Discuusje gebruker:Lotje/archief 2011 - 2015

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Welgekommn ip de West-Vlamsche Wikipedia, Lotje. Most je me vroagn zittn, ku je hier kykn. Succes en 't amusement! --Zeisterre 9 dec 2011 10:01 (UTC)

Bedankt voe 'twelkom en d'angeboan ulpe. Lotje 9 dec 2011 13:28 (UTC)

Stêenvôorde[brontekst bewerken]

Hallo, Lotje. 'k Hen e poar andere prentjes by Stêenvôorde gezet lik da je 't gy vôorngesteld het. Gebruker:Cœur is e Fransman en 'k peizn da zyn West-Vlams nie styf goed is... ;-) Groetjes --Zeisterre 24 dec 2011 11:04 (UTC)

Zeisterre, je zyd en (b)iengel. E gelukkug kestfeêste en u gelukkug nieuw joar voe joen en iedereên ier up de vlamschen wyky. Lotje 24 dec 2011 17:34 (UTC)
Merci, Lotje. Vo joun ook de beste wenschn en nog veel schryfgenot ip uze Wiki ;-) --Zeisterre 25 dec 2011 11:03 (UTC)

Vraagstjie[brontekst bewerken]

Dat Forstbirdo, zy je gy de vertoalienge van 't bosvogeltje ? 't Is e schgôon blommetjie dadde. Lotje (overleg) 19 ogu 2012 16:37 (UTC)

Beste Lotje, 'k Zyn ik nie zo schôone of da blomtje. 'k Zyn geweun e veugle uut 't bus. --Busveugle (overleg) 19 ogu 2012 17:04 (UTC)

Êrtoalinge -> Vêrtoalinge[brontekst bewerken]

Dag Forstbirdo, worom zet je gy oltyd Êrtoalinge in de platse van Vêrtoalinge. Je vergit gy olotyd den d vo da woard te zett'n, of ist ik die't mis ip én? Lotje (overleg) 20 ogu 2012 06:35 (UTC)

Beste Lotje, Myn wêergaavn van gedichtn uut andre taaln zyn gin vertoaliengn, zô goed zyk ik nie. 't Is byzoundre moeilik zonie ounmeuglyk ( vor ne simple liefêbbbre lik ik ) vô teglyk djuuste te vertoaln en toch nog e bitje de gêest van t ôorsprounlik werk te loatn uutkommn. Doarom ênnek ik 't wôord "êrtoaln" uutgevoundn ( êr = her of opnieuw ) dus etwadde ipnieuw doen verryzn in e bepoalde toale (ier 't Westvlams) moa zoundre da 't eignlyk 'n echte vertoalienge is. Je moe de menschn ip Wikipedia e bitje dichtrlikke vryeid geevn, andrs goan z'allemalle undre biezn pakkn…Ooplik zy gy gin schoolmêestresse (in de slichte zin) ? Gy zy wê heel neistig en da verdient e piepre. --Busveugle (overleg) 20 ogu 2012 07:18 (UTC)
Ninnik Forstbirdo, ge moe gy nie benouwd zyn da'k ik een schoolmêestresse zyn die met de regel ip je viengers go kloppn. Lotje (overleg) 20 ogu 2012 07:47 (UTC)

Roôn appel van benesjama[brontekst bewerken]

Van dien nappel êk ook nog gin foto gevoenden. 'k gon mesjchien e kî moên sjchrieven no't gemeentebestier van Benesjama ('t is azo dajje d'ix tussjchen twi klienkers moet uutspreek'n), vo te weet'n of dasse gin fotootje van dien appel hên. 'k gon e kî zien wat da'k kunn'n doen, da'k een kî gon zien! --Flamenc (overleg) 21 ogu 2012 15:49 (UTC)

E goe gedacht van e ky te sjschrieven no't gemeentebestier. Lotje (overleg) 21 ogu 2012 16:30 (UTC)

Bofartikel september 2012[brontekst bewerken]

Allez, proficiat ée Forstbirdo mé joen artikel die van de moand een bofartikel is. J'ett' er veel werk en tyd in gestôkn en 't is en schôonen artikel gewordn. Lotje (overleg) 1 sep 2012 15:00 (UTC)

