Islam

Van Wikipedia
Moslims in e moskee binst de salah, 't ritueel gebed van den islam

Den islam is een weireldwyde godsdienst woar ze geloovn in êne God, letterlik vertoald in 't Arabisch Allah. 't Uut 't Arabisch overgenoomn woord islam betekent letterlik overgoave an God. 't (Voornoamste) heilig boek van den islam is de Koran. Eentwiene die gelôoft in den islam noemn ze ne moslim of ne islamiet.

Ôorsprong[bewerkn | brontekst bewerken]

Den islam is ontstoan in de 7e êeuwe in 't zuudn van Saudi-Arabië. Volgens moslims ontvieng de profeet en boodschapper Mohammed via den iengel Gabriël instructies van God vo et geloof van Adam en Abraham ipnieuw t' introduceern. Diene iengel Gabriël is dezelfdn iengel die kwam zeggn an Maria da ze in verwachtienge was van ne zeune en em Jezus moest noemn wa al een êeste verbintenisse vormt tussn den islam en et christndom.

Typisch moslims[bewerkn | brontekst bewerken]

  • Z' eetn gin zwynevlêes
  • Ip 't offerfêest moetn ze ollemolle een schoap slachtn en ipeetn, t'offerfêest is olsan round november-december.
  • Iederêen moet Mekka ne kê bezoekn.
  • Ieder joar moetn ze ne vastn oudn, de ramadan. Ze meugn nie eetn bistn dat de zunne ip is. 't Is nie verplicht vo zwangre vrouwn, soldoatn in oorlogstyd, ziekn en jonge kinders.
  • Achter de ramadan komt et sukerfêest vo 't ende van de vastn te viern.
  • Vlêes moe ritueel geslacht zyn, wa da ze halal noemn.
  • Vrouwn moetn ne sluier droagn, ze moetn minimum under hoar ofdekkn. In sommigte landn neemn ze 't lik minder nauwe dan andre gelik Jordoanië en Iran.
  • Vintn meugn me mêerdre vrouwn trouwn, moa ze moetn rechtveirdig zyn (d.w.z. iedere vrouwe gelykig behandeln).

Symbool[bewerkn | brontekst bewerken]

Islamsymbool

Et symbool van den islam is e sterre met en moantje. 't Symbool kom were in vele van de vlaggn van islamlandn gelik van Turkeye.

Koran[bewerkn | brontekst bewerken]

Nen Arabische Koran

De Koran is et voornoamste heilig boek van de moslims. Den êestn was in et Arabisch en den boek is verzeker ol vertoald in olle toaln van de weireld oewel da er weirdt deuregedrukt in den islam da j' den oorspronkelikn in 't Arabisch moe gebruukn omda vertoaliengn van mekoar kunn ofwykn.

Mekka[bewerkn | brontekst bewerken]

Ze moetn zeevn kêes den tour round de Kaaba in Mekka moakn

De moslims biddn oltyd in de richtienge van Mekka. Ze zyn eigenlik verplicht iedren dag 5 kêer te biddn richtienge Mekka ip een tapyt. Iedre moslim moet der ôok êne kê in ze leevn noa toe goan. Mekka ligt in Saudi-Arabië. Ol de moslims moetn diene blok ne kê anroakn en der zeevn kêer roundloopn. 't Is verplicht vo olle moslims die gezound zyn en genoeg geld èin. Uterst gelôvign doen 't zelve (nog ne kê) vo overleednen of vo mensn me ne slèchte gezondeid in under plekke. Bistn da ze in Mekka zyn moe ze 'n bepoalde route ofleggn en ne stêen smytn noa diene zwartn blok. Mekka is verboodn vo nie-moslims en der stervn vé mensn deur vertrappelienge enzô om dan der soms miljoenen minsn tegelyk zyn.

Verspreidienge[bewerkn | brontekst bewerken]

Landn me vé moslims in zyn nie wit (groen is soennitisch, rôod is sjiitisch

Den islam is 't mêest verspreid in wa da ze noemn den Arabische weireld (van Marokko tot Pakistan), en ôok hêel de Sahara.

Buutn da gebied zit den Islam nog in Bangladesh, Indonesië, Maleisië en Singapore. In Europa in Bosnië(-Herzegovina), Kosovo, Albanië en Turkeye. Anders weunn der nog vé moslims in Kazachstan en weun der veel moslims van emigrantn in Europa, die kwamn vo te werkn in de mynn of om ier een beter leevn ip te bouwn.

Verschilln binn den islam[bewerkn | brontekst bewerken]

Binn den islam zelve zyn der ôok verschilln wa tot conflictn leidt. De grôte groepn zyn de soennietn (85%) en sjiietn (15%). De soennietn vindn dat er moa êne leider is en da was Mohammed en de sjiietn peizn dat er e twie de leidienge moest over pakkn, noamelik nen imam. 't Verschil is ontstoan by den dôod van Mohammed. De soennietn kenn ôok imams moa gin upper imam.

Wikimedia Commons