Beaulieu

Van Wikipedia
't Huus van de familie

Beaulieu, of Baljeu in de volksmond, es un tapytefirma van de familie De Clerck eut Wielsbeke.

Z'is van niemendolle toot en internationoal imperium gegroeid in een goe viftig joar. Voar zoanne snelle groei moei natuurlijk utzounderlyke karakters en dounders ein die ip alle gebied ip 't boardeke van 't meugelike keun balanceren.

Roger – Boer – De Clerck (1924-2015) ut Wielsbeke ligd an de basis van 't succesverhaal waoran der en kwalik reuksche angt va zakk'n vul zwart geld. Er zeun 43 gerechtelike ounderzoeken tegen Beaulieu en de fiscus eist nog e achterstallig belastingsbedragschje va round de 400 miljoen euro. An den andere kant zeun de Beaulieu dochters were an't fusioneren en stellen ze mier dan 5000 man te werke. Voar de familliedetails, zie Familie Roger De Clerck

Overzicht[bewerkn | brontekst bewerken]

Stamvoader Roger De Clerck was 1924 geborn lik twide zeune ut en vlasboerngezin in Wielsbeke. Je groeide ip up de boerderie Ter Lembeek, en 't is vandoa, tope me ze manier va handeln, datn ze name "Boer" Clerck gekregn et. De jounge Roger was niet bepaald en goe student. 't Was meer een van 't doenwerk, dan van 't peiswerk. Roger was nie echt een simpatiekn, je was in je joene jarn gekend voe je agressif gedrag en vechtlust. Die karaktertrek is em ook nuttig gewist voe de boerdery over te pakk'n, bist da zyn oudste broere daar eigelik meer recht up ad.

Roger is in 1951 van 't strate geraakt met Anne-Marie Hanssens ut Gullegem. Maar kort achter datn de boederie at overgenomn storte de vlasmarkt ineen. Noodgedwongn veranderde boer Clerk va activiteit, met platsiern va weefgetouwn by kljiene zelfstandige wevers. Je zag et natuurlik groots, je wilde bedrifslieder wordn en meschen ounder em latn werk'n. Je gingk ook een staptje in de politiek zetn, via de CVP. Jet et wel nooit toet burgemeester geschupt van Wielsbeke. Na tschint zoe ie da overgelatn en a zenne goe maat Noel Demeulenaere.

Ter Lembeek kreeg al zere a goed name, ook in 't buutnland, wao da ze geern met Boer Clerck samenwerktn, voaral vanwege ze lage priezn, soms voa de goe kwaliteit. 't Bedrif groeide heel zere, ze begostn ook tapietn te wevn, en gaf underzeve de name van Beaulieu, en verwiezinge na en beroemde poorte van 't stadje Ayre-sur-Lys wao de Leie voorbiestroomt.

De groep Beaulieu werd gestuurd vanut en dudelik motto: Roger is de baas. Der moest keihard gewerkt wordn. Ie controleerde naturlik alles: 't beleid en de werkvloer. Ot er etwat nie liep lik of da iet et wilde, schreeuwde ie de kaders van de meur. 't Agresief karakter van de Beaulieu groep, zorgde der natuurlik voorn da ie nie al te vele vrydn makt. O Roger e concurent koste zeer doen gingt iet zeker nie latn.

In de joaren viftig woaren der veel kljiene zelfstandige vlasboazen die wel moesten veranderen van stil omdat 't vlas nieme marsjeerde. 'n Dêel gieng in de leemploaten, 'n ander in de weverieen. 't Was oak de periode voar den BTW en in dien tyd was 't hieltegans normoal datn goen 'ilft van de commerce in 't zwart was. En da zwart geld, dad'ein ze bi den Beaulieu langer euthouden dan d'andere, en ein ze 'r nu oak mier mYzerie mee.

Achter de upsplitsing in 1989, veu ieder kind e mini-Beaulieutje bluft Beaulieu up slichte voet staon met 't gerecht en de fiscus. In 1989 en eerste keje mis in Grôot-Brittannië. Jan De Clerck, zen broere Dominiek en vuf kaderledn moetn e weke in de bak voe beschuldiging va in 't zwart verkopn van tapietn. 't Geld zoe via koerriers na Belgje gesmokkeld zyn tusschn de baggage en kleers. Achter twee joar kwamn ze tot een overeenkomste voe 2 miljoen euro te dokk'n, zounder schuld te bekenn.

