Discuusje:Tempeliers

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Schoon artikel. --Patrick 01:38, 7 december 2006 (UTC)De Orde van de Tempeliers werd door Paus Innocentius III opgericht in 1112 na Christus. Van de officiële oprichting bestaan er geen documenten. Ongeveer 70 jaar na de oprichting is de orde beschreven door ene Guillaume de Tyre. Zijn beschrijving wordt tot op de dag van vandaag als betrouwbaar beschouwd. De officiële naam die door de Paus werd meegegeven was het Ridderschap van God. Deze bestond bij de oprichting uit negen ridders die werden uitgestuurd naar het Heilige land (Israël) op een Heilige missie. Deze negen ridders waren tegelijk ook monniken en waren dus de eerste militaire tak van de Christelijke kerk. Het ging om: Huges de Payens, Godfried van St. Omaars, André de Montbard, Fulk Comte d'Anjou. De andere ridders waren Vlamingen. Archaumbaud de Saint Amand, Rosal, Godfried Bisol, Gondemare, Godefroi. Zij beschermde Christelijke pelgrims die op weg waren naar Israël. De Orde stond ook bekend als de Arme Ridderorde Christi. Het zegel zoals hier afgebeeld werd het symbool van de ridders. Met twee ridders op één paard om aan te geven hoe arm zij waren. In het jaar 1128 werd het bestaan van de Orde nogmaals bevestigd en bekrachtigd door Paus Honorius II die hen de bekende witte gewaden schonk. In 1139 verordonneerde paus Innocentius II dat de tempeliers aan niemand anders verantwoording schuldig waren dan aan de paus. In 1146 werd door Paus Eugenius het rode kruis met de dubbele streep aan de ridder-kleding toegevoegd. De orde van negen ridders heeft voor negen jaar bestaan uit de oorspronkelijke deelnemers. Wat de kruisridders de eerste negen jaar van hun bestaan in Jeruzalem hebben gedaan is nooit geheel duidelijk geworden. Zij zouden zich hebben beziggehouden met opgravingen in en onder de Tempel van Salomon in Jeruzalem. Wat zochten zij ? Er zijn vele theorieën op losgelaten maar geen enkele geeft volkomen zekerheid. Het aangedragen bewijs geeft aan dat waarschijnlijk het ging om een combinatie van een materiële schat en een spirituele schat. Aanwijzingen over deze schat worden gegeven in de "Dode zee Rollen" die enkele jaren geleden werden gevonden in Qumran Egypte. In het bijzonder in de zogenaamde koperen rol staat beschreven waar de materiele schat uit heeft bestaan. Te weten: 138 ton aan goud en zilver, verborgen op 64 locaties. Aangenomen wordt dat in ieder geval 24 locaties zich bevonden in en rond de Tempel van Salomon in Jeruzalem