Beste Lotje, Merci en bedankt ! k Zyn bly dan ze myn artiekle verzeekers toch geirn geleezn ên. 'k Wenschn joen veele koroazje en neistigheid. Mo je moet ook nie t'ard werkn of je goa 't nie vuloedn. Groeten van --Busveugle (overleg) 1 sep 2012 18:00 (UTC)

Gratitude[brontekst bewerken]

GNU-FDL-icône-Transparente.PNG
Thankyou so much Mr. Lotje for your Outstanding translation effort!
I very very Grateful.
May God bless you!
Yours Sincerely, --Jose77 (overleg) 16 sep 2012 01:42 (UTC)

Request for Help, please[brontekst bewerken]

Greetings Mr Lotje,

Could you kindly help me translate this article into the brilliant and wonderful West-Flemish language? please.

De Ware Jezuskerk is een onafhankelijk christelijk kerkgenootschap dat in 1917 in Peking ontstond. In 2009 telt de kerk volgens eigen schattingen 1,5 tot 2,5 miljoen leden in 48 landen. De kerk is een Chinese loot van de Pinksterbeweging en was een van de drie autochtoon-Chinese huiskerken die bestonden voor de vestiging van het gezag van de Communistische Partij in 1949. Sinds 1992 heeft de kerk ook gemeenten in Nederland, 1993 in België. De huidige verkozen voorzitter van TJC Internationale Assemblage is voorganger Yung-Ji Lin. De tien geloofspunten van de Ware Jezuskerk zijn:

 1. Heilige Geest
 2. Doop
 3. De voetwassing
 4. De Heilige Communie
 5. Sabbat
 6. Jezus Christus
 7. De Heilige Bijbel
 8. Redding
 9. Kerk
 10. De wederkomst van de Heer

Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much.--Jose77 (overleg) 16 sep 2012 02:27 (UTC)

(this article on West-Flemish wikipedia is currently a stub,so I wish to add more content to it.)


De woare Jezuskerke is een oenafankelikke christelikke kerkegenôotschap die in 1917 in Peking oentstoend. In 2009 telde de kerke volgenst eign schattienge 1,5 toet 2,5 miljoen leedn in 48 landn. De kerke is een Chinese lôot van de Pienksterbewegienge en was êene van de drie otochtone-Chinese huuskerkn die bestoendn vô de vestigienge van 't gezag van de Communistische Party in 1949. Sins 1992 ét de kerke oak gemêentn in Holland, 1993 in België. Den uudigen verkoazn vôrzitter van TJC Internationoale Assemblage is voorganger Yung-Li Lin.

De tiên geloafspuntn van de Woare Jezuskerke zyn:

 1. Heilign Hêest
 2. Doap
 3. De voêtwassienge
 4. D'heilige communieje
 5. Sabbat
 6. Jezus Christus
 7. Den heiligen bybl
 8. Reddienge
 9. Kerke
 10. Dat oenzn Heere wêere kêrt

Barnstar[brontekst bewerken]

Original Barnstar.png The Original Barnstar
Lotje is hereby awarded with an Original Barnstar by me, Jose77, for working tirelessly and endlessly on West Flemish Wikipedia. May his works be seen by his fellow native speakers everywhere in the world. --Joseph, 16 sep 2012 09:20 (UTC)
Thank you Jose77 you make me :$ Lotje (overleg) 16 sep 2012 12:57 (UTC)

Spellienge en andre zaakn[brontekst bewerken]

Beste Lotje, Verloopich zoe 'k lievre nie ip joen vraagn antwôordn. 'k Zyn zeive nog an 't zoekn oe dat 't allemalle best zoe moetn zyn ( no myn goeste ). 'k Peizn wê da alles zoe moetn geschreevn zyn lik of daj 't uutsprikt. Ik zoen geirn e lyste zien van al de klankn in 't Westvlams. Vo myn dus byvôorbeeld al de "oe"-s lik in Toeroet. Vor iedre klank 't zjuuste têekn. Weg vors mêt alle sôorten tusschntoale. 't Westvlams zoe nie meugn ofgeschreevn zyn van 't Needrlaans, ook nie in de spellienge. Mo lik of da 'k aa schrêevn : 'k zyn dr zeive nog nie grêed mee. Van myn zoej best nie ofkiekn. 'k zyn verzeekers e goe vôorbeeld van e slicht vôorbeeld. Groetn, --Busveugle (overleg) 18 sep 2012 13:40 (UTC)

