Tillegembus

Van Wikipedia
Kastêel van Tillegem.

't Tillegembus is 144 hectoare en grenst an de Brugsche agglomeroatie en is 't oudste provinciedomein van West-Vloandren. In 1963 zyn d' êeste 44 ha angekocht en doarachtr is 't domein regelmoatig uutgebreid. 't Domein is gekend vo z'n intressante flora (zowel loof- ols noldboomn)en fauna. 't Is een droom vo de wandeloars, der is de rosmeulen, de landelikken erberg ‘De Trutselaar ’ en nateurlik de gerestaurêerde middelêeuwse woaterburcht, 't kastêel van Tillegem, die stamt uut de 14ste êeuwe.