Sigarre

Van Wikipedia
Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.
E sigarre

E sigarre of sigare is e rolletje toebak met e toebaksblad der roend da dient voe te smoôrn. De gebruukte toebakssoôrtn zyn ofkomstig van landn lik Brazilië, Cuba, Dominicoanse Republiek, Honduras, Nicaragua, Java en Sumatra. Oe langer dan de toebaksbloarn droôgn, oe beter dan de sigarrn goan smoakn.

Bekende sigarreliefebbers zyn Fidel Castro en Winston Churchill.

Wikimedia Commons