Awel, myn beste Forstbirdo, voe te begunn'n peizek'ik d'amme e consénsuus moetn bereikn binn'n de vlamsche versjie. Moar a consénsus, dôvoaren moe je mé mêer dan 1 zyn. Lotje (overleg) 18 sep 2012 14:37 (UTC)

Beête[brontekst bewerken]

Dag ,Lotje. Je goa moetn 't artikel Beête werezettn, want me zyn nu de geschiedenisse van 't artikel kwyt. --Twynkel (overleg) 5 feb 2014 14:48 (UTC)

k' Vreêzn da'k er een écht, moar een écht potje van gekookt ên, is't azo goêd? Lotje (overleg) 5 feb 2014 15:29 (UTC)
Da's goed. Nu goa je Bête (de redirect van bêete) moetn wegsmytn vo Beête te kunn hernoemn noa bête... :) --Twynkel (overleg) 5 feb 2014 15:46 (UTC)

Rôo lienks[brontekst bewerken]

Dag Lotje. O je e rôo lienk anmakt, is 't ook de bedoelienge da je 't artikel zelve schryft. Ip e klêne Wiki lik de vls is de kanse styf klêne dar er etwien goa schryvn over Stad Met Stijl (Eeklo) of Sociaal Democraten & Progressieven (Aalst). En lienks die joarn an e stik rôod bluuvn hen gin enkele zin. Ze zyn allêne moa storend en lêlik. Dus begunt er mor an... --Zeisterre (overleg) 26 mrt 2014 17:22 (UTC)

Merci voe da 't annonceren, angeziên da'k da nie wistn sprikt dadde in myn voordêel, je ku moeilijk "wetten" (stoat dadde expliciet etwoarsten ip d'êen of d'andere bladzyde ollier?) nié overtredn os je der gîn weet van êt. Dadde gezeid zynde, loat ik et an joen over voe te beslissn wa da je nu met die rôo lienks doet. Lotje (overleg) 26 mrt 2014 19:27 (UTC)

Patrick Moenaert[brontekst bewerken]

Lotje, woarom zet je gy overol commonscat ounder en lat je ton de verkêerde tekst stoan? Patrick Moenaert is ol lange gin burgemêester mè.--Pastel (overleg) 25 jun 2014 15:42 (UTC)

Achter bwc. Os je gelyk êt, ê je gelyk, k'aan hêel ênvoudig nie gelezn wat dat'er stoend, oendertusschen angepast en opelik mê niet te vele schyffouten anders kryg'k wêer Zeisterre ip my kappe. Lotje (overleg) 25 jun 2014 16:50 (UTC)
Schyffouten? :) --Zeisterre (overleg) 25 jun 2014 21:41 (UTC)

Verwyziengn[brontekst bewerken]

Beste Lotje, 'k Verstoan nieks van je tusschnkomste in Marokko. Nu ku'j de verwyziengn nie mê leezn. Da kan toch de bedoelienge nie zyn?--Busveugle (overleg) 24 nov 2014 09:46 (UTC)

