Naar inhoud springen

Outbloazers

Van Wikipedia

De outbloazers zyn e groep van instrumentn bin 't klassieke orkest. Der zittn ôok nog e poar hêle oude instrumentn by, dan in de barok by 't klassieke orkest zoatn, mo nu nie mêer.

Types[bewerkn | brontekst bewerken]

Der zyn 3 groepn bin de outbloazers, gebaseerd up de maniere woarup da't under geluud geproduceerd wordt:

 1. Trilln van e riet: Klarinette en saxofonne
 2. Trilln van twêe rietjes:
  1. Gedekt: De muzikant bloast deur e gat en de lucht wordt nor de rietjes geleid: Kromôorn, doedelzak en schalmei
  2. Ongedekt: De rietjes zittn tusschn de lippn van de muzikant: Hobo en fagotte
 3. Geluud gebrookn deur teegn e bôord te bloazn:
  1. Oopn: De muzikant moe zelve zorgn dat de lucht schône brikt up de bôord: Dwarsfluute
  2. Toe: De muzikant moe bloazn in e gat en de lucht wordt deur de konstruuksche geleid om te breekn up de bôord: Blokfluute en schuuflet

Materioal[bewerkn | brontekst bewerken]

Outbloazers zyn nie ossan gemakt van out, lik of da de noame zou doen peizn. De mêeste dwarsfluutn zyn gemakt van metoal, mor deurdat undere vôorlôper in de barok wel van out wos, wordn ze ôok by de outbloazers gereeknd. De saxofonne is ôok olsan van metoal, mor deurdat ie gebaseerd is up de klarinette isn ôok by de outbloazers gereeknd.

Verschil mi koperbloazers[bewerkn | brontekst bewerken]

't Grôote verschil tusschn outbloazers en koperbloazers is, deurdat under klank up en andere maniere gevormd wordt, dan outbloazers nie-directioneel zyn: undere klank wordt schône verdêeld over hêel de ruumte woarin da ze an't speeln zyn. By koperbloazers is da nie 't geval. De klank goat surtout in de richtinge dan ze an't bloazn zyn. Dat is e belangryk verschil vo hafabra-verênigingn dan up stroate goan speeln.