Henri d'Udekem d'Acoz

Van Wikipedia
Dit artikel es geschreevn in 't Poperiengs, en da zou best ozô bluuvn.


Henri d'Udekem d'Acoz (27 november 1933, Proovn) is 'n oudstn zeune va Charles Joseph Marie Ghislain d'Udekem d'Acoz en ze twidde vrouwe Suzanne van Outryve d'Ydewalle. En is ebôorn op 't doming 't Couthof. En is etrouwd mi weeuwe Marie - Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem, achter datn styf lange oen joenkeid ewist is.

Henri d'Udekem d'Acoz is avocoat van opleidieng. En is burgemêester ewist va Poperienge voe de (CD&V): doa noemn ze nem nog ossan respectvol "Menêer Henri". En is oek ex-vôorzitter van de provinsjeroad va West-Vloandern en Vlams vôorzitter van de Raad van de Adel. Vanof 1 januari 2000 istn lid van de Commissje toet behêer van 't Koninklijk Gesticht van Mesen. En is doanoast oek ol styf lange vôorzitter van 't landbouwcomité in Poperienge.

Sedert 15 februoari 1966 meugtn 'n oadelikkn titel van Barong droagn. Sedert 1999 is 'n oek Graaf.

In april van 2005 is d'Udekem d'Acoz verôordêeld deur 't Of van Beroep in Gent toet e boete va byka 4000 euro. En a nem schuldig emakt an belangnvermiengieng. En ad in 1999 (toen datn nog burgemêester wos va Poperienge) e weuning onbeweunboar verkloard die ze broere Patrick juste ekocht adde voe ze dochter Hélène. 'n Ênigstn reedn van de onbeweunboarverkloarieng wos 't feit da Henri niet wilde dat ze broere Patrick zo dichte by nem een vaste plekke adde, ôordêelde 't Of.