Stierebeuter

Van Wikipedia

Stierebeuter bestoat uut beuter en cassonade (doenkerbrune suker) da je goe moe tôpe smeirn. Stierebeuter kan gebruukt weirdn vôor ip nen pannekoeke te smeirn.

De noame komt nie van ne stier, want die geevn gin melk, ma êerder van dat ge der sterk lik ne stier va komt. 't Is vrêe gemaklik oe je mei joungens zit en je wil nie da de beuter vul mei suker angt en oemgekêerd.