Discuusje:Algemêen Nederlands

  Van Wikipedia
  Goed gedoan Astro; k'was in een super ironische bui toen ik dat schreef, maar ik gebruik ook dikwijls ironie als middel om een discussie/correctie op gang te trekken.
  Ik vind wel dat die passage over Martine Tanghe (winnares/presentatrice) een plaatsje verdient.
  Ik zie dat je de uitdrukking kent: "statement, min oare" (min oare= laat ons niet lachen). Hoedanook, die uitdrukking "min oare" zweeft daar nu verweesd in de tekst rond zonder naar een "statement" te verwijzen (je hebt het afgezwakt tot 'met een korreltje zout').
  Oei, terwijl ik dat schrijf heb je het gecorrigeerd.
  Het is trouwens een van de nadelen van een (puur) encyclopedische aanpak: er is geen plaats meer voor de ik, gij, wij, jullie, hetgeen een serieuze verarming vooral is vooral voor gezegden (zoals min oare). Wij gaan dus stijlfiguren zoals "hij zei ..." om de ik, gij, wij, jullie aan bod te laten komen. Ik heb het al een aantal keer geprobeerd om de lezer aan te spreken, en de meeste zijn er nog niet uitgecensureerd door de "encyclopische puristen". Er staat zelfs nog een voorbeeld in het AN artikel; ik vind het trouwens een geslaagde constructie. --Foroa 13:02, 14 september 2006 (UTC)
  je hebt naar mijn mening eerst het verkeerde fragment (van Gerrit Callewaert) weggezwierd. Het is ruute 98 die inderdaad weg moet. De discussie van Gerrit Callewaert (ondertitels voor het Wvl) is bijzonder pertinent en in lijn met de geest van het artikel. --Foroa 13:53, 14 september 2006 (UTC)
  Dat Martine Tanghe die wedstrijd gewonnen heeft, mag er staan. Maar dan wel in een artikel over Martine Tanghe, vind ik. Anders wijken we te ver af van het onderwerp. De eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen dat de Nederlanders ons al even vaak geklopt hebben. ook in spelletjes als "10 Voor Taal". Volgens mij is dat zo'n mythe die Vlamingen graag in stand houden :) En ja, ik ben een "encyclopedische purist" :) Onze Wikipedia mogen we niet anders invullen dan zijn tegenhangers. Anders verliezen we ons bestaansrecht. De discussie van Gerrit Callewaert mag er misschien wél in, zoals je suggereert. Maar dan moet het beter worden ingekleed in het artikel. Go-go-go, Foroa ;-) --Astro 14:00, 14 september 2006 (UTC)
  Astro: mijn excuses voor mijn slordig geschrijf: ik heb eigenlijk geen tijd om te wiki-en (wiki-en = SV ? Accent ?).
  Je bent geen encyclopedisch purist; jouw artikelen ademen dikwijls je westvlaams standpunt uit, en dat is goed zo denk ik; je hebt snel een goede compromis gevonden. Als iemand van een andere provincie de AN of Vlaams belang artikels zou schrijven zouden ze grondig verschillen (zelfs afgezien van het WVL gebruik). Het AN artikel ademt trouwens nog steeds dezelfde originele geest uit als mijn origineel.
  Als je vindt dat je puur encyclopedisch schrijft, laat het mij weten, dan kom ik daar ooit eens op terug.
  Ikzelf ben de grenzen aan het aftasten om tot iets accepteerbaar te komen, en ik heb inderdaad een paar extremen geprobeerd, zoals in het AN artikel of het SV voorstel, om sneller tot een soort compromisoplossing te komen. Je moet dus (nog) niet wanhopen ;) --Foroa 14:38, 14 september 2006 (UTC)
  't Algemeen Nederlands - (correcter in het NL: Standaardnederlands) is gewoon de uniforme officiële tale in belhje en olland.... Verschillen tussen VL en NL zijn er principe niet in het AN (hoewel sommige AN woorden als eerder typisch hollands of vlaams worden gemarkeerd). Als men vlamingen of hollanders moet ondertitelen spreken ze ofwel niet duidelijk of spreken ze geen AN. Wat de vermeende verschillen in een spellingswedstrijd moeten aantonen over het AN, en wat Gerrit Callewaert ermee te maken heeft weet ik ook niet... Ohja, de interwikilinks wezen naar Nederlands (in allerlei talen), heb dit bijgepast naar Standaardnederlands... --LimoWreck 21:30, 14 september 2006 (UTC)
  Weer een prachtig staaltje gezien van LimoWreck's respect voor andermans meningen en inspanningen.