Moar de fiscus oat bloed geroken en da was 't begun van een hiele serie ounderzoeken. Ook in Belgie liepn der verschilnde ounderzoekn na fraude vanwege de familie De Clerck, via allerlie fynanciele structurn waar da Pol en Jo nog een puntje an zoe kunn zuign.

Omda round 1990 de oofdspecialiteit van Beaulieu, tapiten en tapis plein in het begun van 1990 serieus begoste markt te verliezen, ein z'er zêre de laminoatn biegepakt me Berry Floor (BerryAlloc).

In 't begeun van de joaren twiedeuzd begoste Beaulieu te beseffen da in ne krempende markt van de tapiten de groatste konkurrent de eigen familie was. Olverweuge 2005 ein ze toan oak beslist om 't miestendiel van de Beaulieu firmatjes were in ien firma "Beaulieu International Group" ounder te bringen. In principe est doagelyks behier in anden van "professionele" managers en eit de faimilie der niks in te piepen.

Overzicht Gerechtszoaken[bewerkn | brontekst bewerken]

Dat is iets woar da n'katte eur joungen nie mie zoe in were vinden. Niemand es in stoat een goe overzicht te geven, aliene moar een aantal feiten.

In 't joare 2021 et de fiscus de zoak afgesloten met e schikkinge van 50 miljoen met de familie. Voe de nieuwe van 't doagelyks behier e pak van 't herte, nu kunnen ze da potje sluten.

Overzicht evolutie Beaulieu[bewerkn | brontekst bewerken]

Ter Lembeek[bewerkn | brontekst bewerken]

Beaulieu Kunststoffen[bewerkn | brontekst bewerken]

Domo[bewerkn | brontekst bewerken]

Jan en Martine De Clerck kochtn under ook in 1997 letterlik vry ut de bak, deur e borgsomme va 2,5 miljoen euro up te oestn achter da ze in verdenking gesteld worn van fiscaal gesjoemel. Een jaar later trekn ze under portefeuille nog e kieje wied open voe tot een overeenkomste te komn in verband met te betaln boetn en belastingn.

Beaulieu of America[bewerkn | brontekst bewerken]

Beaulieu of America es ipgericht ip 'tende van de joarn '70 deur Carl Bouckaert en zyn vrouwe, Mieke De Clerck.

Da gienk styf goe vôoruut, moar ip 't ende van de joarn 't negentig kreegn ze zwoar ambras me de belastiengn die nie ol te content woarn me de West-Vlamsche creatievn styl van 't interpreteern van olle sôortn wettn en belastiengsreegls. Ondertussen wos Mieke De Clerck verveld noa madam Mieke Hanssens.

In 't midden van 2007 voundn ze 'n arrangement met de stoat: ze betoaln en slordige 25 miljoen Euro an de stoat en ze goan akkôord da Carl en Mieke d'êestkomende veuf joar ulder neuze nie mêe steekn in 't doageliks bestuur van de firma. Uldern advokoat, Walter Van Steenbrugge zegt dan ze de zoake wel giengn gewounn ein ip den tribunoal, moa dan ze met 't betoaln van en pôotje geld van ol de mizerie of zyn. Doamee zyn ze zeekr niet den êesten in de groep die liever betoald dan ulder zoake verdedigd.

Beaulieu Australia[bewerkn | brontekst bewerken]

De Verlipack saga en het Waalse gewest[bewerkn | brontekst bewerken]

Beaulieu South Africa - Belgotex[bewerkn | brontekst bewerken]

Beaulieu China[bewerkn | brontekst bewerken]

Vaneut verskillende Beaulieu vestigingen zeun der masinen gedemonteerd en verskeept noar China. Doar begunnen de chineeskes nu neistig te droaien an un poar Euro per dag. Ne nieuwen markt komt eran...

Berry Group[bewerkn | brontekst bewerken]

Berrytuft, Berryfloor, Orotex, Orotuft

Ideal[bewerkn | brontekst bewerken]

Beaulieu International Group[bewerkn | brontekst bewerken]