Naar inhoud springen

Massagetal

Van Wikipedia

't Massagetal van een atoom is de somme van 't antal protoonn en neutroonn in de atoomkern.

De meêste atoomn kunn meêrdere massagetalln hen. Da komt deur 't feit da 't antal neutroonn in de kern kan varieern. 't Antal protoonn in e bepoald atoom ('t atoomnummer) is wel assan 't zelfste.

Vôorbeeld: 't atoomnummer van Helium (He) is 2. Da wil zeggn da helium 2 protoonn het. Vo 't antal neutroonn te weetn van helium, moet er gekeekn wordn noa 't massagetal. (massagetal 3: 1 neutron, massagetal 4: 2 neutroonn, massagetal 6: 4 neutroonn).

Atoomn me 't zelfste atoomnummer moa verschillige massagetalln wordn isotoopn genoemd.

't Massagetal wordt lik e superscript (boovnschrift) vo 't symbool genoteerd, byvoôrbeeld 206Pb, moa 't mag ook lik Pb-206 geschreevn wordn.