Naar inhoud springen

Discuusje:Dizzêle

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Van Wikipedia

Ik kon het niet laten, excuseert, maar die VKD hangt me danig de keel uit. Ofwel proberen we een uitgebreide lijst van allerlei verenigingen op deze pagina te zetten (dan kan VKD natuurlijk wel) ofwel niets. En in dit geval kiezen we best voor niets. 't Is niet omdat het West-Vlaams is, dat het geen bepaald niveau hoort te halen. Meuzel

Helemaal mee eens. Ik vind dat we veel geduld moeten hebben als er iemand zich als beginnende schrijver manifesteert. Maar als het maar is om van de Wiki een Gouden Gids op puberniveau te maken, dan mag dat snel weg. --Foroa 14:40, 9 februoari 2007 (UTC)

Noame: ulpe gevroagd van kenners van Dudzele: Dizzele, Dizèle, Dizèèlle, Didzele, Didzèle, Didzèèlle, Dizêle, Dizêele, Didzêle, ... ??

[brontekst bewerken]

Dizzele??? Dan vond in Dizjille nog beter, maar wellicht is Didzjille nog het best. Dizzele slaat gewoon nergens op. Áls het als juist gelezen wordt, klopt het eigenlijk nog niet echt. Wikifalcon 12:51, 16 juli 2007 (UTC)

Ik zyn zeker da ze in Dizêle gin Brugs klappn. En ik zyn ook zeker da joun ouders gin Bruggeliengn zyn, Wikifalcon. Een echte Bruggelienk zegt gin "Dizjille"--Zeisterre 14:59, 16 juli 2007 (UTC)
De reegl es da we de noame gebruukn lik dattie lokoal uutgesprookn ès. --Foroa 15:42, 16 juli 2007 (UTC)
Ik peizn da ze doa Dizjille zeggn. Da wordt dus Dizêle. --Zeisterre 17:10, 16 juli 2007 (UTC)
En 'i' lik 'ie' uutgesprookn, lik in diploma? --Patrick 18:02, 16 juli 2007 (UTC)
Ekkik ton ooit gezeid dan ze Brugs klapn in Dudzele? 't got er ollesins wel nie tevele van ofwiekn. Een echte Bruggelienk zegt ôok zéker gin Dizzele. 't mag nu wel olles zien, mo nie Dizzele, das echt t'annoazul. Volgens de reegl meugn me Dizzele dus ol direct schrapn, wan der mankêert vanolles an die -zele. Je sprik je zelven trowns teegn. Êest zeg je damme nie Dizjille zegn en ton zeg je daj peist dan ze Dizjille zegn... 't Brugs woordenboek zegt ollesins daddet Dizeeële is, en ant Brugs woordenboek en der ôok menschen van Dudzele meegewerkt. Je go mien ôok nie wiesmoakn da dat zukke grôot verschil go geevn tusschen 't Brugs en 't Dudzeels, zeker nie wa de noame betreft.
En nie te zere zeker zien Zeisterre, of je zoe nog e ki bedrogen durven uutkomn... Wikifalcon 18:04, 16 juli 2007 (UTC)
Of dat et nu "zeeële" is lik in 't Brugs of "zjille" elders. In 't SV wordt dat alletwêe "zêle" geschreevn...--Zeisterre 18:14, 16 juli 2007 (UTC)
Das wo. Allé 't zoet azo moeten geschreevn wordn. Nu stoater "zele". Onjuuster is dus nie meuglik. Wikifalcon 18:17, 16 juli 2007 (UTC)
Lik da'k ol vroegr gezeid ei: ollêne moa noamn verandren oater minstens ênen echtn inbôorlieng deudelik zyn gedacht gezeid eit. Doarom ik ôok Boaviekove nog nie veranderd in Boavekove, zelfs ol ben ik er 300 meiters dervan ipgegroeid. En in Deirlyk goat d'eutsproake styf verschilln tussn 't nôorden en 't zeudn.--Foroa 18:19, 16 juli 2007 (UTC)
Je moet azo nie ip joun peird zittn, Wikifalkontje. Wat da 'k bedoelen is da ze in Brugge "Dizeeële" zeggn en in Dizêle zelve verzekers Dizjille. Moa da makt nie uut want we schryven in de twi gevalln "Dizêle" --Zeisterre 18:25, 16 juli 2007 (UTC)
En nêen, Patrick. 't Is nie de i van diploma, moa van dinne :-)--Zeisterre 18:29, 16 juli 2007 (UTC)
'k zitten ik nie ip me pèèrd Zêesterretje:-) mo 'k verstoan me der geweun nie an da der nu nog assan Dizzele stoat, bist dammet eigentlik ol 't akkôord zien dat untwad anders moet zien. Makt er dus mo gowwe Dizêle van;-) Wikifalcon 18:41, 16 juli 2007 (UTC)
Ik zyn ier gin boas. En misschien moet 't wel Dizzêle zyn? :-)--Zeisterre 18:44, 16 juli 2007 (UTC)
Of Didzêle... Ik zoen goan voe de versie gebasêerd ip oez' enigste officële bronne tot nu toeë, het Brugs Woordenboek, angepast an de reegls van iere. Me komn ton uut bie Dizêle dus, of êerder nog Dizêele eigentlik vo hêel juuste te zien... Etwien bezwoaren? 'k viendn damme ip ze minst toch ol de noame da zéker mis is nie moen gebruukn. Zet ton ip ze minst ol etwa juusters en otter ton etwien van Dudzele em ier zoet anmelden en zegn dat nog anders moet, kummet nog verandern... Wikifalcon 18:52, 16 juli 2007 (UTC)

