Schoolgebouw

Van Wikipedia

E schoolgebouw is e plekke woa dat er e schole gevestigd es, en woa dat er dus lesse gegeevn weirdt.

E schole is specioal ountworpn voe uutleg te kunn geevn en vo te lêern. Der zyn meestal grôte kloare rume lokoaln, klassn genoemd, woa dat er e grôotn oop menschn binn kunn.