Adam Smith

Van Wikipedia

Adam Smith (Kirkcadly, round 5 juni 1723 - Edinburgh, 17 juli 1790) wos nen Schotsn moroalfilôsôof uut de Verlichtienge en êen van d'êeste weetnschappers die em bezighield me polletieke economie.

Zyn belangrykste werk wos An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations uut 1776, beter ofgekort gekend lyk The Wealth of Nations, da beschouwd es lyk 't êeste moderne werk ip't gebied van d'economie. In Smith zyn boekn word'n ôok de princiepes van de vryemarkteconomie vo 't êest systemoatisch verdeedigd. Smith zei da by vulleedign vry-andel et "vrye spel van moatschappelyke krachtn" uutendelyk vo olleman de beste resultoatn gienk iplevern. Ezo lei Smith de boaziesse vo't economisch liberalisme.

Wikimedia Commons