Dwoallucht

Van Wikipedia
E dwoalluchtje boovn 't woater

Dwoalluchtn of dwoasluchtn zyn luchtjes da je soms kut ziene boovn moerassn of kerkoovn.

Volksgeloof[bewerkn | brontekst bewerken]

Die dwoalluchtjes keunn under verplekkn, 'n ene kee zie je z'ier, 'n andern kee doar. Lange tyd verstoundn de mienschn d'r under nie an.

Volgens oude vertelliengn woarn die luchtjes de zieln van nie gedopte kienders die de passantn ambeteerdn voe toch gedopt te geroakn. Volgens andere overleveriengn zyn de luchtjes geestn van dooie mienschn die mè e slicht geweetn doodgegoane zyn. Ze briengn oungeluk oe je ze teegnkomt en ze trachtn jou in de moerassn mè te sleurn. Of ze kommn up joun deure kloppn en loatn toun e bloedvlekke of e brandspoor achter.

Verkloarienge[bewerkn | brontekst bewerken]

Die dwoalluchtn zyn ofkomstig van methoan, ook wel moerasgoaze genoemd. Die goaze ountstoat up e natuurlikke maniere by 't vortn van plantn of (mienschelik) vlees. Oe die goaze spontoan ountbrandt, kryg je e blauw vlammetje da omoge goat. Omda die vlammetjes meestol up verschillige plekkn ountstoan, gif da 'n indruk lik dan z'under an 't verplekkn zyn.

Kort achter 'n eestn weireldoorloge woarn d'r veel dwoalluchtn te ziene round de slagveldn van Yper deur de vele dooie soldoatn die overol round loagn.