Naar inhoud springen

Blanknbergsche rekenienge

Van Wikipedia
Vismarkt in Blanknberge, 1886

E Blanknbergsche rekenienge is een uutdrukkienge die gebruukt wordt vor e rekenienge die zo ingewikkeld is da je der kop noch steirt an krygt.

D' uutdrukkienge komt uut 't visschersmilieu, ten tyde da Blanknberge nog een echte visschershoave was.

Vo dat de visschers an wal giengn kreêgn z' eêst e zootje vis. Da was under eêste deêl in de winste. Doarachter os de vis gemynd was kreêgn z' ook nog e bitje kleêne vis van mindere weirde. Doavan goavn z' e deêl an d' oarme menschn die hielpn by 't anleggn en 't van wal steekn van de visschersschuutn. Wat dat er uutendelik overbleêf wierd verkocht ip stroate en loater in de vismyne.

Voorbeeld van e Blanknbergsche rekenienge

[bewerkn | brontekst bewerken]

Veêrtiendoagsche rekenienge: Ipbriengste: 180,35 fr

Doavan wierd ofgetrokkn:

  1. 't Myngeld: 2,27 fr
  2. 't Schryversgeld: 9 fr
  3. 't Loaversgeld (11,04 fr) en 1/5 vo de reder (2,76): 13,80 fr
  4. De gemeene (eêste reservefonds) 20%, alleêne moar in de zomermoandn ofgetrokkn
  5. Touwn: 5 fr
  6. 't Ofslaggeld: 2 fr
  7. Nettn: 15 fr
Tegoare: 52, 07 fr.
Te verdeêln somme: 128,28 fr

De bemannienge was overeêngekommn van oender mekoar 62,28 fr te verdeêln vo particuliere oenkostn woavan dat de reder 1/5 kreêg. De netto ipbriengste was dus 66 fr te verdeêln oender de patrong, de reder (eigenoare van den boôt) en de drie bemanniengsleedn.

De visschers, die nie styf geleêrd woarn verstoendn doa vaneigens nie vele van. Vandoar d' uutdrukkienge e Blanknbergsche rekenienge.

Uutbetoalienge

[bewerkn | brontekst bewerken]

De visschers wierdn verzekers dikwils e ki te winnig betoald. D' uutbetoaliengn gebeurdn over 't algemeên in de cafees die ook eigendom woarn van de reder. In de kortste keêrn recupereerdn de reders dus 't uutbetoalde geld.