Wikipedia:SV V1.1 Soamnvattienge

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is, aangezien deze ook bedoeld is voor niet-West-Vlamingen, uitzonderlijk in het Nederlands geschreven.

Dit is de samenvatting van het Standaardvlaams.
Dit is het resultaat van een initiatief van User: Foroa en een lange discussie (voortreffelijk geleid door User: Patrick). We weten dat niet elke West-Vlaming zich 100% zal vinden in deze regels, gezien de regionale verschillen, maar dit is het best denkbare compromis. We zouden het dan ook heel sterk appreciëren als je op de algemene pagina's deze compromis als leidraad gebruikt. Op regionale pagina's mag je natuurlijk de taal van de regio gebruiken. Dit wordt aangeduid door de template bovenaan de pagina.
Betreft Regel SV AN

1. VERHOUDINGEN MET AN
Toepassing AN-regels Pas AN toe wanneer geen SV-regel zoals
 • hoofdlettergebruik
 • vervoeging werkwoorden (dt-regel)

 • den Illigen Geest
 • ik rie, gie ridt, je ridt

 • de Heilige Geest
 • ik rij, jij rijdt, hij rijdt
Algemene spellingsregel Volg de West-Vlaamse uitspraak veugel, gete, rienk, joenk, puppe vogel, geit, ring, jong, pop
Eigennamen
 • WV ok: geografische namen, historische periodes
 • WV niet ok: persoonsnamen, merknamen
 • Olland, de Fransche Revolusje
 • Julius Caesar, Karel de Stoute
 • Nederland, de Franse Revolutie
 • Julius Caesar, Karel de Stoute

2. STREEKONAFHANKELIJK WEST-VLAAMS
Finale -en Doffe e niet schrijven noamn, sperrn namen, sparren
Glottisslag Schrijf apostrof tussen b, d, k, p, t en eind-n rebb'n, ond'n, drukk'n, pupp'n, buut'n ribben, honden, drukken, poppen, buiten
AN-aa Schrijf oa e roare toale, lanskoarte een rare taal, landkaart
AN-ei Schrijf e[e] eek, wee, en klene gete eik, weide, een kleine geit
AN-g, AN-ch Schrijf g, ch genoeg, lachn, goan genoeg, lachen, gaan
Initiële AN-h Niet schrijven oane, 't Euvelland haan, 't Heuvelland
Finale AN-ij Schrijf ie tovenoarie, zie, bie, mie tovenarij, zij, bij, mij
Finale AN-ing Schrijf -ienge, -ienk spellienge, keunienk spelling, koning
SV-ei Schrijf ei peird, geirne, bleit'n paard, graag, wenen

3. STREEKAFHANKELIJK WEST-VLAAMS
AN-ij (niet-finaal) Schrijf i min lif, schrifster, Kortrik mijn lijf, schrijfster, Kortrijk
AN-o Schrijf o jong, blond, ond, grond jong, blond, hond, grond
AN-oe Schrijf oe groep, vloek groep, vloek
AN-ou Schrijf ou out, goud, zout, koud hout, goud, zout, koud
AN-ui Schrijf u[u] vuuf brune muuzn, uus, gebruker vijf bruine muizen, huis, gebruiker
SV-sch Schrijf sch
 • schrivn, geschiedenisse
 • tusschn Fransche minschn
 • schrijven, geschiedenisse
 • tussen Franse mensen
Finale -tie Schrijf tie informoatie, politie informatie, politie
Diftongering ee Schrijf ê[e] indien tweeklank hoorbaar êlegansn, mêer, êeste kêe helegans, meer, eerste keer
Diftongering oo Schrijf ô[o] indien tweeklank hoorbaar kôlemarsjang, ôok, grôot kolenhandelaar, ook, groot
Diftongering oa Schrijf ôa indien tweeklank hoorbaar môat'n maten
Afgekapte woorden Kies zelf
 • Ja 'k en doe nie. J'es in 'n of.
 • Jakkendoenie. Jes in nof.
Neen [1e p.ev.] Hij is in de tuin.