Instituut Mariawende - Blydhove: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
veranderienge 163720 van 81.83.21.8 were weggedoan: dat is hier de West-Vlamsche Wikipedia, nie de Nederlandsche
(veranderienge 163720 van 81.83.21.8 were weggedoan: dat is hier de West-Vlamsche Wikipedia, nie de Nederlandsche)
Het't '''Instituut Mariawende - Blydhove''' is eene middelbaremiddelboare schoolschole metme tweetwêe vestigingsplaatsenvestigingn: Mariawende in de BoogschutterslaanBoogschuttersloane teup [[Sint-KruisKruus]] en Blydhove in de GeneraalGeneroal LemanlaanLemanloane tein [[Assebroek]]. Je kan erter de volledige cyclus TSO en BSO volgen.
 
==Mogelijke studierichtingen==
 
==Meugelikke studierichtingn==
===TSO===
*1e jaarjoar: 1A1 A
 
*2e joar: Handel; Socioale en Technische vorminge; Techniek-Wetenschappn
*1e jaar: 1A
*2e jaargroad: (=3e en 4e joar): Handel; SocialeHandel-Toalen; Socioale en Technische wetenschappenWetenschappn; Techniek-Wetenschappn
*2e3e graadgroad: (=3e5e en 4e6e jaarjoar): HandelBoekhoedn-Informatica; Handel; Secretarioat-TalenToalen; SocialeSocioale en Technische WetenschappenWetenschappn; Gezoundheids- en Welzynswetenschappn; Techniek-WetenschappenWetenschappn
*3e graad: (=5e en 6e jaar): Boekhouden-Informatica; Secretariaat-Talen; Sociale en Technische Wetenschappen; Gezondheids- en Welzijnswetenschappen; Techniek-Wetenschappen
 
===BSO===
*1e jaarjoar: 1B
*2e joar: Kantôor-verkôop, verzorginge-voedinge; mode, verzorginge-voedinge
*2e groad: ((=3e en 4e joar): Kantôor; Verzorginge-voedinge
*3e graadgroad: (=5e en 6e jaarjoar): KantoorKantôor; VerzorgingVerzorginge
*4e groad: (=7e joar): kantôor; Thuus- en bejoardenzorg; Kienderzorg
 
==Geschiedenisse==
*1e jaar: 1B
===HistoriekHistorie Blydhove===
*2e jaar: Kantoor-verkoop, verzorging-voeding; mode-verzorging-voeding
Blydhove is opgerichtgesticht in 't beginbegun van de jarenjoaren 50 en waswos een beroepsschoolberoepsschole voorvo kinderverzorgsterskienderverzorgsters. De oprichtingD'uprichtinge van de schoolschole gebeurde met de hulpd'ulpe van de sociëteit van Maria, een'n zusterordeorde metme veelvele aandachtandacht voorvo de kinderzorgkienderzorg.
*2e graad: (=3e en 4e jaar): Kantoor; Verzorging-voeding
Up dezelfste ground van de schole wierd ôok 'n kienderkribbe gebouwd, zodoanig da de lêerlingn zovele meugelik praktiekervoaringe kosten updoen.
*3e graad: (=5e en 6e jaar): Kantoor; Verzorging
*4e graad: (=7e jaar): kantoor; Thuis- en bejaardenzorg; Kinderzorg
 
==Geschiedenis==
 
===Historiek Blydhove===
 
Blydhove is opgericht in 't begin van de jaren 50 en was een beroepsschool voor kinderverzorgsters. De oprichting van de school gebeurde met de hulp van de sociëteit van Maria, een zusterorde met veel aandacht voor de kinderzorg.
Op dezelfde groud van de school werd ook een kinderopvang gebouwd, zodanig dat de leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring konden opdoen.
 
