Naar inhoud springen

Tolerantie

Van Wikipedia

Tolerantie of verdroagzoamheid is de erkenninge dat er neffest eign ideeën, geweuntn en kenmerkn, d’r ook andere zyn van gelyke weirde. Tolerantie wil zeggen dat er gêen sancties zyn vo ofwyknde mêningn en gedroagingn, zolange dan ze niemand uutmoakn of discrimineern.

Tolerantie kan betrekkinge èn ip levensstyl, vryheid van mêninge, geloofszoakn, sexuele oriëntoatie, enz.

De grenzn van tolerantie wordn bepoald deur belangn van nationale veiligheid, openboare gezoundheid, algemêen anveirde zedelikke standoardn en bescherminge van andere leedn van de moatschappye.

De noame tolerantie komt van 't Latyn tolerare wa da verdroagn wil zeggn.

Amnesty International