Pachtwet

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De pachtwet is ne wet specifiek voe landbouwgrond en de byhorende gebouwn, dus niet te verwarn met de wetgevinge rond 't eurn van een huus of ne winkel.

Om te kun klappen van pacht moetn der vier voorwaarn vuldaan zyn:

  1. Der moet etwuk vereurd worn tegen betalinge.
  2. 't Moe gaan over landeigendom, of meer uutgebreid, onroerend goed.
  3. 't Doel moe landbouw zyn.
  4. De productie moet in de commerce kom.

Bewys levern van de pachtovereenkomste[bewerkn | brontekst bewerken]

't Beste da je assan kunt doen is je pachtcontract by de notaris te laten schryven, en 't te laten registeren. Eigenaars kun mo zuste bewyzen dat er pacht is via een geschrift. Pachters, die deur de wetgever anzien worn als de zwakke party, en meer meuglikeen om te bewyzen da ze de pachter zyn van da land: nie allene met een pachtcontract, mor ook met betalingsbewysjes, anmaningen toe betalen, zelfs getugen en vermoens. Een speciaal geval is 't anbod van betalinge.

Pachttydn[bewerkn | brontekst bewerken]

De pachttyd wordt bepaald in overleg tussen den eigenare en de pachter, mo mag nie korter zyn dan 9 jaar. Zo lange of dat er nie wordt ipgezeid wordt de pacht der achter effenan voe 9 jaar verlengd. De meest courante pachttydn zyn 9, 18e of 27 jaar. Dernevest is er ook de loopbaanpacht. Met loopbaanpacht wordt de pacht bedoeld toe da de pachter 65 jaar wordt. Hoe langer de pachttyd hoe dierder, mor ook hoe meer rechtszekerheid voe de pachter. Merkt ip da sezoenspacht nie onder de landbouwpachtwetgevinge valt.

Pachtprys[bewerkn | brontekst bewerken]

De wettelike, maximaal toegelaten pachtprys wordt berekend deur 't kadastraal inkom te vermenigvuldigen met ne coefficient (per landbouwstreke).

Ende van de pacht[bewerkn | brontekst bewerken]

De pacht kan mo gestopt worn ip een beperkt antal manieren:

By overeenkomste[bewerkn | brontekst bewerken]

Eigenare en pachter komn overeen voe de pacht stille te leggen.

By vonnis[bewerkn | brontekst bewerken]

Ingeval dat er an één van de voorwaarn om pacht te kun en nie (meer) vuldaan is, kan de rechter 't pachtcontract vernietigen.

Ipzegginge deur de pachter[bewerkn | brontekst bewerken]

Gelyk wuk dat 't contract zegt, de pachter kan assan ze pacht ipzeggen, ofwel met nen angetekende brief of via de deurwaarder. De pachter moet wel een ipzegtermyn van één jaar respecteern.

Verlopen van de pachttermyn[bewerkn | brontekst bewerken]

Ipzegginge deur den eigenare[bewerkn | brontekst bewerken]

Den eigenare kan mo zuste de pacht ipzeggen via nen angetekende brief of via de deurwaarder, en mo zuste voor een beperkt antal redens, en dat is omdat 't land zoe bouwgrond worn, industriegrond, voor algemeen belang, peloeze voe den eigenare, en messchien nog 't belangrikst, voor eigen gebruuk. Eigen gebruuk wil zeggen dat de eigenare zelve, zen vrouwe/eurne vint, of zen kinders zelve gaan da land beboeren voe minstens 9 jaar.

Meer info[bewerkn | brontekst bewerken]

zie onder andere http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/33n2/dgotzen.htm