Boogvulder

Van Wikipedia
Nen ôop boogvulders
En wat er ipgevuld weird

Nen boogvulder, bolgvuldre, boogvuldre of buukvuldre es een verzoamelnoame voor gebakkn koekn. Nevenst nen ôop après-midis (gelyk éclairs, boules de Berlin en tompoezen) kunn ôok enigte sortn koeken en broodpudding boogvulders genoemd wordn. Ze zyn mêestol gegeetn in den achternoene met een zatte kaffie.

In boogvulders zit er mêestol nogol veel suker en ze keun zwoar ip de moage liggn: achter een poar boogvulders ei je mêestol ginne ounger nie mi, vandoar ôok under ne noame.

Als ofleidinge zeggen ze oak boogvulder tegen etwien die vele kan binnenschrokken

Bolg, oud-vlams voe balg, verwyst noa de pense of buuk van en zôogdier.

Dat artikel ier is nog moa e klêen begun. Ge zyt g'inviteerd vôor ip bewerkn te klikkn vo mêer encyclopedische kennisse toe te voegn.