John Vanderbank

Van Wikipedia

Zelfportreit, têeknienge van Vanderbank, ca. 1720

John Vanderbank (Londn, 9 september 1694 – Londn, 23 december 1739) was een Iengelsche portreitschilder en boekillustrateur. Binst de regeerperiode van keunienk George I ad 'n e goeie reputoasje vor e kortn tyd, moa j' is relatief joenk gestorvn deur zyn extravagante maniere van leevn.

Vanderbank was den oudste zeune van John Vanderbank sr. e tapytwever en hugenoot, geboorn in Parys, die most vluchtn noar Holland vo dat 'n noar Iengeland kwam. Je begost doar e tapytweverie in Soho.

Vanderbank studeerde tusschn 1711 en 1720 by de portreitschilder Godfrey Kneller an d' academie van James Thornhill en je stichtte ton tegoare met de Fransche schilder Louis Chéron zyn eign academie in Saint Martin’s Lane. Dat droaide uut ip e mislukkienge en je vluchtte in 1729 noa Frankryk vo t' oentkommn an zyn schuldeisers. Je kêerde ton were noar Iengeland in "the liberties of the Fleet", huuzn by Fleet prison, e gevang in Londn, woar da bepoalde geprivilegieerde gevangnn under straffe kostn uutzittn teegn betoalienge.

Vanderbank schilderde portreitn van vele bekende menschn, oender andere van George I en van Isaac Newton en je werkte ols illustrateur vor e Spoanstoalige uutgoave van Don Quichote van Cervantes.

J' is an zyn 44 joar gestorvn in Londn an de gevolgn van tuberculose.

Wikimedia Commons