Milieuwetgevinge

Van Wikipedia

Milieuwetgevinge is in Vlaanderen gebaseerd ip VLAREM. Veel van die wetgevinge is ontwikkeld in de latste decennia onder invloed van d'Europese Unie.

VLAREM is de wetgevinge die de vergunningen regelt voe de bedryven die "hinderlike of ongezonde activiteiten" doen. Da's heel breed, bevoorbeeld oen van koeien, ipslag van graan en zo, da wordt allemolle als hinderlik beschouwd, en dus moeten koeiboeren een milieuvergunninge en om te meugen boeren.

Soorten milieuvergunning[bewerkn | brontekst bewerken]

Klasse 3[bewerkn | brontekst bewerken]

Zaken die eigelik verre geen milieubelastende effect en of verre gin risico's inoen, mo da je toch moet angeven by de gemeente zyn geregeld in de klasse 3. 't Komt er ip nere da je zuste een formulier moet invullen by 't gemeentebesteur.

Klasse 2[bewerkn | brontekst bewerken]

Zaken die meer risico's inoen of die meer milieulast veroorzaken moeten een vergunninge klasse 2 en. Ge moet zukke vergunningen anvragen in de gemeente wo da je bedryf staat. D'Anvrage en de bylagen moe je afgeven in 't zevenvoud. De procedeure verlopt als volgt: - Je dossier wordt (in 't beste geval) volledig en ontfankelik verklaard. - Der wordt een openbaar onderzoek gevoerd. Da wil zeggen dat er een geel plakkaat an je voordeure moet staan. Je dossier ligt beist ter inzage van Jan en Alleman ip 't gemeentehuus of by de bevoegde dienst van de gemeente. - Der wordt intusschen advies gevraagd by verschillende overheidsinstanties en by de gemeentelike milieudienst. - Bin de drie maen achter 't ontfankelik verklaren moet er in 't college van burgemeester en schepens een beslissinge genoom worn. Die beslissinge moe schriftelik an de bedryfsleider meegeeeld worn. - Ingeval van een negatieve beslissinge e je 30 dagen om in beroep te gaan by de bestendige deputatie van de provincie.

Klasse 1[bewerkn | brontekst bewerken]

De meest hinderlike activiteiten zyn geregeld met een vergunninge klasse 1. Ge moet ze van eeste keer anvragen by de bestendige deputatie van de provincie. Je dossier, zowel d'anvrage en de bylagen, moe nu in 't tienvoud ingediend worn. De procedeure is gelyklopend met de die voor een klasse 2-anvrage.

Meer info[bewerkn | brontekst bewerken]

https://web.archive.org/web/20071012014959/http://www.mina.be/vlarem.html