Alexis Deswaef

Van Wikipedia

Alexis Deswaef es geboren ip 20 december 1969 in Ostende, ipgegroeid in Brugge en zyn avokoatenstudies ofgewirkt in 't Frans. J'is Verliefd gevollen ip êentje van Brussle en in 2006 aat ie ol vuuf gastjes (Vier meisjtjes en ne joungne) roundlôpen. Oendertusschen komt ie 'n bitje me ne kêe bekend ounder de noame: "mensenrechten-advocoat".

Olgemêen[bewerkn | brontekst bewerken]

Alexis Deswaef 2006

Je gieng no 't schole in 't Onze-Lieve-Vrouwecollege in Ostende toet an de derde middelboar en in 't Sint-Leocollege in Brugge vô de reste van zyn humaniora.

Oattie ofstudeerde wistig'ie ol dattie moeste ipkoom'n vô de zwaksten van oeze moatschappy. In Brussle oattie gêen moeite om de miezeriegevollen te vienden.

J'es êen van de winnige avokoaten die, in z'n proper kostumtjie en plastrong, met ze vélo en met z'n 'elme Brussle deure krust, rapper dan ol d'andre.

Avokoatencarrière[bewerkn | brontekst bewerken]

Je begoste te werken ols avocoat in Brussel in 1994.

In januoari 2006 begoste Alexis, tôpe met vuuf andre avokoaten, nen avokoatenbureau in de Vryheidswyk in 't erte van Brussele. 't Specioale an dien bureau was dazze overêenkwamen om minstens één zake ip drie vô nieten te doene vô de klant (graties rechtsbiestand), of pro deo dus (De pro-deo, een minimom tarief, is loater betoald geworden deur 't ministerie van justitie). En t'es nie omdat het vô niks was, dat het nie marsjeerde.

Toet in 2006 eittie ol, oender andre, vô de volgende zaken gewrocht en gepleit:

  • De krakers van de Woaterlolonne ('t Batiment van de Scientology kerke)
  • D'oengerstakers van de Miniemenkerke
  • D'uutgewezen Iraniërs ip de yskroane
  • De Birmoanen tegen TotalFina
  • Klachten tegen de stoat tegen d'arbitraire ipslutienge van minderjoarige vrimdeliengen
  • Burgelyke partieën in menschensensmokkelprocessen
  • Daklôzen van de Middenstosie in Brussle

In februoari 2007 deed Deswaef mee an een internationoalen pleitwedstryd in de Memorial vô de rechten van de mens in Caen, Vrankryk, dat 'n ôok gewoen'n eit.

In 2011 wiert ie voorzitter van den Franschen Belgischen tak van de Liga van de Menschenrechten. Je was sedertdien vele te zien ip de televisie, in stoeten, meetings en protestvergoaringen, enz.