Discuusje Wikipedia:Spelrehels

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit blad bevat een oude, gearchiveerde versie van de spelliengsregels zoals ze nu gebezigd wordn ip de West-Vlamse wikipedia.
Ge zou best ier nietn nie mè an verandern, moa ge meugt olsan je klap doen ip 't discuusjeblad van de mêest recente versie. 't Is ôok meuglik dat den tekst ierounder geschreevn is in nen oudern variant van de uddige regels.

Becommentariëring

'k was ier begost mao eihenlyk staot er al veel op http://nl.wikibooks.org/wiki/West-Vlaams/Spelling mischienst moetn we daor na kyken?

--Donarreiskoffer 07:00, 5 April 2006 (UTC)

heb die al gezien, en ook op andere sites. Er lijken me echter diverse inconsistenties inzitten, en ook gebruik van letters die te specifiek is. Bv. de "y" voor een ie in wien. OK, die ligt tussen de i en de ie van bier in, maar het probleem is dat men dat gewoon als een "ij" gaat zien. Een letter als de ù lijkt teveel op de u, etc... Bovendien is het onderscheid tussen de verschillende lengtes ver van overal duidelijk. Mijn vriendin die tegen de franse grens woont heeft een zuid-westvlaams accent en zegt andere klanken nog anders dan je uit die regels kan opmaken. Een eenvoudiger spelling gebasseerd op standaard NL (qua uitspraak van de letters hé, niet qua spelling) laat meer die leesbaarheid en invulling van eigen accent toe... Ik zou even moeten zoeken, elders op internet kwam ik al die "regels" tegen met verschillende kritieken erop --LimoWreck 08:44, 5 April 2006 (UTC)

Ik heb ze even gekopieerd en becommentarieerd. Aandachtspunt: we schrijven voor west-vlamingen, niet voor anderstaligen die onze tekst correct moeten kunnen uitspreken: Wat betekent dit: overdrijf niet in afzonderlijke tekens voor elke klank. Net als de "e" in "het", "pen" en "peren" in het AN kan achter eenzelfde letter meerdere klanken schuilen: de lezer heeft kennis van de taal en kan dit zelf enigszins invullen. Daarom is het niet nodig om zoals in het IPA zelf diversie symbolen in te voeren om elke afzonderlijke klank te kunnen weergeven. vgl. met voorbeelden uit het NL of ook het EN. Lees bijvoorbeeld ook deze spelling http://www.oostendseverhalen.be/content/view/131/73/ : deze houdt gewoon eenvoudiger NL spellingsregels, geen overdreven gebruik van aparte fonetische symbolen. Kijk ook naar de leesbaarheid van de teksten op die site, en stel je de teksten met onderstaande regels voor, ze zouden er niet op verberen. Zie ook volgende teksten van meer dan 100 jaar terug, na de inleiding komt een stuk volksverhaal: diverse streekdialecten, dus wat woorden die je onder uitspreekt ga je wel vinden: Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende, Poperinge, Roeselare, Veurne. Daar maakt men soms gebruik van een streep boven de ee of ee, of soms van een r of g in subscript (aangezien die niet goed worden uitgesproken, zoals "beuze" of "beurse" voor zak (beurs). Maar ja, ook de r in het engelse bird wordt niet uitgesproken hé. Ofwel laat je de weg of schrijf je die, hoe dan ook, de leesbaarheid blijft wel. Wat betreft die strepen: die worden moeilijk om consistent en makkelijk in te voeren en kunnen dus gerust weggelaten worden.

 • a-aa
  • oa -- tegoare (tezamen) -- tss a (kar) en oo (boot)
  • å -- åssan, ålles (altijd, alles) -- tss a (kar) en o (bot)
Die oa/ao is typisch. Hoe we die klank juist spellen maakt iets minder uit. Waoter of Woater. Bemerk dat ook de oo iets daarvan wegheeft. Luistert maar naar boate. Al klinkt die klank in boate meer als een oo en in waoter meer naar een aa. Merk op dat sommige dialecten gewoon een mooie volle oo of aa zouden durven hanteren. In Oostende bijvoorbeeld.
die å lijkt me af te raden: overkill. Bemerk dat ook in het engels man, that, what, bat... (er zijn er veel meer) verschillende klanken achter een a kunnen schuilen. Het is niet nodig alles fonetisch eenduidig vast te willen leggen ! . Een å is moeilijk om typen en voegt weinig toe. Bovendien kan men hier in deze voorbeelden even duidelijk een o typen: olles, olsan.
 • e-ee
  • ee -- eet'n (eten) -- = nl
  • ê -- zêver (onzin) -- "zjeever"
  • æ -- wæreld (wereld) -- tss 'pêche' en 'keizer'
  • ië -- griëd (klaar) -- = nl
  • i -- bitje (beetje) -- = nl (doffe i)
ee: prima
ê : mogelijk, typt wel makkelijker, al zijn ook zjeever en zeever aanvaardbare spellingen die duidelijk zijn. Ik zou ze alledrie voorlopig toelaten
æ : aub, neen ! Geen moeilijk tekens die niemand begrijpt. Houd het bij het standaard alfabaet. Nogmaals: spelling = niet compleet afzonderlijke fonetische tekens voor elke klank. æ maakt typen ahw onmogelijk, maakt de leesbaarheid onduidelijk, en voegt weinig toe aan een "e" of "èè" spelling. Ook al kunnen de laatste klanken een andere betekenis hebben. Als Nederlandstalige ken je de verschillen tussen de "e" en "het", "pen" en "peren" hé, wel, in het west-vlaams ga je ook de verschillen wel kennen dan !
ië : mogelijk, maar iets overdreven gebruik. Het voorbeeld kan trouwens net als hrjeed of hreed gespeld worden, het klankonderscheid hoeft er niet te zijn... (maar kan). Eenzelfde spelling voor nauw verwante klank maakt dat de lezer het zelf kan invullen.
i: prima
 • i-ie
  • ie -- hier (hier) -- = nl
  • e -- ’t es (het is) -- tss i (pit) en e (pet)
ie: prima
e: OK, al klinkt het in mijn dialect 't is, in het zuidoost van westvlaanderen wel als 't es.
 • o-oo
  • ô-oô -- lôpen, doôd (lopen, dood) -- “lwoo’pn”, “doowud”
  • oe -- groend (grond) -- tss o (pot) en oe (koek)
ô in lôpen: niet doen. Houd het aub bij loopn.
oô in doôd: kan wel, doordat de oo in dood eigenlijk in twee stukken wordt uitgesproken, ahw een tweeklank met twee oo's of zo.
oe: prima
 • u-uu
  • eu -- meur (muur) -- = nl
  • ie -- dier (duur) -- = nl
eu: prima
ie: prima (maak van het vb gerust diere ;-) )
 • ei
  • ea -- klean (klein) -- “kleejan”
  • ei -- ei (ei) -- overdreven gearticuleerd nederlands
  • è -- ènde (einde) -- +/- zoals in “pet”
  • ië -- wië (weide) -- = nl
ea: is een mogelijkheid, hoewel, ik twijfel om daar een a te zetten. Ook kleene, klèène, kleejne zijn mogelijkheid (klèène is voor oostende ;-))
ei: prima
è: prima, evt ook een e voldoende
ië: beetje overkill, kan eventueel als ee , éé of jee, bijvoorbeeld: e schaop in de wjee
 • ij
  • ie -- moatschappie (maatschappij) -- = nl
  • y -- kwyt (kwijt) -- tss i (pit) en ie (niet)
  • ù-- wùf (wijf) -- tss u (mus) en uu (duur)
ie: lange ie, prima
y: advies: niet doen. Iets kortere ie, ja, maar dit is een erg afwijkende spelling (ik bedoel: symbool wordt normaal anders uitgesproken, ondanks de functie in het oud-nederlands). Ofwel de keuze tussen dit gebruik van 100en jaren geleden, of duidelijk fonetisch ie. Ik merk dat alle bijdragen tot nu toe automatisch naar "ie" grepen voor die ij. Een teken aan de wand dat dat het automatisme is EN dat iedereen wel weet hoe hij het moet uitspreken. Ik denk dat je dit best gewoon als ie blijft spellen of het blijft op een ij lijken
ù: mogelijkheid, hoewel liever niet: weeral gebruik van een accent. Ook de uu zal voldoen, en iedereen zal vuuve, wuuf, bluuvn, puupe wel correct uitspreken. Nogmaals: een west-vlaming (we schrijven voor west-vlamingen) zal dit correct lezen, we schrijven niet voor een engelsman die alles fonetisch correct moet kunenn onderscheiden.
 • au
  • ow -- gow (gauw) -- =nl
ok
 • ou
  • oe -- koed (koud) -- tss o (pot) en oe (koek)
ok
 • ui
  • ù -- hùs (huis) -- tss u (mus) en uu (duur)
kan gerust als uu
 • oe
  • oeë -- goeëd (goed) -- “hoewud”
is mogelijkheidheid. ofwel gewone oe, ofwel met een letter erbije om tweeklank aan te duiden: oeë, oê, oeê, of oej (goejd) behoren tot de mogelijkheden.

