Betikketakt

Van Wikipedia

Betikketakt of Getikketak: e soarte goeste vo etwot te doen dajje eigenlik nie meugt doen of beter nie doet, daj bykans nie kud inoed'n. Da kan goan over:

  • het ploagen van iemand, bevôorbild om em en pôotje le leggen, nen duw of en kriebelienge te geven of ip zyn gat te sloan
  • om en schôon verpakt cadeautje of dozeke open te prutsen vôe te loeren watatter inzit
  • in de wienkel in den duuk ip en knopke van nen appareil duuwn vô te ziene watatter gebeurt
  • in 't geniep ne slok pakken van en drankske of en sneukelienge meedroaien en zêere ipeten
  • jen vienger zêre inne pot choklamousse of crème fraîche steken vôo te proven
  • oat 't eten goe gesmakt eit, jen assiette utlekken
  • om en roar word of en stikske ironie in e tekst te smokk'len

Vôo zoverre dawwe weten bestoat er gêen echt Nederlands synoniem vôor betikketakt.