Naar inhoud springen

Discuusje:Mêenn

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Van Wikipedia

Ik vind je westvlaamse tekst heel grappig. Toch wou ik een suggestie doen: systematisch je 'g's vervangen door 'h's zou nog getrouwer zijn aan de fonetiek.

Die discussie ligt al lang achter ons :) We hebben besloten om het g/h-gedoe niet in schrift te gieten. Elke West-Vlaming weet dat bijvoorbeeld geheugen als heheuhen dient uitgesproken. --Astro 14:08, 25 meie 2007 (UTC)

In Mêende zelve zegt iederêen "Mjinde". Misschiens best ermoemen noa "Mêende"?--Zeisterre 07:46, 10 ogustus 2007 (UTC)

't Zou verzekers wel beter zyn; 'k ei 'k ik nog in 't college van Meenn gezeetn en ze zeidn doar inderdoad Mjinde. In Wervik (up 6 kms) zeggn me wyder wel geweun Meen (noois gin tweeklankn joo en jee doar). 'k Peize nie da me wyder ier Mjinoars up den wiki eine? --Patrick 07:55, 10 ogustus 2007 (UTC)
Ik zyn 't zeker. Mi zuster e nog lesse gegeevn in Mêende en een ex-collega van myn is van Mêende.--Zeisterre 08:05, 10 ogustus 2007 (UTC)
Klopt ollemolle. Vroage is: Mjinde, Mjende of Mjeende (Mjinde, Mênde, Mêende). - mjenenoars, mjendjenoars, mjindenoars - Mjinse, Mjindse, mjense, mjendse ?--Foroa 08:22, 10 ogustus 2007 (UTC)
Me goan 't best overloatn an al die "Mjindenoars" die ier nog goan langskomn in de toekomst. Lat et moar azo. :-)--Zeisterre 08:31, 10 ogustus 2007 (UTC)
Zeisterre es voorzichtig :-) De noamgevienge van artikels van West-Vlamsche steedn en gemeentn es volgens d'uutsproake van lokoale inweuners. Moar oe je SV moet voogn of nie... Ofwel es't Mêende (sv) ofwel Mjinde. Ik verkieze 't twidde omda de uutsproake toen dudelikst van ol es. Moa Foroa eit em dienen problematiek ol meer angetrokkn, 'k weet niet wuk dat'n em d'rvan peinst? --Patrick 08:41, 10 ogustus 2007 (UTC)
't Is nog woar ook!!! De West-Vlamsche steedn moetn nie in 't SV!!! Een mens moet ook an alles peizn! :-) Ton zou 't inderdoad beter "Mjinde" zyn. :)--Zeisterre 08:49, 10 ogustus 2007 (UTC)
't Es meugliks me ne klank die tussn de i en de ei (lik Franske fait, bête) ligt, moa 'k ei die varioaties were uut myn lyste g'oald voe gin slichte gedachtn te geevn. --Foroa 09:04, 10 ogustus 2007 (UTC)
Mêesn is eigenlijk een identiek geval. Terplekke zeggen ze ook Mjisn. Maar ik heb het geen seconde overwogen om het ook daadwerkelijk zo te schrijven. Mêesn staat m.i. dicht genoeg bij de reële uitspraak & refereert nog handig aan de NL vorm. --Astro 09:15, 10 ogustus 2007 (UTC)
Moa gy zyt ne SV fanatiekr, der zyn ôok andre ...Chance dan der ier nog goe vôorbildn geevn. Is de i in Mjisn en echte korte i of goat et ôok en bitje noa de ei (van bête) ? --Foroa 09:35, 10 ogustus 2007 (UTC)
Mjeisn, idder. Lik in: bête. --Astro 11:00, 10 ogustus 2007 (UTC)
Noamgevienge van artikels over gemeentn eit osan ol e specioal gevol gewist. Oe je Portoal:Uze Weireld bekykt, zit er vanolles tusschn: Oarsjele, Êesn, Lowwe, Oukne, Oedekapelle... Es 't de bedoelienge Foroa da die artikelnoamn fonetisch gespeld zyn of nie? --Patrick 09:47, 10 ogustus 2007 (UTC)
Istorisch gegroeid peizek, die Lowwe en Wuigem ein oltyd ip myn zenuuwn gewerkt, surtout da Wooigem/Ôoigem redelik correct es (hêel lichte neigienge noa wuygem, correcter dan Wuigem). Die refenties noa Lowwe ik verschillige kêern were gezet, moa der kwam t'er iemand nydeg van. Feit is dan de mêeste ier beginn me ulder gemêente en êen van d'êeste diengn dan ze ier dikwyls doene es ulder gemêentenoame "juste" zettn (Vb Brèènienge). En me nieuweliengn zyn we 'n stik verzichtiger zô danzer ier rapper teus zoen voeln. --Foroa 10:09, 10 ogustus 2007 (UTC)
Lowwe zoud inderdoad Lauwe moetn zyn, ier kut je niet missn. --Patrick 10:15, 10 ogustus 2007 (UTC)
"Oukne" werkt verzekers ook ip joun zenuwen, Foroa!? :-)--Zeisterre 10:44, 10 ogustus 2007 (UTC)
Helegans nie, by myn weetn es Oukne uutgesproken lik Dranouter (kouder, kouter). De oe die overol ipduukt es veel irritanter voe my: 't doe soms zêer an myn ôorn voe "toet" te typn, en echte inspannienge, zelfs iere. Uut es trouwns nie veel beetr. k' moe echt ip myn tandn bytn voe utgevery in uutgevery te verandren. --Foroa 11:41, 10 ogustus 2007 (UTC)
Dat angt ervan of ou j'opteert vo sv-noamn (Oarsêle, Mêende, Oukene) of vo spellienge volgens d'uutsproake (Oarsjele, Mjinde, Oekene). 'k Ei de vroage gesteld an Foroa moa 'k ei nog gin dudelik antwoord gekreegn. --Patrick 11:57, 10 ogustus 2007 (UTC)
O, k' peizde dat' deudelik was.
  1. In principe zyn ol de noamen in 't SV (Oarsjele es ne redirect, 't artikel-ke es Oarsele).
  2. Me verandren nie olle veuf voetn de noame omdat den dien of den dien peist da 't zô of zô moe klienkn en dus peist da't olzô of zô moe geschreevn zyn. Zô zyn der verschillige noamn woavn da'k peize danze nie juuste zyn, vb Oarsêle/Oarsele, Oalveri(e)ngem, Boavekove, ... moa wachtekik tot datter er iemand roespeteert.
  3. We tolereern da ne lokoaln inweuner da mêer lokoal makt, desnoods mêer fonetisch oamme ginne sebôorten SV compromis eine (Brèènienge).
  4. Van tyd tot tyd kunn we ne kuus doene om het mêer SV te moakn, surtoe oat de verandereire ier toch nie mi werkt. Voe Lowwe kan da zeekr, want de SV is doa (zôgezeid) veranderd. k' Zal in 't weekend nog ne kêe leustren noa de inbôorliengn van Ôoigem. --Foroa 12:38, 10 ogustus 2007 (UTC)
kykt e keir ier! de persôon die ossan in 't oenderwys estoan et, en ossan probeert te bemiddeln tusschen de partyen! :-))--Astro 10:49, 10 ogustus 2007 (UTC)

Uutleg : toale[brontekst bewerken]

Van dien uutleg verstoak echt niets nog minder dan van die uutdrukkinge. Kan 't da kê een twiene erscrivn? --David-bel 21 jul 2009 19:31 (UTC)[reageren]