Concreet: kijk eens hoe de meeste mensen tot nu toe hier hun westvlaams neerpenden. Dit ging niet gepaard met afzonderlijke klanktekens voor elke klank, maar wel met een prima benadering die door elke west-vlaming begrijpbaar is EN leesbaar EN bij te houden uit het hoofd. --LimoWreck 09:10, 5 April 2006 (UTC)

Eens met commentaar eronder die fonetische tekens niet doen, ui is denk ik beter als uu dan ù (zeker niet uy, is erg ouderwets). Ao is denk ik beter dan oa. Ipv ea - èè.
Inderdaad, het moet in de eerste plaats leesbaar zijn, maar ook correct. Dat betekent dus noch klanken overdrijven (wat sommige dialectschrijvers graag doen), noch letters die er niet zijn toch schrijven omdat dat o zo goed aansluit bij het Nederlands (concreet betekent dat o.a.: alle h's laten vallen en alle ou's in oe's veranderen). Een spelling als "hoewut" vind ik kinderachtig en lelijk, "hoeëd" is daarentegen prima. Steinbach 10:38, 6 April 2006 (UTC)

Glottisslag

Nu steinbach het al of niet schrijven van bepaalde letters aanhaalde: Wat te doen met de nl:glottisslag. Zowiezo is er al verschil tussen mensen die echt plat westvlaams spreken en leeftijdsgenoten die ik soms bezighoor waarvan het dialect verwatert. Ook merk ik dat in de streek van m'n vrienden (zuid-oost West-Vlaanderen) deze glottisslag minder gebruikt wordt. Ikzelf gebruik die bv. heel veel, in meer of mindere zware mate.

Enkele gevallen:

 • de meeste westvlamingen gebruiken de glottisslag bij de 'k' klank waar een doffe open e op volgt (mss andere gevallen, ik heb het ook niet taalkundige bestudeert). Bv "bakker" = ba(kk)er of ba'er (ik noteer voorlopig maar de klank tussen haakjes of laat hem weg met en accent. De gemeente "Knokke" = Kno'e.
 • Ook in meervoudsvormen/infinitieven van andere woorden met een k : bv. "stuiken" = stuu(k)ng = stuu'ng. De glottisslag gaat hier wel in een beweging over in de ng (ttz, het is dezelfde mondpositie)... voor de niet-westvlamingen: spreek het woorddeel "stuu" uit. Vervolgens plaats je de mond in de positie waarin je in het AN een "k" zou beginnen, maar maak de slaande/tikkende klank van k niet, laat je mond stilstaan. Als je even probeert zou dit normaalgezien ook dezelfde positie moeten zijn die je mond inneemt als de klank "ng" probeert vormen. Test even, bij mij lijkt het toch zo. Wat doen we dus, we zeggen "stuu", we plaatsen onze mond in het begin van de "k"/"ng" positie, maken nu de glottisslag en spreken dan de ng uit. We maken dus geen k zoals in het AN, vervangen die door een slag, en vervolledigen met de ng uit die mondpositie :-) Denk ik... een andere west-vlamingen heeft mss zijn glottisslag al beter bestudeerd :-)
 • Minder frequent bij sommige zijn ook de glottisslag voor een "p" of een "t" in sommige woorden; hoewel ik die toch veel gebruik:
  • "boterhammen" = stuten = stuutn = stuu'n. Idem als hierboven. Na de "stuu" komt je mond nu echter in het begin van de "t" klank. Let even op, dit is dezelfde positie als bij het begin van de "n" klank... in plaats van de t te laten klikken of slaan zoals in het AN, komt hier een glottisslag en komt gewoon direct een n klank erna.
  • "bukken" = "stuipen" = stuupen = stuu'm (let op, m op het eind, geen n). Idem als vorige twee. Na de "stuu" komt nu de mond in begin van de "p" klank; test even, dit zou dezelfde positie als begin van de "m" klank moeten zijn. Ipv van nu de p te laten ploffen komt opnieuw de glottisslag, en dan wordt gewoon enkel de m uitgesproken.
 • stuu'n, stuu'ng en stuu'm zijn dus drie verschillende woorden ;-)