  --Foroa 07:08, 15 september 2006 (UTC)

  Ik kan me soms ook ergeren aan LimoWreck, Foroa :-) Net zoals hij zich waarschijnlijk ergert aan ons :-D Hij heeft een uitgesproken mening. En hij argumenteert die bovendien. Dat kan ik best appreciëren. Dus: van mij mag-ie me blijven bekritiseren. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. --Astro 07:12, 15 september 2006 (UTC)
  @Foroa, dank u voor deze aanval. Ik zal het kort houden: als een andermans mening is: niet-encyclopedisch, onnauwkeurige of nietszeggende teksten in een encyclopedie te zetten, dan heb ik er geen respect voor neen. In anderstalige wiki's was zo'n tekst al lang verwijderd trouwens. --LimoWreck 16:25, 15 september 2006 (UTC)
  Toch wat langer:
  Het AN of Algemjen Ne'erlands es de officiële toale van de Vloamingen en de Hollanders. In tegenstelling toet vele andere menschn is AN dikkers ni de moedertoale van de Vloamingn en Hollanders.
  Laatste zin onduidelijk. Een taal is officieel in een land, niet aan een volk. Bovendien ook in suriname.
  In de joaren 1950 kwoamen de Belgen en d'Ollanders overjen om een standardtoale te gebrueken da ne soarte van compromis was tussen al de verschillende dialecten. Ze noemden et ABN: "Algemjen Beschoafd Ne'erlands". Da "beschoafd" wa vaneigens bedoeld om te zeggen dat de menschen die da nie sproaken, lik wulder nu, moa boerkes woaren.
  Da jaren 50 is onnauwkeurig. Er neit met de pet naar slaan. Het "beschaafd" had helemaal niets met boeren te maken.
  Achter 20 joar begosten ze toch te verstoan da da veninige "beschoafd" 'n bitje te straf was. "Beschoafd" weird erutgezwierd en et werd AN of Algemjen Ne'erlands.
  Vanwaar komt die twintig jaar ?
  Oek de bepoaling "Algemjen" meug je mè e korreltje zout neemn. De verschilln tusschen Hollanders e Vloamingn zin groèt. Widder zien bievoèrbeeld grosso modo beter in schrievn, zidder zin beter ter sproake. We zien da in het "Groot dictee van de Nederlandse taal" woa dan de Vloamingen nogol dikkers win van d'Hollanders. Nog e poar voèrbeeld om de verschilln an te duudn:
  Wat is "groot". Hebben de VL zoveel meer gewonnen? Ze hebben nog altijd het zelfde AN, je zegt juist dat het een officiele standaard is, hoe is er dan verschil. En als er dan vermeende verschillen zijn in spellingskwaliteiten, dan zegt dit iets over de personen zelf, niet over een uniforme officiële standaardtaal.
  * de spellinge. In oktober 2005, achter vele compromissen en nadat de polletiekers er hoe unnen oak in geslegen oan, kwam de toalunie met en nieuw groen boekske: de zoveilste simplificatie diet er gienen es. De Vloamingen volgen broafkes da groen boekske. 'n Helft van d'Ollanders kommen nu eut met en wit boekske.
  Te kort door de bocht. Wit boekje is niet officieel voor het Standaardnederlands.
  * De vloamse televisieproduksies moen ondertiteld worden zoda de Hollanders t'zoen verstoan. En omgekierd, d'Ollanders moen ondertiteld worden.
  Dan is het omdat ze geen standaardtaal gebruiken, en dus eerder op het artikel Nederlands gepast.
  Houd het encyclopedisch aub; kijk eens bij nl:Standaardnederlands of de Duitse versie ervan. Voor een eigen POV erover verwijs ik naar http://www.geocities.com --LimoWreck 16:29, 15 september 2006 (UTC)
  Ik ga ermee akkoord dat de tekst niet precies was en er heel wat moest geherformuleerd worden. Dit was trouwens ook zo gemeld in het begin van de originele bijdrage. Ik ben ook van plan de meeste van mijn bijdragen te herzien in die zin.
  Ik ben echter totaal niet akkoord met het verwijderen van de vele ruzies in de taalunie, de (schandalige) inmengingen van de politiek en het feit dat er een wit boekje bestaat. Dit is significatief omdat het aantoont dat de schrijfwijze van de standaardtaal begint uiteen te lopen omdat een aantal Nederlandse kranten en tijdschriften met het wit boekje een andere schrijfwijze naar voor schuiven. Dus is er een tweede 'de facto' standaard ontstaan.
  Ik ga ook preciezer zijn omtrent het feit, dat ondanks van het gebruik van de standaardtaal, het taalgebruik en de interpretatie van de woorden tussen België en Nederland hoe langer hoe meer uiteenloopt. Ik zit geregeld in Nederland en het is echt verwonderlijk hoe sterk de taal hoe langer hoe meer uiteenloopt. Probeer maar eens te zeggen in Nederland dat je de agenda gaat overlopen: iedere Nederlander schiet in een lach. In die optiek is de ondertiteling significatief; je moet maar even naar een ondertiteld Nederlands of Vlaams programma kijken (in standaardtaal) en de gesproken tekst vergelijken met de hertaalde. Voor veel mensen zijn die ondertitels dus ook hoe langer hoe meer nodig.
  Ik heb dat videofragment van Gerrit Callewaert betreffende ondertiteling altijd gezien als een satire op het groeiende verschil tussen het Nederlands en Vlaams taalgebruik. Blijkbaar ziet niet iedereen het zo.
  Je kan natuurlijk aanhalen dat dit niet past in een artikel over AN maar bv in nederlands (dat toch doorverwijst naar hier), anderzijds is het significant om te vermelden dat het AN een ding is, het gebruik ervan een ander ding. Deze punten zijn precies de toegevoegde waarde van het artikel t.o.v. andere bronnen. Dus zolang er geen artikel bestaat over het Nederlands staat het beter hier.
  Het is ook interessant te vermelden dat er ook hoe langer hoe meer een Vlaamse tussentaal gebruikt wordt die ongeveer aan de AN norm beantwoord, maar daar weet ik niet veel van.

