Trojoansen orloge

Van Wikipedia
Brand in Troje deur J.G. Trautmann

Den Trojoansen orloge is volgens de mythe begunn deur de godinne Eris. Zy was nie uutgenodigd ip een trouwfeeste va Peleus en Thetis, woar dan al d' andere goden wel anwezig woarn. Doarom wilde ze ruzjie stookn (z'is de godinne van den twist). Ze smeet een goudn appel in de zale en doarip stoend er voe de schoonste. En, lik da Eris gepeisd had, begostn al de godinnen ruzjie te maakn over wien dat er de schoonste was. Uutendelik goenk et tussen drie godinnen:

  • Athene (Godinne van de wysheid en de slimme oorlogvoeringe)
  • Hera (Godinne van het huwelik)
  • Aphrodite (Godinne van de liefde)

Eigntlik moest Zeus kiezn tussen under, moa je peisde dat er ruzjie gieng va komn. Doarom moest Paris kiezn. Ze probeerden em alledrie omme te koopn. Athene beloofde hem succes in de stryd, Hera goenk em vele macht geevn en Aphrodite beloofde hem de schoonste vrouwe van de weireld. Paris koos direct voe Aphrodite, mo de schoonste vrouwe was Helena, die getrouwd was me Menelaos (keunienk va Sparta). Mo Aphrodite voend da geen probleem en dus zorgde ze dervoorn da Priamus ( = Paris voader) en Paris me nog een hoop volk no Sparta moest goan. Je was doa gastvry ontvangn. Mo Menelaos moest weg, omdat het de begroavienge va zyn grootvoader was. Paris waagde zyn kans en uutendelik is Paris tope me Helena en een poar schatten va Menelaos weregekeerd no Troje. Menelaos wilde nateurlik zyn vrouwe were en je gienk achter heur no Troje. Omdat, dankzy een list va Odysseus, al de vintn die een oogsje han ip Helena een eed han ofgeleid, gienk Menelaos met e groot leger no Troje. Die eed hield in dat ot de vint va Helena ooit in probleemn komt, d' andere hem goan helpn. Z' hen die eed ofgeleid voorda ze wisten dat Menelaos heur vint zou worden.

Ende van den orloge[bewerkn | brontekst bewerken]

Achter tien joar vechten, komt Odysseus met e list: 't Trojoans peird. Da 's een houtn peird die groter is of de stadspoôrte va Troje. De dapperste Griekn kruupn in da peird en ol d' andere goan weg met de scheepn en ol. Het kamp brandn ze plat. Da is ollemale 's nachts gebeurd. 's Nuchtends zien de Trojanen niks, buuten dat houtn peird. Ze peizn da de Griekn zyn weggeloopn en dat da peird e cadeau is voe de goodn. Ze beginnen me da peird binnen te trekkn in de stad en do voorn moetn ze e stik va de meur ommeleggn. Laocoön zegt dan ze da nie moetn doen, mo der komt e zeeslange uut de zee en ne verslindt Laocoön en zyn 2 zeuns. 's Nachts, on de Trojanen droenke zyn van 't feesten, toen sluupn de Griekn uut het peird en zetten ze de stadspoôrte oopn. Ze zeggn teegn d' andere Griekn dan ze were meugn kommn va da eiland woa dan z' under en weggedookn. De Griekn valln binnen in Troje en zo winnen de Griekn den oorloge. Mo tzien wel e poar Trojaanen die kun ontsnappn, woaroender Aeneas. Zieder vluchtten weg no Italië, e afstammelinge va Aeneas, Romulus, sticht gunter Rome.

Wikimedia Commons