Categorie:Moe nog erschreevn zyn in 't Tielts

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ier stoan de artikels by mekoar die nog hêel geschreven moetn zyn in 't Tielts. A je gy toevollig van doar zyt, doe ier ma je goeste en erschryf ze moar in jen eigen dialect.

Pages in category "Moe nog erschreevn zyn in 't Tielts"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.