  --Foroa 18:04, 15 september 2006 (UTC)

  Dat de standaardtaal niet altijd overal gevolgd wordt, zélfs in de media (vb. het witte boekje) kan hier inderdaad zeker vermeld worden. Maar het witte boekje is per definitie geen officieel AN, de officiële taal in NL (onderwijs, overheid) is en blijft het GB ;-) Over de verschillen nl-vl kan ook wel wat, maar dan zouden we een artikel over NL eens deftig moeten opzetten (zoals in nl:Nederlands... Dan kan men daar direct de positie van de dialecten, regiolecten, etnolecten en wat dan ook in vermelden. Daar hoort het beter dan een artikel over "standaardnederlands"... Het is alsof je in een artikel over Club Brugge een samenvatting van een heel belgisch voetbalseizoen zou geven: wat buiten proportie en net iets naast de kwestie ;-) Wanneer Vlamingen Hollanders niet verstaan of omgekeerd, is omdat ze teveel van de standaardtaal afwijken ;-) Een artikel over verkavelingsvlaams zou ook wel kunnen... ik heb trouwens op één van de wikipedia's (was het hier) bij iemand een link opgepikt met een opiniestuk erover... Altijd wel eens interessante lectuur (zij het natuurlijk één iemands standpunt). --LimoWreck 18:13, 15 september 2006 (UTC)
  update: het was bij User:Astro dat de interessante link stond :-) http://web.letras.up.pt/jdewulf/artikel-West-Vlaams.htm --LimoWreck 18:14, 15 september 2006 (UTC)
  Niet akkoord met je "Wanneer Vlamingen Hollanders niet verstaan of omgekeerd, is omdat ze teveel van de standaardtaal afwijken ". Als ze zoveel officiele producties, zelfs die van VRT, NOS,... ondertitelen, hetgeen veel geld kost, hebben ze een goede reden. Zoals in mijn voorbeeld: het gebruik van het Nederlands groeit gewoon uiteen.
  Een encyclopedie moet ook groeien: wij kunnen ook niet wachten tot alles op zijn plaats zit en volledig is. Eerst de inhoud en dan zien hoe de structuur kan aangepast worden aan de groeiende inhoud. Als er iemand vindt dat een artikel uit zijn voegen barst en er meer structuur moet aangebracht worden: des te beter. Zoals ik al zei: wij moeten de jonge boompjes planten en zien hoe ze groeien; wij kunnen niet meteen de hele boom uitlijnen en hopen dat die ooit eens ingevuld geraken. Een alternatief zou natuurlijk zijn om de nederlandse wiki compleet te copieren, er al de contents uit te zwieren en hopen dat die ingevuld geraakt.--Foroa 18:41, 15 september 2006 (UTC)

  Voorhistorische discussie. Voor de geinteresserden, op de nederlandse wiki zijn er nu punten overgenomen die indertijd uit de vls wiki gezwierd werden. Soms moet je een beetje geduld hebben. --Foroa 22:01, 14 april 2007 (UTC)

