) mor ek eigenlik instinctief 'koed' schrievn.). De 'ou' roept by myn ôok de lange 'ou' ip lik in schouw etc., en 'mound', 'ground', ... roepn by myn idder Iengels ip zelfs. En ola, ik volgn de 'on'-regel wel :] Anyhoo, temidden van al de intensieve debatn, schone effort Patrick, voen een iplossieng te wiln viendn.
Trouwens Pastel, kzy 'k ik ook van 't noordn en ken assan al 'oender' geschreevn (buutn wiki). Ostende is misschies wel e geval apart :) Jack the Stripper 19 okt 2007 20:22(UTC)
Dat è niks te moakn met't feit da joun dialect anders zou zyn of 't myne. M'èn ollemolle leern leezn en schryvn in't AN en doarom zyn dr zovele die de korte oe klank 'oe' schryvn, mo dat is de AN spellinge,lik da me 't geleerd èn. Ik probeern ier 't AN te vergeetn en volledig in 't westvlams te peizn, te leezn en ook te schryvn en die spellinge is anders by de 'oe'. In 't AN is de 'oe' 'n korte klank en in 't westvlams 'n lange klank. vb. zout en zoete ,goud en goed zyn wat anders.--Pastel 22 okt 2007 15:05 (UTC)
Volgens my Jack sprik je gy zout, koud toch ook nie uut mè lange 'aauw' ? Persoonlik vinne'k mound, ground ne vree goein compromis tusschn groend en grond, 'k vinne't veel beter West-Vlams en et sluut perfect an by de spellienge én uutsproake van goud, zout, koud. En etymologisch oudt et ook steke (zie besprekienge ier). In mond, grond zit er e korte 'o' lik in pot, kot, dat es e zuvere AN-spellienge, moa niemand die die woordn ezzo uutsprikt. --Patrick 19 okt 2007 20:44 (UTC)
Ninink, da bedoeldek ook ni. 't Er is e verschil tusschen woordn die met een 'ou' geschreven wordn en 'oe' uutgesprookn wordn en dee die met 'o' geschreevn wordn en 'oe' zyn; toch i mien uutsprake en denkn (ak (e gesloten) ou zien woa datter ou moe stoan zeggek oe, zienk ou woa datter gin ou moe stoan, ton ist e langn (peisk.)). Vandoar da et onnatuurlik anfoelt :) Gow ja, tkat ook lign an dak int Iengels zyn ipgebrocht... Jack the Stripper 19 okt 2007 23:41 (UTC)
In 't Iengels upgebrocht, Nederlands geleerd, nu in 't West-Vlams bezig, amai zeg, sloag je d'r gy nog goed in vo olles uut mekoar t'oudn? ;-) En wuk West-Vlams è je gy angeleerd gewist? --Patrick 20 okt 2007 11:03 (UTC)
Bwa, vo styf eerlik te zyn zy'k in alletwee tegelykertyd ipgebrocht (en zy 'k dus tweetoalig (nuja, à peu près drietoalig... mo da's weer een andere historie)) Brèèniengs all the way nateurlik, kweunn ier a heel me leevn :) Jack the Stripper 20 okt 2007 12:54 (UTC)
Ok! ;-) --Patrick 20 okt 2007 13:00 (UTC)
^^ Jack the Stripper 20 okt 2007 13:01 (UTC)
 • "...'t es veel beter West-Vlams...: allé, allé Patrick. --Foroa 19 okt 2007 20:53 (UTC)
Dat es natuurlik e persoonlikke menienge Foroa, es gecorrigeerd ;-) --Patrick 19 okt 2007 20:57 (UTC)
Ter informoatie: 'k zien da 't in 't Markens dialect (Noord-Olland) "gezound, ound, round" is vo AN "gezond, hond en rond". kyk ier --Zeisterre 19 okt 2007 21:30 (UTC)
 • Ter informoatie: Patrick schryft normoal ôok joengn, oenderd, goesting. We schryvn ôok Roeseloare, moa de mêeste spreekn dat eut lik Rousloare. --Foroa 22 okt 2007 06:38 (UTC)
De oude spellinge van Roeseloare is "Rousselare". --Zeisterre 22 okt 2007 07:29 (UTC)
'k Zou 't liefst van ol "dounker, joungn, ounderd" schryvn ('k moe my dikkers inoudn ;-). In augustus ei'k geprobeerd meer de "ou" te gebruukn moa g'èt my toun weregeflootn. --Patrick 22 okt 2007 10:40 (UTC)
De on-oun(oen mag nie)zoudt e schone compromis kunn zyn. De Kortykzoann schryvn on, mo d'andere moetn ton oun schryvn. Gin oen want 'n oender is e veugel. 'k Goan nog e bitje wachtn van stemmn.--Pastel 22 okt 2007 12:00 (UTC)
Hmm, misschiens wel --Patrick 22 okt 2007 18:12 (UTC)
 • Ik zoe nog ne kêe willn werekêern ip myn vroagn van ierboovn: es't er in gin êen andere toale een têekn die die klank beskrift? Oe zoe je de grond/mond/zout/koud klanke fonetisch schryvn? En keunn we vanuut die fonetische klank gin schryfboar compromis moakn? D-rex
't Fonetisch teekn vo de klanke in grond/mond/zout/koud is [u]--Zeisterre 1 nov 2007 18:54 (UTC)
D-rex, die klanke vind j'ook in andere West-Germoansche toaln were:
 • ou in 't Iengels: hound, young, ground, sound (=gezond) → die "ou" sproakn ze in 't Middeliengels uut lik [u], nu nie mè, moa z'èn die spellienge in 't modern Iengels bewoard
 • u in 't Duuts: gesund, Grund, Hund, jung... → uutsproake lik [u]
 • ou in Frans-Vlams: schounk, joungen, hound → uutsproake lik [u]
--Patrick 2 nov 2007 12:55 (UTC)