Nu vraag ik me af hoe dat te schrijven... de glottisslag heeft nu eenmaal geen apart klankteken in onze taal, maar is wel typisch en opvallend. Bukken = stuipen spreek ik duidelijk nooit als "stupen" uit maar wel als "stuu'm" (tenzij ik het traag uitspreek, met een grote klemtoon als in een bevel bv). Probleem met de spelling "stupen" of "stuupn" : je schrijft een p klank die eigenlijk niet gebruikt wordt als p en die nit voorkomt. Probleem met "stuu'm" : is moeilijk leesbaar: de p is er implicitiet wel maar wordt niet uitgesproken, en de m die wordt uitgesproken verdoezelt de werkwoordsvorm... ik raak er nie aan uit hoe het eigenlijk best genoteerd wordt... --LimoWreck 12:23, 6 April 2006 (UTC)

Gewoon schrijven anders is het echt totaal onleesbaar. Servien 13:40, 6 April 2006 (UTC)
I know... maar wat schrijven we dan ? Stuken / stuukn / stuu'kn / stuuk'n (want de doffe e hoor je ook niet) / stuukn / stuu(k)n ... k / stuukng / stuuk'ng / ... ;-) --LimoWreck 15:12, 6 April 2006 (UTC)
Ik zou zeggen, schrijf de letter(s) voor de glottisslag voor de duidelijkheid en gebruik een apostrof om de glottisslag aan te geven. Dus: stuut'n, stuuk'n, werk'n, onthoed'n maar wel hernoemn, discusseern, ... Wat te doen bij woorden als bakker... hmm... misschien bij dergelijke gevallen toch voluit schrijven (tenzij misschien bakk'er). Tbc 11:54, 10 september 2006 (UTC)

Korte uiteenzetting

 • a-aa
  • oa, ao -- tegoare, tegaore (tezamen)
 • e-ee
  • ee -- eet'n (eten) -- = nl
  • ê -- zêver (onzin) -- "zjeever"
  • è, ê -- wèreld, wêreld (wereld) -- net als in 't Afrikaans wêreld
  • ië -- griëd (klaar)
  • i -- bitje (beetje)
 • i-ie
  • ie -- hier (hier)
  • e -- ’t es (het is)
 • o-oo
  • o-oô -- loopn, doôd (lopen, dood)
  • oe -- groend (grond)
 • u-uu
  • eu -- meur (muur) -- = nl
  • ie -- dier (duur) -- = nl
 • ei
  • èè -- klèèn (klein)
  • ei -- ei (ei) -- overdreven gearticuleerd nederlands
  • è -- ènde (einde) -- +/- zoals in “pet”
  • ië -- wië (weide) -- = nl
 • ij
  • ie -- moatschappie (maatschappij), kwiet (kwijt)
  • uu-- wuuf (wijf)
 • au
  • ow -- gow (gauw)
 • ou
  • oe -- koed (koud)
 • ui
  • uu -- huus (huis)
 • oe
  • oeë -- hoeëd (goed)
 • -en
  • -'n -- bewerk'n, voorkeur'n (bewerken, voorkeuren)
 • -uu/u
  • -uu -- hebruuker (gebruiker) -- verdubbeling van uu in plaats van ui (dus niet hebruker maar hebruuker)

Ik heb even naar het commentaar gekeken en hieruit is hetvolgende gekomen. In het vetgedrukt is mijn eigen voorstel. Servien 13:40, 6 April 2006 (UTC)

waarschijnlijk bedoel je "ie -- kwiet (kwijt)" ;-) --LimoWreck 15:14, 6 April 2006 (UTC)
Inderdaad... effe gow verbeterd ;) Servien 17:40, 6 April 2006 (UTC)
Hmm, bij nader inzien lijkt de dubbele uu in hebruuker niet echt nodig... hoewel het er eigenlijk wel duidelijker op wordt. Dit is zoiets waar ik eigenlijk geen regel op zou kunnen plakken zie ;-) --LimoWreck 12:09, 4 May 2006 (UTC)
Nedersaksisch gebruikt ook 1 u 'gebruker' en niet 'gebruuker'. Maar goed deze optie is vrij, het is alleen handig om te weten in menuonderdelen. Servien 09:26, 5 May 2006 (UTC)
Ik het ook nog steeds moeilijk met de AO, die in die volgorde volgens mij een tweeklank wordt. Het ziet er mij een beetje onnatuurlijk uit. Het liedje "Min moaten" van Flip Kowlier heeft trouwens ook de "OA" schrijfwijze. Nu goed, aangezien er keuze tussen de schrijfwijzen zal zijn, leg ik mij er met genoegen bij neer.Aergn 18:51, 13 July 2006 (UTC)

Peiling

Is de bovenstaande spellingwijze acceptabel voor het schrijven van artikelen en menuonderdelen, en moet het dienen het de voorkeursspelling van de West-Vlaamse Wikipedia?

Deze peiling duurt een week (huidige datum: 11:21, 4 May 2006 (UTC))

Ja

 1. LimoWreck 12:08, 4 May 2006 (UTC) mits er soepel mee omgegaan wordt ;-) Deze spelling gebruik grotendeels, maar soms durf ik er zelf wel eens van ofwijken, of legt een andere gebruiker een bepaalde klank ergens ietsje anders. Een lettertje iets anders hier en daar in een woord is geen probleem wat dat betreft. De spellingsregels lijkt me dus best een sterke richtlijn; maar geen sluitende regels (zoals het groene boekje voor het NL poogt te doen) ;-)
 2. Servien 15:05, 9 May 2006 (UTC) - ook al ben ik niet West-Vlaams :P

Nee

 1. Patrick 15 July 2006 (UTC) Zie "nieuw voorstel" onderaan.

Alleen als ... veranderd wordt

 1. Uitstekend, alleen heb ik het moeilijk met de "uu". Die spreek je immers kort, zéér kort uit. Je blaft het bijna. En dat doe je niet met een uu. 'Wuuf' spreek je uit als 'duur', en dat is in geen enkele West-Vlaamse variant het geval. Ik zou, zoals eerder al aangebracht, als 'ù' schrijven. 'Wùf' dus. En 'hebrùker'. Ofwel gemakshalve 'u', niet helemaal correct, maar ik vind het al beter in de buurt. Aergn 18:44, 13 July 2006 (UTC)

Neutraal

 1. ...

Meuh'n de Rand-West-Vlaomeeng'n oik meedoen? We lihh'n ier in Zwevegem echt in West-Vlaender'n, maer me klapp'n ol 'n bitse ip zin Oist-Vlaoms, 'n kliën bitse naer 't Waeregems toe.

Me maok'n ier 'n verskil tuss'n twië soort'n van lange aa'ts: voir 'apikalen'(d,j,n,r,s,t,z) es't ae (ao-ë) maerte, baes, baezinne (maart, baas, bazin) en voir de reste ao: spao, braove, staol, aop (spade, braaf, staal, aap)

'k Skrivve liefst oi voir de klank oeë (bloit in de plaetse van bloeët, AN bloot); voir 't gemak en oomdamme da nó kenn'n van Paeter Poirters in oonze Zeud en Noird.

