Gebruker:Blardo

Van Wikipedia

'k Zyn ier hêel toevallig up de West-Vlamschn wiki gekomn, 'k wete zels ol nie mêer oe, mor 'k von dadde e vrêe schôone onderneminge. 'k Zyn ossan ol vrêe gintresseerd gewist in West-Vlams en surtout in West-Vlamsche utdrukkingn en sprikwoordn.

'k Zyn afkomstig va Zanvôorde, dêelgemêente va Zunnebeke, informatica gestudeerd in Gent, êest doar e bitje up appartement gewund en utendeluk doar en us gekocht, mor nog nie drin gewund. Vo 't moment weune'k ol 4 moandn in Manilla in de Filipinn, tôpe mi me vrouwe. 'k Werk iere als ABAP programmeur.

'k Goan me surtout bezig oudn mi muziekinstrumentn.