Naar inhoud springen

Michiel Jacobsen

Van Wikipedia

Michiel Jacobsen, ofte in't Frans ôok Michel Jacobsen genoemd (Duunkerke, 1560 - Sanlucar, 1633) wos e Duunkerksche koapr en vice-admiral van Spanje. Zyn bynoame wos de Vos der Zeeën of in 't Spoans el Zorro de los Mares.

Michiel Jacobsen wos de zeune van Jan Jacobsen (ca. 1520 - ca. 1563) en wos afkomstig uut Frans-Vloandern da ton, juste gelyk hil 't Groafschap Vloandern onderdêel wos van 't Spoansche ryk. In 1588 bracht em achter 't verlies van de Spoansche Armada teegn d'Ingelsche als loods de restantn van de Armada were. In 1590 onderschydde Jacobsen em in de ôorloge van Spanje teegn d'Ingelsche. In 1595 kwamt em were Duunkerke binn'n an bôord van de Windhond ('t schip van zyn ton ol oovrleedn schôonvoadr Cornelis Weus) me nen ôop buut afgepakt van d'Ollanders. Ierdeure kreeg em in de Republiek der Zeevn Verenigde Provinciën de bynoame de Vos der Zeeën. Zyn succes en roem kwam surtout deur zyn goe kennisse van de zandbankn in de Nôordzêe in dien tyd.

Bêeld van Michiel Jacobsen an't staduus van Duunkerke

In 1602 liet keunink Filips III van Spanje e vlôot equipeern in Duunkerke en iervo benoemde em Jacobsen tot kapiting. In die funksje stound ie in 1606 an't ôofd van en eskoader van tien scheepn. As koapr in dienste van de Spanjoardn koest em vele bôotn van de Republiek veroovern in de contexte van de Tachtigjoarign Oorlog. In 1609 ad ie 't bevel gekreegn oovr en eskoader van elf nieuwe ôorlogbôotn mo 't Twoalfjoarig Bestand verinderde em van der aksjes mee t'ounderneemn.

In 1624 wierd em ountvangn an't of van keunink Filips IV van Spanje en kreeg der de Orde van Sint-Jacob. Ip 16 oest 1631 kreeg tem van diezelfde Filips IV de titel van admiral general van't eskoader in de hoavn van La Coruña. In die funksje ad em 't bevel oovr 24 scheepn die belast woarn me't transporteern van troepn noar 't front in Vloandern. In 1632 brocht em, oundanks de blokkoage deur d'Ingelsche en d'Ollanders, 4000 Spoansche soldoatn na Duunkerke. In 1633 streed em me tien Turksche en kêerde derachter were na Spanje mo stierf der e poar doagn loatr an "warme kuts". Deur zyn vuuftig joar trouwe dienst an Spanje wierd em me vêel eerbewyzn begroavn in de kathedroale van Sevilla, dichtby de groavn van Colombus en Hernan Cortés.

Familje en noaloatnschap

[bewerkn | brontekst bewerken]

Michiel Jacobsen wos getrouwd me Laurence Weus, de dochter van Cornelis Weus, en tegoare kreegn ze zeevn zeuns en vuuf dochters. Vier van zyn zeuns kwoamn ôok kapiting ip ôorlogsbôotn. Surtout zyn zeune Jan Jacobsen wierd bekend toenda tie as commandant van't Spoansche schip Santa Vincenzo de kruutvôorroad in brande stak achter e gevecht van dertien uurn teegn neegn Ollandse scheepn woarby da tie zyn teegnstandr, vice-admiral Herman Kleuler, a gedôod. Zyn dochter Agnès trouwde me Michel Baert en wierd loatr de grôomoeder van de bekende Duunkerksche koapr Jan Bart. Ierdeure wos Michiel Jacobsen dus d'oovrgrôovoadr van Jan Bart.

Michiel Jacobsen wierd in zyn gebôortestad Duunkerke ôok als nen eld geëerd. Nu nog angt er en bêeld van em an 't staduus van Duunkerke.

Wikimedia Commons