Naar inhoud springen

Duunkerke-Centrum

Van Wikipedia
Duunkerke-Centrum (in't dounkerblauw) ip e koarte van Duunkerke

Duunkerke-Centrum es't center van de Franschn stee Duunkerke woarround olle and're wykn vande stad zyn gegroeid. Duunkerke-Centrum it en ippervlakte van 2,65 vierkante kilomèiters en telt bikkans 14 000 inweuners. 't Center ligt tusschn 't stoasjekwartier, 't verbindiengskanal in d'oude binn'nhoavn en 't ofvoerkanal ("canal exutoire") da na de buutnhoavns lôopt (me uutzounderienge van de wyk Glacis da anden oovrkant van't ofvoerkanal ligt).

Wykn in Duunkerke-Centrum[bewerkn | brontekst bewerken]

Détailkoarte van Duunkerke-Centrum :
Le Grand Large
De Citadelle
't Stoasjekwartier
Soubise
Sent-Gilles
't Stadscenter

en Victoire-Glacis

't Stadscenter[bewerkn | brontekst bewerken]

In't stadscenter bevind'n em de Sent-Elooiskerke, 't belfort, 't staduus, 't poliesjekot en't théoatre. 't Es ôok 't commerciële center me 't mêerndêel van de wienkels, bankn en 't wienkelcentrum "Centre Marine". De grôotste oop'n plekkn zyn de place Jean Bart en de place Charles Valentin.

Sent-Gilles[bewerkn | brontekst bewerken]

De wyk Sent-Gilles ligt anden oostkant van't stadcenter en et ountwikkeld round de gelyknoamige stroate die in tydde e belangryke stroate wos vo de commerce. De wyk en de stroate zyn genoemd na 'n illign Sent-Gillis ofte Sent-Egidius. Nu kundje der teffrente schooln viend'n, moar ôok de pompierkazerne, de centoale post van Duunkerke en twêe woatrtorres die Duunkerke centrum van woatr vôorzien ol sedert et joar 1903.

Soubise[bewerkn | brontekst bewerken]

De wyk Soubise ligt ande zuudkant van't stadscenter, anden oovrkant van de "Rue du Sud". De wyk es genoemd na de gelyknoamige stroate en it em ountwikkeld vanof 1753. In Soubise ligt et juustiesjepaleys.

Citadelle[bewerkn | brontekst bewerken]

De Citadelle es ebouwd gewist vanof 't joar 1659 deur d'Iengelsche die achter de Slag der Duun'n van 1658, me da de Fransch-Iengelse coaliesje die slag gewoun'n ad, volgens d'oovrêenkomste 't stad en de regio in and'n kreegn. Achter da 't gebied in 1662 were ipgekocht wierd deur de Fransche, es de Citadelle vodder ountwikkeld deur La Motte-La-Myre et Claude Chastillon tout an't joar 1666, woarachtr et gemodificeerd wierd deur Vauban. Ip de citadelle woarn in d'êeste plekke de militaire machtshebbers, de weunste van de gouverneur en e kerke gevestigd. Vanof 1755 wierdn de militaire gebouwn ountmanteld. In de 19de êeuwe begoestn er fabriekskes ulder der 't installeern en derachter marityme commercecompagnie'n. Vandoage vindje der ounder and're de Duunkerksche vestigienge van d' universiteyt ("l'université du littoral") en den ôofdzetel van de intercommunoale soamnwerkiengsbound van gemêentn round Duunkerke ("la communauté urbaine de Dunkerque").

Le Grand Large[bewerkn | brontekst bewerken]

Le Grand Large, de zone ande nôordkant vande wyk La Victoire, es nog in vulle construksje. In Le Grand Large liggn ounder and're 't LAAC ("Lieu d'Art et d'Action Contemporaine") en de "Jardin des Sculptures".

't Stoasjekwartier[bewerkn | brontekst bewerken]

't Stoasjekwartier ligt ande zuudwestkant van't stadscenter. D'êeste stoasje wierd er ebouwd in 1875 en zorgde vo nen ipgang van de wyk. Achter da dedie me de ground gelyk wos gemakt byst den Twiddn Weireldoorloge, en ze in 1955 en nieuwe gebouwd. Vo de moment stoat er e project in de steygers vo en aparte stoasje vo TGV's en en aparte vo ander tringtraffiek te moakn.

Victoire-Glacis[bewerkn | brontekst bewerken]

De wyk La Victoire ligt ande nôordkant van't stadscenter, tusschn de wykn Sent-Gilles en Le Grand Large en ligt round 't beeld van Vrouwe Victoria, da an't kruuspunt van de "Boulevard Paul Verley" en den "Avenue des Bains" stoat. In de wyk stoan ounder and're de torre "de Leughenaer" en't prisong.

De wyk Glacis ligt anden oovrkant van 't ofvoerkanal ("canal exutoire") teegn de wykn Malo en Rozendoale. Je dateert in zyn uudige architecture van achter den Twiddn Weireldoorloge me da da gedêelte van 't stad hillegansn verwoest es gewist ounder de Duutsche bezettienge. Vandoage liggn der ounder and're de Sent-Jan-den-Dooprkerke, teffrente schooln, e schatspiste en e piscine. De wyk et zyn noame van't feyt da die zone in tydde by êen van d'uutgangn vande stad en dus by de fortifikoasjes lag, en de glacis zyn militair geziene de scheeve eirdn kantn aan de buutekant van de vestiengsmuurn die ulder in tydde uutstrektn tout an't uudige ofvoerkanal.