Zolder (gebouw)

Van Wikipedia
E zolder

De zolder is 't boovnste verdiëp direct oender e schuins dek van 'n huys of 'n ander gebouw.

't Woord zolder is ofgeleid van 't Middelnederlands solder en da komt van 't Latyn solarium.

Alhoewel da sommigte zolders ommegebouwd wordn toet slapkoamers of zolderappartementn, bluyvn de meeste moeilyk toegankelyk, dikwyls via e zolderluyker en lere. Zolders wordn vele gebruykt vo bergynge en z' helpn de temperateure in huys oender controle t' houdn. De warme lucht die uyt de legere etages van e gebouw ipstygt, wordt dikwyls vasteg'houdn ip zolder. De latstn tyd zyn zolders goewd g'isoleerd, woardeure dat er minder energieverliës is.