Biologische antropologie

Van Wikipedia

Biologische antropologie, fysische antropologie of antropobiologie is de weetnschap die de mens lyk biologisch organisme, de menschelyke evoluusje en 't gedrag van primoatn bestudeert.

Fysische antropologie omvat e grôte diversiteit an oenderzoeksgebiedn:

  • Menschelyke biologie, e gebied van de biologie geconcentreerd ip anatomie, fysiologie, gezoendheid, evoluusje, fysieke anpassienge van de mens an milieuveranderiengn in de loop van tyd, populoasjegenetica.
  • Paleoantropologie, bestudeern van fossieln, oenderzoek van d' evoluusje van de mens en andere primoatn.
  • Paleopathologie, de ziekteleer over de menschelyke overbluufsels uut den antiekn tyd.
  • Forensische antropologie, de toepassienge van osteologie (bestuderienge van bêenders), paleopathologie, archeologie, en andere antropologische techniekn vo d' identificoasje van menschelyke restn of de reconstruucsje van de gebeurtenissn roend de dôod van e persôon.
Wikimedia Commons