Ik ei d'r vanuchtend Dizzele van gemakt omdat 'k zoage da den Bruggelienk Andries1204 in 't artikel Brugge de gemeentenoame Dizjille deur Dizeele vervangn eit - ervan uut goande dat ie dat wel bewust gedoan eit. Ik ei er Dizzele van gemakt (1) omdat de i gesloten moe zyn (lik in pit) en nie open (lik in diploma), en (2) de ee in open lettergreep nie dubbel moe geschreevn zyn (zele, nie zeele). Dizêle kan dus nie juuste zyn. Moa a'k geweetn da datte zukke discuusje gienk veroorzoakn, 'k gienge d'r mei myn pootn van gebleevn ein :-) --Patrick 19:00, 16 juli 2007 (UTC)

die "ê" is nie geweune e dubbele "e" é. Das azo dien dimensjie damme dorin steekn, oe moek da noemn. Den enen schrieft da ton mè "ji" lik Dizjille, den andereen schrieft da ton met e trema, gelik in dize(e)ële en om dat ier e bitje comform te kriegen en ze vo zukke zoaken iere "ê" gepakt. Dizzele is zekers nie juuste, noch dizeele. Wikifalcon 19:13, 16 juli 2007 (UTC)
Ge verstoat toch da Dizêle zekers ook nie juuste kan zyn?
En ter info: 't es nu ook Sysele, of... ? --Patrick 19:14, 16 juli 2007 (UTC)
Nint, Dizêle is ôok nie hêel dadde. Dizêele zoe ton ol beter zien en klienken, en mêer analoog me't Brugs Woordenboek ôok. Wikifalcon 19:34, 16 juli 2007 (UTC)
Wikifalcon, de spellienge da m'ier volgen es die van et SV. Er zyn twee probleemn mei Dizêele:
  1. Dizêele bestoat uut de lettergreepn Di-zêe-le. De lettergrepe Di es dus oopn en moe je uutspreekn lik in diploma of direct. 'k Ei begreepn da datte by Dudzele nie 't gevol en es.
  2. zêele es ook nie juuste, de reedn keun je ier leezn.
--Patrick 19:45, 16 juli 2007 (UTC)
Messchien woare een twidde z nog ip ze plekke. Van die "ê", joat, bliekboar ist mo een "ê" allêene, mo ton go dien dimensjie wo dak van klaptige lik bitje verlôorn. Mo tmak me nie'n uut, at mo nie Dizzele is, wan das ôok zo mis of 'ntwad. Dizzêle ton? Wikifalcon 19:50, 16 juli 2007 (UTC)
Eindelik :-) Zyn de gastn uut et Brugsche iermei akkoord? Patrick 19:53, 16 juli 2007 (UTC)
Joak;-) Wikifalcon 21:51, 16 juli 2007 (UTC)
Dizzêle boven :-) Met de dubbele z wordt de i kort. En in Dudzêle zeggn ze "Dizzêle"--Zeisterre 22:32, 16 juli 2007 (UTC)
Awel voilà. 'k Verstoan eigentlik ôok hêel die discusje ier nie wi. Twa lik mo normoale dat most verandern... Wikifalcon 15:30, 17 juli 2007 (UTC)
Ik ei die discuusje nie begunn ;-) --Patrick 15:36, 17 juli 2007 (UTC)
'k Zien helegans t'akkoord mè Dizzêle of Dizzeele: wordt dus uutgesproken met een korte I lik in dikke, en med een lange EE oengeveer lik in 't Nederlands, mor med e heel klein bitjie è in: nie eele mor eerder eile. 't Is moeilik om uut te leggen want Dizzeels is nog mè méér 'nuancen' dan Brugsch! Andries1204 16 nov 2007 20:55 (UTC)[reageren]
Bly van t'oorn, want m'èn 't ol en poar keers ernoemd :-) --Patrick 16 nov 2007 21:34 (UTC)[reageren]