En nó iets: die nó stae foir AN nog, dus ne korte kleenker in nen oopne lettergreep. 't Zelfste voir wé (AN weg), of j'é (AN hij is). (Inderdaed, ze doen dad in 't Afrikaans oik)

Wa peisde daervan?

Als je het zo zegt dan moet je het zo schrijven, de spelling is alleen een richtlijn hoe je bepaalde klanken moet schrijven. (Trouwens ik spreek Afrikaans maar in 't Afrikaans zeggen ze gewoon: nog, wel en hy is) Servien 20:43, 11 May 2006 (UTC)
(Ik overleg meestal in redelijk AN, dat iedereen het wat kan lezen ;-) ) Die nó en wé , kunt ge gewoon ook "noh" en "weh" schrijven. Hoe veel of weinig we die h dan uitspreken moet de lezer zelf maar weten. En waarom zou je niet mogen meedoen. Vooral in artikelen over de lokale gemeenten in 't zuudoast'n vande provinsje mag er zeker een "sk" en andere lokale eigenaardigheden gebruikt worden ;-)
Trouwens, "baas" spreek ik +/- uit als "baes" of "baos" of "boas" of hoe ge het ook wil spellen, "bazin" als "bazinne" (met de a van jan). ;-). En in oostende houdt men het bij een heldere aa in vele gevallen: "baas". --84.193.167.210 01:06, 12 May 2006 (UTC)
Tiens, bie tuzend sprek'n ze van boas wè. En ik zien van Ostende. Aergn

Nieuw praktisch voorstel

Korte klinkers

a	   van, dak, katte		   (van, dak, kat)
e	es, kermesse, hes, letter	(is, kermis, gras, weinig)
i	ik, bitje, ip, lik		(ik, beetje, op, als)
ie	iengel, klienke			(engel, klink)
o	mol, olle			(mol, alle)
u	musjke, durvn, zunne		(mus, durven, zon)
oe	joe, toenge, oenger		(jou, tong, honger)
oe (1) oend, hroend, bloend, joenk,	(hond, grond, blond, jong)
    koed, oed, zoet, joe		(koud, oud, zout)
uu (2)	wuuf, bluuvn			(vrouw, blijven)

(1) Deze oe is onze SPELLINGKEUZE voor de uitspraak van de klinker in West-Vlaamse woorden als bloend (blond) en koed (koud). Niet-West-Vlamingen moeten zich realiseren dat de West-Vlaamse uitspraak van deze klinker niet overal de oe is uit het AN. De uitspraak van de korte klinker in het West-Vlaamse bloend en koed houdt het midden tussen de AN-oe en de AN-oo.

We beseffen dat de keuze voor deze oe-spelling een compromis is en dus niet ideaal. Alternatieve spellingen lossen echter het probleem van de juiste uitspraak ook niet op. Zo geven zowel blond, kod als bloond, kood evenmin de West-Vlaamse uitspraak correct weer. De motivering voor de keuze van de oe-spelling tegenover andere komt uitgebreid aan bod in de Reacties.

(2) De uu is onze SPELLINGKEUZE voor de uitspraak van de klinker in de West-Vlaamse woorden als wuuf en bluuvn. Niet-West-Vlamingen moeten zich realiseren dat de West-Vlaamse uitspraak van deze klinker niet overal de uu is uit het AN. De uitspraak van de korte klinker in het West-Vlaamse wuuf houdt het midden tussen de AN-eu (zoals in deur) en de AN-uu (zoals in duur).

We beseffen dat de keuze voor de uu-spelling een compromis is en dus niet ideaal. Alternatieve spellingen lossen echter het probleem van de juiste uitspraak ook niet op. Zo geven zowel bleuvn als bluvn evenmin de West-Vlaamse uitspraak correct weer. De motivering voor de keuze van de uu-spelling tegenover andere komt uitgebreid aan bod in de Reacties.

Lange klinkers

oa	   oane, hoane, moatn,	   (haan, gaan, maten)
    tehoare, boazinne		(tezamen, bazin)
oo	loopn, skone, vo mi	    (lopen, schoon, voor mij)
oe	oed, hoed, voet, zoete		(hoed, goed, voet, zoet)
eu	keunienk, meur, veuhel, keun	(koning, muur, vogel, konijn)
uu (1)	uul/uuls, buutn, vuul, mule	(uil/uilen, buiten, vuil, smoel)
    uus uzeke, uuzn muul, uze muuls (ons huisje, onze muilezel, onze muilezels)
ee	eetn, w(j)ee, her(j)eed,	(eten, weide, klaar)
    h(j)elehans, discusjeern	(helemaal, discuteren)
è	wèreld, blèètn, bèèr, hèèrne	(wereld, huilen, beer, graag)
ie	ier, diere		 	(hier, duur)
ie (2)	zien, kwiet, zwien, liek	(zijn, kwijt, varken, (mensen)lijk)

  -> Schrijf i in open lettergreep:
    minen, liken, bikans, skrivn	(mijn (mann.ev.), lijken, bijna, schrijven) 
  -> Schrijf i aan woordeinde:
    Zi en es ni bi mi.		(Zij is niet bij mij)

(1) Zie de uitleg over de uu bij Korte kllinkers.

(2) Deze ie is onze SPELLINGKEUZE voor de uitspraak van de klinker in West-Vlaamse woorden als zien (zijn) en kwiet (kwijt). Niet-West-Vlamingen moeten zich realiseren dat de West-Vlaamse uitspraak van deze klinker niet overal de ie is uit het AN. De uitspraak van de klinker in het West-Vlaamse zien en kwiet houdt vaak het midden tussen de AN-ee en de AN-ie.

We beseffen dat de keuze voor deze ie-spelling een compromis is en dus niet ideaal. Alternatieve spellingen lossen echter het probleem van de juiste uitspraak ook niet op. Zo geven zowel zin, kwit als zeen, kweet of zelfs zyn, kwyt evenmin de West-Vlaamse uitspraak correct weer. De motivering voor de keuze van de ie-spelling tegenover andere komt uitgebreid aan bod in de Reacties.

Tweeklanken

ei	   hezeit, eihen(t)lik	   (gezegd, eigenlijk)
ië	ne vriën vint			(een vrije man)
au	nauwe, hauw			(nauw, gauw)
ou	vrouwe				(vrouw)

Algemene richtlijnen voor schrijvers

Spel volgens jouw eigen uitspraak

Of we dat nu leuk vinden of niet, er bestaat niet zoiets als standaard West-Vlaams. Spel dus fonetisch volgens JOUW uitspraak. Concreet:

 • schrijf geen g waar je iets anders hoort (schrijf dus hoane voor Ned. gaan)
 • schrijf geen h als je die zelf niet hoort (schrijf dus oane voor Ned. haan)
 • voeg enkel j toe (niet i) als je die ook uitspreekt
  • Kies dus zelf tussen: kleern/kljeern, klenen/kljin, meer/mjeer, hereed/herjeed.
  • Schrijf ee of è volgens jouw uitspraak: zeg je zee of zèè? beer of bèèr?

