Naar inhoud springen

Marseping

Van Wikipedia
E zwyn van marseping

Marseping is e mingelinge van gemoaln amandels en suker met e bitje rozewoater vo de smoake. ’t Is blank van kleur en styf kneedboar en doadeure kun je d'r gemakkelik figurtjes mee moakn, die gekleurd wordn mè nateurlikke kleurstoffn.

Marseping komt van Itoalië woa da de amandeloogst end oktober binng’oald wierd. ‘n Deel wierd verwerkt tout marseping. Verzekers is ’t woord ’n verbasteringe van Marcipanis (brood van Marco), ’t achterland van Venetië. De reize van Itoalië noar onze streekn deurdege in dien tyd ’n moand en doarom was marseping ier moa van ’t begun van december te krygn. ’t Is dus gin toevol da marseping en Sint-Nikloai ol eeuwn tegoare goan. Je kunt da nog oorn in d’oude liedjes.

Marseping wordt ol styf lange gemakt. By d’upgroavingn van Pompeï ist er marseping en vormn gevondn die ton ol ’t model an van e zwyn.

Woarom e zwyn?

[bewerkn | brontekst bewerken]

’t Zwyn was ’t symbool van geluk en rykdom. Dat è verzekers te moakn met ’t feit da veel menschn in d'n tyd e zwyn kwiktn vo ’t in november te loatn slachtn. Da wildege zeggn in de zomer spoarn vor etwa t’èn in de winter. Nu zien me nog oltyd spoarpottn in de vorm van e zwyn. De pachter deed in de slachtmoand e stik vlees cadeau an de groundbezitter. Loater goavn ze in de plekke e stik marseping in de vorm van e zwyn.

Marseping was eest ollene bestemd vo de hele ryke. Moar ot de rietsuker, die styf diere was, vervangn is deur beetsuker was ’t geleidelik an vor iedereen bereikboar. Vanof de joarn 1950 kost je round Sint-Nikloai zwyntjes van marseping koopn by de bakker. ’t Zwyn bluuft ’t populairste figeur moa me begunn nu meer en meer andere vormn te zien, lik fruut, beestjes en nog veel andere modelln.

Marseping wordt ook gebruukt in toartn en pateetjes.