Naar inhoud springen

Kruustochtn

Van Wikipedia
De kruusvoarderstoatn

De Kruustochtn woarn e reekse militaire missies no ’t Hillig land, binst de middelêeuwn. Ze begostn in 1096 en ze deurdn bykan 200 joar.

D’oorsprounkelikke bedoelienge was van Christelik groundgebied were te winn’n, da bezet was deur de Moslims.

Paus Urbanus II riep achter ‘t Concilie van Clermont in 1095 ol de Christenn in hêel Europa ip vo mee te goan.

De kruusvoarders van den êeste kruustocht vertrokkn in 1096. Ter hoogte van hunder schoere wierd er e kruus genoaid ip hunder klêers. Ze geloofdn dat ‘t Christelik kruus ols symbool under ounoverwinnelik makte in under stryd teegn de Moslims.

  • Êeste kruustocht: 1096-1099 (veroverienge van Jeruzalem)
  • Twidde kruustocht: 1147-1149
  • Derde kruustocht: 1189-1192
  • Vierde kruustocht: 1202-1204
  • Vuufde kruustocht: 1217-1221
  • Zesde kruustocht: 1228-1229
  • Zeevnste kruustocht: 1248-1254
  • Achtste kruustocht: 1270
  • Neegnste kruustocht: 1271-1272
’t Beleg van Antiochië (1097-1098) binst den êeste kruustocht
Wikimedia Commons