Dit maakt de teksten volgens mij origineler en waardevoller.

Volg wel de afspraken vermeld bij Korte klinkers en Lange klinkers.

Te vermijden

 • ê, â, ô, y enz. want bedoelde uitspraak is niet altijd duidelijk, ook niet voor West-Vlamingen
 • spellen van de glottisslag, want dit maakt het schrijven volgens mij onnodig complex. Zie ook de "Richtlijnen" hieronder.
 • spellen van de zachte w die je soms hoort bij lange oo/ee/oe. Schrijf dus: dood (en niet doöd of doët of dôôt of...) en oed (niet oëd) maar spreek uit zoals je gewend bent.

Verdubbeling van klinkers

 • Pas toe zoals in AN. Dus: hjelehans (niet hjeelehans), hebruker (niet hebruuker).
 • Pas het zeker toe als het anders tot foutieve uitspraak zou leiden. Dus: loopn (niet lopn).

Afkappingen

Voor afkappingen is mijn voorstel: kies gerust zelf.

 • Est woar? ken peinzn van niet.
 • Es 't woar? 'k En peinzn van niet.

Richtlijnen voor niet-West-Vlaamse lezers

 • Een explosieve klank (p, b, t, d, k) vóór een 'n' nooit volop uitspreken.
Bijv. de p in loopn, t in moatn, k in moakn.
 • Klinker a/o + ns dient lang en nasaal uitgesproken te worden.
Bijv. hanze (gans), donze (dons), biekans (bijna), Fransjke (Frankrijk).

Tekstfragment in deze spelling

'k moeste heel mien joenk leevn studeern
en kwierde computerspecialist
kost et zodanih prohrammeern
tot da'k van toetn noch bloazn ni meer wist
bivoorbeeld oevele mochte 'k ik eetn
stoa minen buuk noh niet te bol
mine computer koste da weetn
de stand van minen cholesterol


lat mi mo loopn langs de stroatn
ik en mien lief da'k zo hèèrne zie
en dansn doen we tot 's avonds loate
en dichte vrijn ik en zi


ik adde en uus, twas e kasteelke
mè vast tapiet en sjiek behang
mien moeder zei: tes e juweelke
ik peinzde 'k ik tes mien hevang
wilde joe elektrisch installeern
zoek je nen diepvries of ne friho
deur 't feit da'k ik mi ni moe sjkèèrn
krieh je mine sjkèèrmachiene kado


nu kweekn 'k ik zwiens en kweekn sjkoapn
en 'k steekn keuns in 't oendekot
'k zoaie mien peloeze vul mè roapn
voor tnoaste winter in den utsepot


lat mi mo loopn langs de stroatn
ik en mien lief da'k zo hèèrne zie
en dansn doen we tot 's avonds loate
en dichte vrijn ik en zi


(Vrij naar "Lat Mie Maar Lopen " van Willem Vermandere)


Iphesteld deur Patrick, den vichtienstn dah van de moand juli 2006.

Updates

- Meer voorbeelden toegevoegd.
- Aanvullingen omtrent spelling van ie-klank.
- Voorbeeld van tekstfragment toegevoegd.
- Korte klinkers aangevuld met oe-voorbeelden.
- Tekstfragment verbeterd.
- Nieuw: korte ie, korte uu
- Lange klinkers: uu-voorbeelden aangevuld


Reacties

Dat nieuwe voorstel ziet er goed uit. Om eerlijk te zijn, beter dan die van de peiling. Ik overweeg om mijn "nee als" stem terug te trekken en ook voor deze spelling te gaan. Toch zit ik nog altijd met het onderscheid tussen "u" van 'bluvn' en 'stukn' (als de "uu" van duur, maar dan zeer kort) en de "u" van "mutn" en "durvn" (als de "u" van mus en dus). Daarom blijf ik erbij dat de ù (onder het procentteken van je keyboard) de beste keuze is voor 'blùvn' en 'stùkn'. Tenzij iemand een ander alternatief heeft? Aergn
Bedankt voor jouw reactie! Jouw vragen zijn ook mijn vragen: wat met de verschillen qua uitspraak van ie (bier <> zwien), u/uu (durvn <> uul) en o (pot <> mond) ? Laten we enkele alternatieven naast elkaar zetten.
I - IE - EE - Y - IJ
1. Zi hienk na de zweens in de wjee hoan keekn.
2. Zi hienk na de zwijns in de wjee hoen kijkn.
3. Zi hienk na de zwyns in de wjee hoen kykn.
4. Zi hienk na de zwiens in de wjee hoan kiekn.
5. Zi hienk na de zwins in de wjee hoan kikn (of kikkn).
"Zij ging naar de varkens in de weide gaan kijken."
Ik blijf opteren voor spelling 4, maar spelling 1 vind ik ook te verdedigen, die leunt misschien nog wel het dichtst bij de echte uitspraak aan. 'Zwijns' doet te veel denken aan de ij-uitspraak van het AN, terwijl 'y' volgens mij te vreemd overkomt.
U - UU
1. uzn ul durft nohol, je bluft doa zittn bi da wuf.
2. ùzn ùl durft nohol, je blùft doa zittn bi da wùf.
3. uuzn uul durft nohol, je bluuft doa zittn bi da wuuf.
"Onze uil durft nogal, hij blijft daar zitten bij die vrouw."
Hier ben ik voorstander van spelling 3. Met de 'u' en 'uu' leggen we het verschil in uitspraak vast tussen 'durft' en 'uul'. Het blijft uiteindelijk de bedoeling dat iedereen de uu uitspreekt volgens zijn eigen dialect. En geen enkele spelling zal ooit alle bestaande varianten kunnen vatten vrees ik...
Spelling 1 vind ik ook niet mis maar dan verlies je wel het verschil in uitspraak tussen beide klanken, met mogelijks verwarring tot gevolg. Wat is het verschil tussen 'mul' en 'muul'? Juuste, ne muulezel!
Spelling 2: Het bijft wennen aan die ù als je 't mij vraagt, die zit gewoon niet in de vingers bij het schrijven. En zoals al eerder aangehaald is het in ieders belang om bij ons vertrouwd alfabet te blijven.
O - OE
1. 't Wo koed en ze strooide zoet in de hrond.
2. 't Wo kood en ze strooide zoot in de hrond.
3. 't Wo koud en ze strooide zout in de hroend.
"Het was koud en ze strooide zout in de grond."
In mijn dialect wordt de klinker van 'koud' en 'grond' identiek uitgesproken namelijk als een klank die tussen oe en oo ligt. Toch een voorkeur voor spelling 1 omdat de bedoelde woorden het best herkenbaar blijven voor iedereen. Anders moeten we ook schrijven: woende (wonde), zoende (zonde) enz. wat ik toch ongewone woordbeelden vind voor woorden met een korte o-klank. Patrick 12:17, 18 July 2006 (UTC)
Mooi overzicht Patrick, hier even mijn bedenkingen
I - IE - EE - Y - IJ
Het best is spelling vier inderdaad. Het is weldegelijk een ie, en geen ee of ij of i (dik). Een y daarentegen zal door veel West-Vlamingen wederom als een ij gelezen worden. Maar nog altijd wordt de lange ie en de korte ie anders uitgesproken. "Mien lief" bijvoorbeeld.
Ik heb nog een alternatief (daar de ie in zwiens merkelijk langer wordt uitgesproken):
5. Zie hienk na de zwie'ns in de wjee hoan kiekn.
U - UU
Ik weet eigenlijk niet hoe het in andere dialecten is, maar de 'uu' van wuuf wordt bij ons zeer kort uitgesproken. Het lijkt mij in dat oogpunt onnatuurlijk om een 'uu' te schrijven. Je hebt me echter overtuigd. Een 'ù' ziet er nog onnatuurlijker uit. Spelling 3 dus.
Terug een alternatief (indien de uu van uul langer wordt uitgesproken):
4. uuzn uu'l durft nohol, je bluuft doa zittn bi da wuuf.
O - OE
Als we de redenering van hierboven volgen, moeten alle klanken die als "oe" klinken, lang of kort, schrijven als een oe. In het geval van je voorbeeld zou het dus zoals hieronder moeten zijn. Terug heb ik een extra alternatief voor lange klanken toegevoegd.
4. 't Wo koed en ze strooide zoet in de hroend.
5. Je moet de moe'd nie verlie'zn.
Dit is dus mijn nieuw voorstel om lange klanken van korte klanken te onderscheiden. Een accentje achterzetten. Het ziet er in elk geval niet onnatuurlijk uit, het is wel wat lastiger schrijven, maar het haalt wel aardig wat misverstanden uit de weg. Wat denken jullie? Aergn 08:08, 19 July 2006 (UTC)


