Naar inhoud springen

Sir Reginald Blomfield

Van Wikipedia
De Mênepôorte
Cross of Sacrifice (op 'n achterground)

Sir Reginald Theodore Blomfield (20 december 185627 december 1942) wos een Iengelschen architect van gebouwn en ovetjes, en e schryver.

Reginald Blomfield wos ebôorn in Nymet Tracey, Devon. Zyn nonkel, Sir Arthur Blomfield, wos een architect en Reginald Blomfield volgde in zyn voetspôorn. Êest wos 'n lêergast by zyn nonkel, achternoar gounk 'n na de Royal Academy in Londn, woa dat 'n loater van tyd professer in de architectuur kwam.

In eigen land gaaf 'n de bekende stroate Regent Street in Londn neur edendoags uutzicht. In nuze streke is 'n surtout bekend vo zyn ontwerpn die te moakn en mi 'n Êest'n Weireldôorlog: