Boloard

Van Wikipedia
Boloards in Deirlyk
't Moakn van ne boloard

Ne boloard of bolloard es nen bôom woavan de kruune tegoare mê oale zytakkn wierd ofgesneen. Dad es ne kuunst dad em nie vôor oalle bôomn lêend. De mêeste bôomn kunn doar zelfs in't gehêele nie teegn en kerveern noa'n poar joar.

Wilgn oals boloards[bewerkn | brontekst bewerken]

De mêeste boloards zyn wilgn dan oal de kantn van'n erf stoan om in de plekke van'n ofspanninge de zykantn te markeern. Oewel dat da gebruuk serieus es ofgenoomn, zie je ip den buutn nog oassan veldn woa dan't er e poar boloards stoan. De dee stoan mêestoal langs den dyk.

Wilgn zyn vrêe toaie bôomn en juuste doarom zyn ze zô goed om der boloards van te moakn. Ge kud soms ervn zien woa dan ze van de ofgezoagde takkn (têenn) van de kruune 'n ofspanninge moakn. Ge meugt gerust zyn dan't er doar e poar stoakn van goan begunn schietn en uutgroein noa boloards (oan ze ze loatn stoan en ôok beweirkn).

Andre bôomn oals boloards[bewerkn | brontekst bewerken]

Buutn wilgn ku je, oa je stif vôorzichtig zyt en e bitje geluk ed, nog andre bôomn beweirkn lyk ne boloard. Populiern, êekn, essn en elzn wierdn oal us kantn nog vele beweirkt oals boloard.

Populiern[bewerkn | brontekst bewerken]

Populiern stoan nog oal vele langs ofsteen van boerderyen. Omda populiern nog oal grôot kunn komn en lyk'n wilge redelyk struukachtig groein, zoagn ze om de zovele joar de kruune en de zytakkn of.

Êekn[bewerkn | brontekst bewerken]

Êekn zyn nogoal styf gehêerd vôor under machtig out. Doarom wierdn er vele gekapt. Êekn kappn ze soms of tot juste boovn d'eirde. Da stomke krygt ton were zytakkn die ip under eign uutgroein noar'n klein êeknbus. Zuk'n bus noemn ze 'n akoutstoove. De mêest gekende akoutstoove in Vloandrn es dedie van Opglabbekerzoavel in Genk. Dedie zoud dateern uut den 4den eeuw. 't Goat em over'n groepke niet te hêel dikke winterêekn (Quercus petraea) dan onder de grond soamnkomn in't zelfste wortelstelsl en dus genetisch gezien oallemoale mo êenn bôom zyn.

Kykt ôok[bewerkn | brontekst bewerken]

Niet te verwarren met den Bolloard (scheepvoart).

Wikimedia Commons