Fijn, dit wordt stilaan een mooi compromis als je 't mij vraagt :-)
Volledig gelijk wat de 'oe' betreft, ik was hier niet consequent in. Heb mijn o- en oe-voorbeelden (zie Korte klinkers) nu verbeterd.
Jij stelt dus een apostrof voor om (sommige) lange klanken aan te duiden? Persoonlijk ben ik er niet zo voor te vinden omdat er dan wel heel veel woorden een ' zouden krijgen. Maar ben ook wel benieuwd wat anderen hier van vinden, enkele extra meningen zouden de discussie ten goede komen denk ik. Alvast bedankt terug voor de reactie. Patrick 08:56, 19 July 2006 (UTC)

Tegen. In het nederlands schrijft ge toch ook de oe in boek en boer of de ie in diep en bier hetzelfde? Een ' maakt het te ingewikkeld. Ik ben voor het gebruik van de ù: kort, duidelijk en makkelijk te vinden op het toetsenbord. Met al die ie's en uu's en oe's wordt elke zin veel te lang. Met kortere schrijfwijzen zouden we ruimte besparen en het leest vlotter. schrijf dus bv. dus, wùf en uul voor de drie u-klanken, gewoon oe voor groend en koed en ik ben persoonlijk voor de spelling 'i' (dof), y (kort) en ie (lang), dit maakt de teksten korter en duidelijker (ee ik zeker niet goed, die uitspraak heb ik nog nooit gehoord). Bovendien ben ik ook niet overtuigd van de schrijfwijze 'h' ipv 'g', maar dat is mss bijzaak.


Dan zou jij dus schrijven:

ù	   wùf, blùvn
uu	uul/uuls, buutn, vuul, mule, uus uzeke, uuzn muul, uze muuls
y	zyn, kwyt, zwyn, lyk, myn/myne, lyken, bykans, skryvn

De 'y' is even wennen maar daarmee geef je wel elke klank haar eigen spelling, en dit kan de uitspraak en de duidelijkheid alleen maar ten goede komen (stik, iengel, kwyt, kweek).

Mij is minder duidelijk wanneer je nu 'ù' of 'uu' moet schrijven. De klank in 'blùvn' en 'buutn' of 'vuul' is precies dezelfde, alleen wat langer of korter uitgesproken. Weet niet waarom we hier een onderscheid in maken, cfr. jouw voorbeeld van boek/boer, diep/dier. Misschien moeten we voor die typische klank altijd 'ù' gebruiken: wùf, bùtn, blùvn, ùl, ùs, dùst, ùzeke enz.

De 'uu' kan dan gebruikt worden voor de echte AN-uu klank. Die komt wel niet in mijn dialect voor ('nu' is de enige uitzondering die me te binnen schiet) maar misschien wel in andere?... --Patrick 17:29, 17 ohustus 2006 (UTC)

Wat maakt het ook uit of die voorkomt of niet ? We schrijven Vlaams maar baseren ons op de Nederlandse spelling. Voor tweeklanken gebruiken we dus aa, ee, uu. Of die nu langer of korter is uitgesproken dan in het AN, so what ? We hebben de "uu", zoals "wuuf", "bluuvn", en een "u", zoals in "mussel", "bus"... Maak het niet moeilijk met onzinnige accenten of zo, wanneer je duidelijk zo het kunt spellen. Ook de "ie", is simpelweg een lange "ie".... hoe lang je die maakt speelt niet echt geen rol... zoals Patrick hierboven zegt, ook in het AN zijn er verschillen. Ook in het AN zal een spreker "diep" en "dier" anders uitspreken, door de andere medeklinker die er op volgt. Wat betreft een oe-klank, aangezien we de NL spelling volgens, schrijven we gewoon een "oe" ook, hoe lang of kort die ook is. Dit is trouwens een illustratie van het volgen van de NL-spelling dat we hier doen: de OE is typisch voor het NL. In het Duits schrijft men een "oe" als een "u" (vb. Mutter), in het Frans als een "ou" ("nous sommes"), in het Engels als vanalles en nog wat ("you", "do", "who", "few", "cue", "cute"... allemaal een oe-klank); en toch schrijven we duidelijk de NL-talige OE. Bovendien, noch in het AN, Duits, Frans, Engels zal men verregaande details gaan introduceren in de gewone spelling, daarvoor bestaan fonetische systemen.... --LimoWreck 17:44, 17 ohustus 2006 (UTC)
ik zou me moeten mengen in het debat, maar mijn tijd is beperkt. Ik besef ook dat ik zo mijn recht verspeel om achteraf met commentaar te komen aandraven :-) Soit. Verwittig mij gerust als er een degelijk (en vooral definitief) voorstel is voor de spelling. Dan wil ik gerust proberen om die te respecteren. Dan wil ik zelfs weer die lelijke "h" schrijven overal :) --User:Astro, 17 ohustus 2006