Inderdoad, 't is zekerlik nie de bedoêlienge da de verwyziengen niet leesboar zien, mor etwien die der van kent moed iêr toch oôk een patroôn anmaken voe de referentjes ip te kuusschen gelik da dadde ip den Iengelschen wikipedia is. Os da patroôn d'er is, is da perfect leesboar en overzichtelik en netjes. 'k Wachtn nog ip een antwoôrdetje van Zeisterre, os't goêd is voe joen, of zoe je 't willn weêre drooien oendertusschen? Lotje (overleg) 24 nov 2014 11:28 (UTC)
Dus allêene e bitje wachtn...--Busveugle (overleg) 24 nov 2014 21:25 (UTC)
Ip Godot? Lotje (overleg) 25 nov 2014 16:16 (UTC)
Dag Lotje. 't Zou beter zyn vor iederêen hier ip de vls most je joun vandalisme weredroain ip 't schôon artikel van Busveugle: Marokko. Ik han 't joun pertang e poar doagn geleen al e kêe schône gevroagd ip myn discuusjeblad... --Zeisterre (overleg) 26 nov 2014 09:49 (UTC)
De wijziging kan niet ongedaan gemaakt worden vanwege andere strijdige wijzigingen, enne, à propos, Forstbirdo aa't ol wêeregedrooid vo da'k de keure aan voe't zèlve te dôen, en oedertusschen zyn der nog bewerkiengen gewist an Marokko, en dorom lukk'et nie voe myn. Dus os je ze vriêndelik wilt zyn. Lotje (overleg) 26 nov 2014 10:12 (UTC)
Ik kunn eevn vele lik gy, Lotje. En Forstbirdo hè joun bydroage nie weregedroaid. Je was an 't wachtn. :) --Zeisterre (overleg) 26 nov 2014 10:44 (UTC)
Da's vrêe, vrêe rare, k' weet'n nu ôok niet me wi. ~~
Mo vint toch, 't is gelukt. Amaai. Lotje (overleg) 26 nov 2014 11:15 (UTC)
De latste twêe bewerkiengn van Forstbirdo zyn nu weg. Dedee der nu nog byzettn en 't is in orde. --Zeisterre (overleg) 26 nov 2014 12:04 (UTC)

Danke[brontekst bewerken]

Mersie en bedankt, Lotje. 't Beste is te werkn an eign artiekls vôgns myn, en gin schôonmoedre te zyn vor 'n andre...--Busveugle (overleg) 28 nov 2014 08:21 (UTC)

Kest- en nieuwjoarswens[brontekst bewerken]

Markt t Kerst 2006.jpg

Beste Lotje, Nog even dan is het weer kerst en wens je nu alvast een fijne kerstdagen toe, plus voor straks een gezegend 2015. Vr. gr. Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 17 dec 2014 21:11 (UTC)

Invitation to Medical Translation[brontekst bewerken]

Medical Translation Project

Globe-Star of life.svg
Invitation to the Medical Translation Project – a joint Wikimedia project started by the English language WikiProject Medicine!

Thank you for being one of the top Medical editors! I want to use this opportunity to introduce you to our most ambitious project.

We want to use Wikipedia to spread knowledge where it will be used. Studies have shown that Wikipedia is the most common resource of medical knowledge, and used by more people than any other source! We want high quality articles, available to everyone, regardless of language ability. It isn't right that you would need to know a major language to get hold of quality content!

That is why in the recent Ebola crisis (which is still ongoing) we translated information into over 70 languages, many of them small African languages. This was important, as Wikipedia was also shown to be the biggest resource used in Africa for information on Ebola! We see tremendous potential, but also great risks as our information needs to be accurate and well-researched. We only translate articles that have been reviewed by medical doctors and experts, so that what we translate is correct. Many of our translators are professionals, but many are also volunteers, and we need more of you guys – both to translate, but also to import finished translations, and fix grammatical or other style issues that are introduced by the translation process.

Our articles are not only translated into small languages, but also to larger ones, but as of 2015 this requires users to apply for an article to be translated, which can be done here (full articles, short articles) with an easy to manage google document.

So regardless of your background head over to our main page for more information, or to our talk page and ask us questions. Feel free to respond in any language, we will do our best to find some way to communicate. No task is too small, and we need everyone to help out!

I hope you will forgive me for sending this message in English – we also need translators for messages like this, and above all local language community managers, which act as a link between us and you. Also I can not reply on your talk page, so please go to our talk page!

Thank you for helping medical information on Wikipedia grow! -- CFCF 🍌 (email) 15:37, 28 January 2015 (UTC)

Google Translation of this message

Justin Bieber[brontekst bewerken]

Dag Lotje. Misschien zou je als sysop ook eens iets nuttigs kunnen doen in plaats van vandalen te verwelkomen. Bieber is Canadees en nog niet dood! --91.180.191.88 18 jun 2015 18:50 (UTC)