Kinne

Van Wikipedia
Kinne mè stoppelboard

By menschn is de kinne 't oenderste deil van 't oanzichte oender de moend. 't Wordt gevormd deur de punt van d' oenderkoake (mandibula).

E goewd oentwikkelde kinne wordt anzien lyk ein van de morfologische kenmerk'n van Homo sapiens, in teegnstellynge toet andere menschelyke vowroeders, lyk de dicht verwante Neanderthoalers.

E dubbele kinne of oenderkinne is e loagsje vet oender de kinne. D' owrzoak'n zyn veroederynge, genetischn anleg of overgewicht.

Oenderkoake (mandibula)