Naar inhoud springen

Wasbeirachtign

Van Wikipedia

De wasbeirachtign of klêene beirn (Procyonidae) vormn e familie van zoogbêest'n uut d' orde van de roofbêest'n (Carnivora). Al de sôort'n leevn van nateure ip 't Amerikoans continent. De familie omvat de wasbeirn, de kattefret'n, de neuzebeirn, de rolsteirtbeirn en de slankbeirn. Vodiën wierd ook de klêene panda toet de familie gereek'nd, moa vele weet'nschappers geevn hem 'n eign familie, klêene panda's (Ailuridae).

Al de wasbeirachtign zyn relatief klêene bêest'n met e lank, slank lyf en e lange steirt. Ze zyn surtout actief by nachte. Hunder vôorpôot'n werk'n lik hand'n. Ze kunn der vanalles mee vastepak'n en der goëd mee klemn. 't Zyn alleseters en hunder tand'n zyn angepast an e verschilnd dieet.

  • Bassaricyon (slankbeirn of olingo's): 4 sôort'n
  • Bassariscus (kattefret'n): 2 sôort'n
  • Nasua (neuzebeirn): 2 sôort'n
  • Potos: 1 sôorte: Potos flavus (rolsteirtbeir of kinkajoe)
  • Procyon (wasbeirn): 3 sôort'n
Wikimedia Commons