Periode-3-element

Van Wikipedia
Periood'n
Periode 1: 1s
Periode 2: [He]2s2p
Periode 3: [Ne]3s3p
Periode 4: [Ar]3d4s4p
Periode 5: [Kr]4d5s5p
Periode 6: [Xe]4f5d6s6p
Periode 7: [Rn]5f6d7s

E periode-3-element is e chemisch element in de derde reke (of periode) van 't periodiek système. Die element'n kenmerk'n under deurdat de 1s-, 2s- en 2p-schelln hêelegans met elektroonn gevuld zyn. Van 't begun toet 't ende van die periode wordt de 3s- en 3p-schelle ipgevuld. By natrium bevat de 3s-schelle êen elektron en die schelle bevat by magnesium twêe elektroonn. Vanof aluminium toet argon wordt de 3p-schelle systemoatisch ipgevuld. D' element'n in de derde periode zyn:

11
Na
12
Mg
  13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar

Element'n[bewerkn | brontekst bewerken]

Chemisch element Reekse Elektronconfiguroatie
11 Na Natrium Alkalimetoal [Ne] 3s1
12 Mg Magnesium Eirdalkalimetoal [Ne] 3s2
13 Al Aluminium Hoofdgroepmetoal [Ne] 3s2 3p1
14 Si Silicium Metalloïde [Ne] 3s2 3p2
15 P Fosfor Niet-metoal [Ne] 3s2 3p3
16 S Zwoavel Niet-metoal [Ne] 3s2 3p4
17 Cl Chloor Halogeen [Ne] 3s2 3p5
18 Ar Argon Edelgaze [Ne] 3s2 3p6