  Het Witte Boekje is inderdaad een miskleun, er kan maar één officiële spelling zijn van een taal en algemeen wordt het Groene Boekje toch als norm gezien. --78.21.20.69 20 jan 2013 21:07 (UTC)Reageren[reageer]

  ABN nievers geklapt?[brontekst bewerken]

  "Tjenigste mankement ant ABN es da der em da dus ver nieman ni klapt"
  Volgens my komt de toale van d'Ollanders in Noord-Olland (NL prov.) styf dichte by't officiële AN. --Patrick 10:42, 10 ogustus 2007 (UTC)


  ja, allene da under klanken wel weer gheel anders liggen


  Ik betwiste de uutsproake "Tjenigste mankement ant ABN es da der em da dus ver nieman ni klapt. Et AN es tebinst vooral meer n televiesjetale geworn dan twa el."
  • "da ver niemand klapt" -> anvullienge: strikt genoomn kut je stelln da (byna) olle Ollanders en Vloamiengn AN spreekn & schryvn, die uutsproake klopt dus nie
  • AN (ol lange gin ABN mei) es en officiële standoardtoale die in de 16e, 17e eeuwe es gegroeid uut verschillende streektoaln (Ollands, Broabants, Vlams). De bedoelienge van AN wos en es nie om e lokoale streektoale te zyn.


  Vo my mag da zinnetje d'r were uut goald zyn. --Patrick 10:56, 10 ogustus 2007 (UTC)


  vo mij moogde da deruit halen. mening is het zowieso. Ma wil ni zeggen da der nix van waar es. Kijkt na hoe AN in de scholen wordt gegeven. Alle dialectische klanken moeten deruit vanaf et em over schoonspraak ga, en dan blufter nix over wa ne gewone vlaming of ollander wel klapt.

  We moetn e verschil moakn tusschn objectieve feitn (encyclopedie) en persoonlikke meniengn. Die latste zet je best up et discuusjeblad, nie in 't oofdartikel zelve (da zou anders etwuk zyn ier ;-). Zy je akkoord dat joun uutsproake da "(AN) verre niemand klapt" nie correct es? --Patrick 11:12, 10 ogustus 2007 (UTC)

  neeje ben ni mee akkoord dat gin feit es. Daarom ebbek uk t woord "verre" dertussen gezet om toch maar ni iedereen over dezelste kant te scheirn. Ben wel akkoord mee dakket als mening der opgezet eb. kgaant verwijderen en we wachten de discussie wa af. Dus mensen, laat ulder mening oren, wa ze uk es. voila, gedaan, ier es t te discussieren geval : "'t Ênigste mankement an 't ABN es da der em da dus ver nieman ni klapt. 't AN es tebinst vooral meer n televiesjetale geworn dan twa el."

  AN een televisietaal? Was het maar waar! Op tv in Vlaanderen hoor ik meer & meer afschuwelijk verkavelingsvlaams: De "hebde gij's" zijn niet aan te slepen. Dat is mossel (AN) noch vis (dialect)--Astro 11:31, 10 ogustus 2007 (UTC)

  Allé, allé, me ol uldern kritiek. Oaje Martine Tange ôort ip den televisie, 't es toch voe weg te smeltn.

  Standoarden zyn oltyd moa nen subset, en oedanôok, 't word gebruuk en de accentn zyn mêer bepoalnd. Ier schryvn ze ôok ollemoale perfect SV, moa da klappn es wat anders ... --Foroa 11:59, 10 ogustus 2007 (UTC)

  s luistern na t nieuws vanavond, blokken en een paar quizkes, wa reportag^programmas en wa aankondigingen van programmas, over familie wittekerke en zulke gaak ni beginnen want ja....

  Ik ben een West-Vlaming van 28 jaar, en hier zegt iedereen dat ik "A(B)N" spreek, maar in andere streken zeggen ze soms dat ik dialect spreek. Veel mensen hebben het over "Algemeen Nederlands" als ze eigenlijk tussentaal bedoelen. Waar ik ook kom, overal spreek ik anders dan alle anderen, overal val ik op door mijn taalgebruik. 62.88.27.157 3 jul 2011 15:09 (UTC)Reageren[reageer]

  Die spelling va Nederlands is nie sjuust[brontekst bewerken]

  Volges mij sprek'n de Vlamingen Nederlands nie uit as Nederlands ma as Nederlans. Getekend, een Oost-Vlaming