In de jaren 80 startten er nieuwe afdelingen zoals de technische afdeling Verpleegsaspiranten. Er werd meer aandacht besteed aan de bejaardenzorg. In al de afdelingen werd gekeken om de leerlingen veel kansen te geven op datgene ze in de theorie leerden, ook in de praktijk toe te passen.
 
===Historiek Mariawende===
 
In 1959 was het een andere orde van zusters, namelik de Zusters van Maria van Pittem, die Mariawende als handelsschool voor meisjes oprichtte.
 
In 1981 en '82 kwamen de studierichtingen Techniek-wetenschappen en Sociaal-technische wetenschappen erbij.
1983 was hett begin van het V.S.O. ('Vernieuwd Secundair Onderwijs') en op deze manier begon in Mariawende het gemengd ounderwijs.
 
In de joaren 80 startten d'er nieuwe ofdêelingn gelyk de technische afdêlinge Verpleegaspiranten. D'er wierd mêer andacht bestid an de bejoardenzorg. In ol d'ofdêlingn wierd gekeekn vo de lêerlingn veel kanse te geven vo 't gêne da ze in de theorie lêerden, ôok in de praktyk toe te passn.
De school werd ook veel te klein en er werd een nieuwe vleugel bijgebouwd. In '86 kwam de afdeling kleding vanop St.-Jozef naar de vestiging te Sint-Kruis.
 
===FusieHistorie Mariawende===
In 1959 was het't een'n andereandre orde van zusters, nameliknoamelik de [[Zusters van Maria]] van [[Pittem]], die Mariawende als handelsschoolhandelsschole voorvo meisjesmeiskes oprichtteuprichtte.
 
In 1981 en '82 kwamenkwoamen de studierichtingenstudierichtingn Techniek-wetenschappenwetenschappn en Sociaal-technische wetenschappen erbijd'erby.
Instituut Mariawende-Blydhove is op de 1e september 1998 gestart na een fusie van Blydhove en Mariawende.
In 1983 waswos hett't begin van het't V.S.O. ('Vernieuwd Secundair Onderwijs') en op deze manierazô begonbegost in Mariawende het gemengdgemiengd ounderwijsounderwys.
 
De schoolschole werdwierd ook veel te kleinklène en d'er werdwierd een'n nieuwe vleugel bijgebouwdbygebouwd. In '86 kwam ded' afdelingofdêlinge kledingKlêdinge vanopvanup St.-Jozef naarnoa de vestigingvestiginge te [[Sint-KruisKruus]].
===Scholengemeenschap===
 
===Fuusje===
Vanaf 1 september 1999 maakt Mariawende-Blydhove deel uit van de scholengemeenschap Sint-Maarten.
Instituut Mariawende-Blydhove is opup deden 1e september 1998 gestart naachter eenn fusiefuusje van Blydhove en Mariawende.
 
===LeerlingenbegeleidingScholengemêenschap===
Vanof den 1e septembre 1999 makt Mariawende-Blydhove dêel uut van de scholengemêenschap St.-Moarten (''Nederlands:'' St.-Maarten).
 
==Lêerlingenbegeleidinge==
Leerlingenbegeleiding is iets waar men in Mariawende-Blydhove heel veel aandacht aan schenkt en dat door de ouders heel sterk geapprecieerd wordt.
Lêerliengenbegeleidinge es entwa dat in Mariawende-Blydhove hêel vele andacht krygt en da deur de ouders hêel sterk g'apprecièrd wordt.
ErD'er ises individuele leerlingenbegeleidingleerlingenbegeleidinge, er is begeleidingbegeleidinge van hett [[CLB]], er ligt veel nadruk opup "LerenLêern lerenlêern", en leerlingenlêerlingn metme [[dyslexie]] wordenwordn goedgoêd opgevangenupgevangn.
 
==Externe koppelingenkoppelienge==
*[http://www.imb-brugge.be Site Instituut Mariawende - Blydhove]
 
[[Categorie: SchoolSchole]]
[[Categorie: Brugge]]
Anonieme gebruiker

Navigatiemenu