Voorstel van mijnentwege (grotendeels geënt op het dialect van Ieper en omstreken)

Klienkers

 • a matte
 • aa waarme
 • e ergh
 • e ashe (shwa)
 • è blène
 • ee veele
 • ee zee
 • eu meuzel
 • i ikke
 • î shrîvn
 • ie iere
 • o kort
 • oa oavend
 • oe joenk
 • oe adjoen (langer)
 • oo oovn
 • oo boote
 • ou kouten
 • u up
 • û slunse
 • ue stuete
 • uu buushn

Meedeklienkers

 • b bère
 • ch bachn
 • d drouf
 • dj adjoen
 • f feezeln
 • g genîver
 • gh gheevn
 • j jommo
 • k katte
 • l leevn
 • m mîtters
 • n neuze
 • ng zieng
 • p pulle
 • r rood
 • s sueker
 • sh sheef
 • t toatern
 • tj tjoup
 • v veele
 • w woater
 • z zoate


Waarom ee voor wee (wei) en oo voor boote (boot)? Omdat de sprekers in Ieper daar een gewone lange e en o van maken. In de omstreken spreekt men eerder zoals elders.

Zeker de ao voor bijvoorbeeld zoate klopt volgens mij niet. OA is wat mij betreft logischer dan AO.

Gh voor g lijkt me ook logischer dan h, want het is geen h, maar ligt tussen de standaarduitspraak van h en g.

De langere klinkers (groene tov joenk) worden als een normale oe geschreven, maar moedertaalsprekers weten dan wel wat te gebruiken (net als in het eerste voorbeeld van lange e en o).

Natuurlijk is het niet makkelijk in eerste instantie, maar uiteindelijk is het leren van de schrijftaal in het Frans of Engels ook niet simpel, je leert al doende. Nu, hoe het ook zij, de initiatiefnemers van www.ennih.be zijn van plan om bovenstaande spelling als Ieperse Standaardspelling te gaan gebruiken. Maar mochten er opmerkingen zijn: ga je gang!

In dit geval kan ik het Turks aanhalen als voorbeeldtaal. Daar waren er meerdere schrijfwijzen (Arabisch ondermeer) om de taal neer te pennen. Onder Atatürk is dan alles veranderd naar een Westers alfabet, uitzonderingen zijn er niet meer, alles is geschreven zoals het uitgesproken wordt. Ik stel voor het West-Vlaams ook zoiets voor, dat het een soort van fonetisch, maar voor iedereen leesbaar schrift wordt (zoals voorgesteld hierboven, excuseer voor de lamentabele opmaak).

Trouwens, wat doen we met streekgebonden verschillen zoals de 'sch' die s' (met glottislag), sh, sk, schk en s kan uitgesproken worden alnaargeland de locatie?

Het moet gewoon een beetje doenbaar en professioneel zijn, want nu is het een verschrikkelijke wildgroei, ieder artikel is anders qua spelling en dat werkt het West-Vlaams in de strijd naar erkenning toch ook niet in de hand, vrees ik. Al denk ik niet dat we ooit erkenning gaan bekomen, trouwens, hoe gaat dat in zijn werk.

Dag illustere onbekende, alvast bedankt voor jouw reactie. Vooreerst zou het leuker zijn als je je zou registreren, weten we ten minste met wie we te doen hebben. Maar vooruit, alle input die ons op weg helpt, is welkom. Ik heb www.ennih.be bekeken. Ik vind het een interessant initiatief, elk initiatief dat poogt het West-Vlaams te promoten moet toegejuicht worden als je 't mij vraagt. In jouw reactie heb je het over verschrikkelijke wildgroei, je suggereert dat het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn en raadt ons aan om professioneel te gaan werken. Als eerste reactie kan dit tellen! Je beseft duidelijk niet hoeveel voeten het in de aarde heeft gehad om deze West-Vlaamse wikipedia te mógen starten en om hem nu uit te bouwen. Het minste wat ik van nieuwe bezoekers vraag is een beetje respect voor ons werk. Deze uitgebreide web site met bijna 500 pagina's bouw je niet in 1-2-3 op, er zijn meerdere auteurs aan het werk die (heel) veel van hun vrije tijd opofferen en trachten een professioneel resultaat af te leveren. We leren elke dag bij, met de nodige discussies en vallen en opstaan, zeker als het over spelling gaat. Maar allen hebben ze gemeen dat het zoeken én vinden van een consensus waar iedereen zich goed bij voelt belangrijker is dan een simpel pasklaar antwoord van één iemand. Nu vind ik het van jou helemaal niet eerlijk om uw web site van drie pagina's, wellicht ludiek opgezet, geschreven door één persoon en enkel voor een select gezelschap van Ieperse vrienden bedoeld, om dit te vergelijken met ons initiatief waar auteurs over gans West-Vlaanderen aan de slag zijn en mekaar vinden in de verdere uitbouw van deze open West-Vlaamse encyclopedie. Elke hulp is welkom, en ik zie ook uit naar jouw nieuwe bijdragen. Als je iets zinvols te vertellen hebt dan nodig ik je uit om ook eens een West-Vlaams artikel te publiceren. Moet je doen, het zou ons, en ongetwijfeld ook jou, veel plezier doen! --Patrick 20:27, 6 september 2006 (UTC)


Bij deze ben ik dus geregistreerd. Excuses voor de anonieme post. En na opslag zie ik dat het nog niet gelukt is. Dan geef ik mijn gegevens maar zo mee. Bjorn, te bereiken op beejay_metal@hotmail.com.

Wat betreft www.ennih.be, dat is geen éénmansproject, maar een driemansproject (op dit moment toch). Het is de bedoeling om daar meer mee te gaan doen en uiteindelijk moet dit in de komende jaren uitmonden in een dialectfestival in het Ieperse. Dus op dit moment nog ludiek ja, maar dat verandert. Onze netmeester is wat stilgevallen, maar uiteindelijk willen we er een grote database van maken, met ondermeer geluidsfragmenten en een (beperkt) woorden- en uitdrukkingenboek. Maar dat laat nog wel even op zich wachten. Ik vind het ook niet echt eerlijk van jou om een nobel initiatief van onzentwege, dat niet zomaar voor een select gezelschap van Ieperse vrienden bedoeld is, zomaar af te breken. Dat heet ook respect, nietwaar? Daarenboven heb ik niet gesteld dat wat wij brengen beter is, ik heb gezegd dat wij die schrijfwijze gaan gebruiken (op onze site). En uiteindelijk heb ik evenveel recht van spreken.

