Naar inhoud springen

Kleuterschole

Van Wikipedia
Kleuterschole

Kleuterschole is de name van 't sôorte ounderwys vo kienders vôor dan ze noa 't lager goan. Vroeger wierd dat ook de bewoarschole (van 't Frans École guardienne) of 't fröbel (achter den Duutsn pedagoog Friedrich Fröbel) genoemd, en in de volksmound de papschole.

De kleuterschole is d' êeste vorm van schoolupvoedienge woardan kienders in Vloandern noatoe kunn'n goan. De mêeste kleuterschooln hèn:

  • een upvangsklasse vo de joungste kleuters (vanof dan ze 2 joar en zes moandn oud zyn). De kienders kunn'n beginn'n up êen van de volgende momentn: 1 september, achter den herfstvakanse, achter de Kerstvakanse, 1 februoari, achter de krokusvakanse, achter de Poasvakanse en achter 't lang weekend up 't ende van meie.
  • êeste kleuterklasse: kleuters die da joar 3 joar wordn.
  • twidde kleuterklasse: kleuters die da joar 4 joar wordn.
  • derde kleuterklasse: kleuters die da joar 5 joar wordn.

Olhoewel dat er gin lêerplicht is vo kleuters, goan 95 toet 98% van de kleuters in Vloandern noa schole, meugeliks omdan crèchn vo kienders van 3 joar en ouder nie gesubsidièrd zyn. Vanof 2010-2011 goan kienders die noa 't lager willn goan moetn kunn'n toogn dan ze êen joar Nederlandstoalig ounderwys achter de rugge hèn. Dat is dus een verdookn vorm van lêerplicht vo 't derde fröbel.