Naar inhoud springen

Technologie

Van Wikipedia
In den twidden helt van de 20e êeuwe is de mens met 't gebruuk van technologie derin gelukt d' eirde te verloatn en de ruumte te verkenn'n.

Technologie (van 't Grieks: τεχνολογια < τεχνη "vakmanschap" en λογος' "woord, betêkenisse") is de systemoatische en praktische toepassienge van kennisse.

Van Dale zegget volgende over technologie: tech·no·lo·gie (de ~ (v.), ~ën)

  1. leer van de handelingen waardoor de mens de voortbrengselen van de natuur tot stoffen verwerkt tot bevrediging van zijn behoeften
  2. systematische toepassing van een wetenschap in de techniek[1]

Over 't olgemêen wordt technologie gelyk gesteld met 't produceern van etwa da nieuwe is, een innovoasje. Veel mensn peizn over "technologie" as iet da "high-tech" is, mè computerachtige apparateur en flikkerende lamptjies gelik in de science fiction films.

't Verschil tusschn technologie en wetenschap is da technologie de toepassienge van wetenschappelike principes voarensteldt. Azô hèt de wetenschap ountdekt dat een illetrieke stroom een magnetische flux verôorzaakt die ton were een tegenflux verôorzaakt. Technologie bestoat der nie ollêne uut van de beseffn dat illetriek een yzern staaftjie kan loatn round droain, moar ook de maniere woarup hoe dan die principes kunn'n gebruukt wordn vô zô'n staaftjie mestjies te loatn round droain in een schêapparoat. Dus in 't kort is technologie de maniere woarup da wetenschappelike principes wordn ommegezet in techniek. 't Is doavan da den term technologie vele wor gebruukt as een anglicisme vo techniek.

Technologie hèt de maniere woarup da ounze moatschappy werkt groundig veranderd. Od een mens vroeger van de Limbrug noa West-Vloandern verhuusde, zei tjie eigentlik salutjes an zyn oude kennissenkrieng en begos tjie een nieuw leevn in de nieuwe plekke. Tegenwôordig zyn zô'n (en grôtere) afstandn gemakkelik 't overbruggn deur de vôruutgank in 't vervoer (otto, tring, vliegtuug), den tillefong en 't internet. Een mens kan nu gemakkelik familie an den andere kant van de weireld hèn, en nog met under klappn of under af en toe bezoekn. Technologie hèt de weireld gemakt in wa da nu the global village wor genoemd.

  1. van Dale