Naar inhoud springen

Robbrecht van der Buerse

Van Wikipedia

Robbrecht van der Buerse (ca. 1265 – ca. 1319) was e telge uut de vôoranstoande Brugsche famielje Van der Beurze.

In de bronn wordt y ook beschreevn lik Robbrechts van der Bursen, Robiers de le Bourse (Frans) of S. Roberti de Bursa (Middellatyn) [1].

Leevnslôop[bewerkn | brontekst bewerken]

Mê d' oentwikklienge van d' internasjonoale geld-kommêrsje te Brugge en de toestroom van buutnlansche kommêrsantn, wierd y aktief lik hostelier (otêllier of êrbergier). In zyn êrbergn oentvienk y sertoe Duutsche kommêrsantn van de Hanze, die y tegoare brocht mê de recentr angekommn Italjoann. De gastn kostn nie allêene e koamre eurn en spyze en drank bekommn, mo voendr in de kelders ook 'n ipslagplatse vor undre marchandieze. Goandeweg giengn de hosteliers bemiddln tusschn de vrimde kommêrsantn, undre vertêegnwôordign teegnoovre derdn en zeifs oenderlienk undre reekniengn verêffn. Doardeure kwam Robbrecht in botsienge mê 't gevestigde ambacht van de moakloars, die in 1293 vôorechtn gekreegn addn van groaf Gwyde van Dampierre.

Gedeurnde d' ipstandn uut de joarn 1279-1302 a Robbrecht de zyde gekoozn van 't rykemans-stadsbestier teegn de groaflikke macht. Doamee beôorde y toe de Fransgezinde klasse van de Leeljoars. In de zoomre van 1297 vluchtte hij mêt e grôote groep medestandrs no Sint-Omoars, uit vrêeze vor arrestoasje in Brugge. Y koste echtre zêere weerekêern en in de doarip vôgnde joarn van Fransche bezettienge adn de wiend van achtrn mê zyn zoakn.

In 1302 werd zijn party versloagn in de Guldnspôornslag en wierden Robbrecht zyn eigendommn angesleegn. Oendre de goedren waaruut de stad Brugge inkomsten inde van 1302 tot 1305, wastr ook 't Uus Ter Beurze (da in 1292 vo 't êest beschreevn is oendre de Latynsche uusnoame Bursa). Dankzy 't Verdrag van Athis-sur-Orge krêegn de Leeljoars echtre amnestie en koste Robbrecht zyn êrbergn weer in bezit krygn.

De moaklaars, die mê veeln addn dêelgenommn an de Guldenspôornslag en twêe joar loatre an de slag by Pevelenberg, wierdn begunstigd mê niewe vôorrechtn (statuut van 1303). De hosteliers zoagn undre verplicht vo lid te worden van 't ambacht van de moakloars[2]. Da weerield Robbrecht zyn zoakn nie van goed te droajn.

Achtre zyn dôod in de joarn 1318-1320 zoe 't plingsje vôo Ter Buerse, mee mê den invloed van zyn ofstammliengn, oentwikkeln toe hét kommêrsjêele en finansjêele middlpunt van de stad en zyn noame geevn an 't beurze-gebeurn [3].

Eksterne koppliengn[bewerkn | brontekst bewerken]


Verwyziengn[bewerkn | brontekst bewerken]

<references>

  1. (nl) de Smet, Jozef 1930 : "De Inrichting van de Poorterlijke Ruiterij te Brugge in 1292 en haar Indeeling in Gezindheden in 1302" in Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1930 Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, blz. 496
  2. (nl) Van den Abeele, Andries & Catry, Michaël 1992 : Makelaars en handelaars. Van middeleeuwse nering der makelaars naar moderne kamer van koophandel in het XVIIde-eeuwse Brugge
  3. (nl) De Cercq, Geert 1993 : In Brugge is er een plein... Brugge als financiële markt in de 14de-15de eeuw, in De Clercq, Geert e.a. (eds.) : Ter Beurze. Geschiedenis van de aandelenhandel in België, 1300-1990, blz. 15-32, ISBN 9789069660813