Wat betreft het werk op de West-Vlaamse Wikipedia: ik wil niemand aanvallen, maar we kunnen niet ontkennen dat er op dit moment een wildgroei aan schrijfwijzes is en dat dat deze versie van Wikipedia geen eer aandoet. Chapeau voor de initiatiefnemers, maar uiteindelijk dient een discussiepagina om te discussiëren en meningen te spuien en dat heb ik gedaan. Daarenboven heb ik de zaken die je me aanwrijft helemaal niet gezegd.

Ik had bijvoorbeeld het artikel over Watou gemaakt (in een rapte, inderdaad). De dag erna was de hele spelling veranderd. Tja, dan hoef ik geen moeite te doen, me dunkt. Dan vul ik liever wat aan op de Nederlandstalige, daar weet ik hoe ik het moet schrijven en dat er niemand is die me zal corrigeren (op schrijfwijze dan toch). Dan stel ik gewoon voor om geen artikels aan te passen op spelling totdat we tot een overeenkomst gekomen zijn. En uiteindelijk vrees ik dat er nooit tot een éénvormige spelling zal gekomen worden omdat de regionale verschillen gewoon te groot zijn. Misschien moet er eens een West-Vlaamse Taalunie opgericht worden.

Bij deze dus mijn wederwoord.

Wat Woatou betreft: ik heb dat artikel veranderd en bijgestuurd. Omdat het te summier was (en dus nog niet Wiki-klaar), maar dat besef je zelf ("in een rapte" gemaakt, geef je toe). Bovendien was intussen al beslist om de klank als "oa" te schrijven en niet "ao". Ik spreek trouwens ook Poperings (jij blijkbaar Iepers) en dus vond ik het gerechtvaardigd om een artikel van een deelgemeente van Poperinge in die dialectvorm te (her)schrijven. Dat is waar het bij Wikipedia om draait, Björn: iemand geeft een aanzet, en een ander stuurt bij, corrigeert en maakt beter. Maar kom: laten ons elkaar niet afkatten. We strijden voor dezelfde zaak: aandacht voor het West-Vlaams. En eerlijk: de spelling is bijkomstig, hoe je het ook draait of keert. Ik zie het als de verpakking waarin het cadeau zit. --Astro 08:28, 7 september 2006 (UTC)
Maar daar komen we weer waar we moeten zijn: spelling is bijkomstig en arbitrair, maar het is wel een deel van de taal. Dus moeten we ergens een consensus zien te vinden. Het ging mij niet over het punt dat het artikel over Watou aangepast werd, want in feite heb je wel gelijk, dat een artikel over een deelgemeente van Poperinge in het Poperings moet opgemaakt worden (maar waar wordt de lijn getrokken?). Dus begrijp me niet verkeerd, ik ben zeker voorstander van een sterke streektaal, maar uiteindelijk kan een taal maar invloed verwerven, eens er ook een sterke, uniforme schrijftaal komt.

Trouwens, ik ben van Dikkebus en onze uitspraak zal wel grotendeels overeenkomen, denk ik. Maar ik heb een andere opvatting over hoe ons dialect neergepend dient te worden. Zoals iedereen die wel zal hebben.

Bijvoorbeeld de h ipv g, dat is gewoon onszelf belachelijk maken, vind ik. Heel Vlaanderen lacht daarmee, waarom gaan we daar dan in mee?

En mocht ik nog steeds anoniem posten: Bjorn (beejay_metal@hotmail.com) --Bjorn

Spelling is arbitrair, inderdaad. Maar die concensus, daar wordt dus serieus aan gewerkt, zoals je merkt. Iedereen zal nu en dan water bij de wijn moeten doen. Daarna zal Patrick, onze taalmeester, wel een oogje in het zeil houden. Wat de "g/h" betreft bvb: daar is een concensus over: we hebben gekozen voor de "g". Maar niet omdat we onszelf anders belachelijk zouden maken (waarom 'belachelijk', trouwens?) - wel omdat het in de ogen van een meerderheid werkbaarder lijkt. ("meerderheid" zeg ik. Maar alles is relatief natuurlijk, want er zijn maar weinig mensen die hun mening geven & dus een stem in het kapittel hebben). Trouwens: Dikkebus roelt :) --Astro 10:56, 7 september 2006 (UTC)
Bjorn, neem anders es een kijkje op:
 1. SV 1.0 = 1e voorstel om tot een nieuwe consensus te komen
 2. reacties op SV 1.0
 3. SV 1.1 = 2e voorstel (nog bezig) gebaseerd op de reacties van het 1e voorstel
--Patrick 11:14, 7 september 2006 (UTC)

Het creëert een beetje hetzelfde gevoel als met Limburgers: er wordt daar gelachen met hun lange en zangerige klinkers. Dan zou ik daar ook geen overdreven aandacht op vestigen. Meer is er niet aan voor mij. Belachelijk was misschien wel een beetje te sterk uitgedrukt.

Dikkebus roelt vaneigens!

Bij deze zou ik ook graag eens wat informatie verkrijgen wat de referenties van Patrick zijn om als taalmeester benoemd te zijn (zonder te willen twijfelen hoor). En hoe deze versie net tot stand gekomen is (maar daarvoor zit ik misschien op de verkeerde pagina). En ik kijk in de nabije toekomst zeker eens op voorgaande links en geef dan misschien ook wel mijn mening.

Verder nog een vraagje: hoe schrijf je de eerste letter van 'genîver' (zoals in mijn schrijfvoorstel, jenever dus in het Nederlands)? Misschien is er daar ook wel een gat in mijn 'adjoen', dan zou het misschien wel adgoen moeten zijn? Laten we maar eerlijk zijn: 't is niet makkelijk.

Ik ben Prof. Drs. Lic. Germaanse Filologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Nee, grapje hoor, het is de groep die mij heeft voorgedragen. Waarom ze dat gedaan hebben, moet je aan hen vragen. --Patrick 11:38, 7 september 2006 (UTC)
Omdat je er belangeloos veel tijd instopt. Omdat je openstaat voor kritiek. Omdat je gedreven bent. Omdat je toch enige basiskennis tentoonspreidt. Daarom. En als iemand daar kan aan tippen: dat hij/zij maar een stap naar voren doet :) --Astro 11:49, 7 september 2006 (UTC)
Simply the best--Foroa 16:03, 7 september 2006 (UTC)

't Was niet bedoeld om stenen te werpen, hoor en zeker ook niet als sollicitatie. Bij deze weten we dat ook alweer.