Eiermarkt (Brugge)

Van Wikipedia
Den Eiermarkt, me veel volk ip de terrassen
De stadspompe ip den Eiermarkt deur Pieter Pepers (1761)

Den Eiermarkt van Brugge ligt achter de nôordkant van de markt en ’t Geernaartstratje en is styf gekend vo de toffe cafés me gezellige terrasjes, lik ’t Hof van Rembrandt, de Coolcat, de Pick, Ambiorix en de Cathedraak.

D’r stoat e monumentoale woaterpompe uut 1761, gemakt deur Pieter Pepers. De lêeuw en den beir droagn ’t Woapnschild van Brugge.

D’oorsprounkelikke noame van den Eiermarkt was Bergpoel. In ’t begun van de 12e eeuwe, den tyd van Galbert van Brugge, was ’t e moerassig gebied, ’n poel woa da je kost in verdrienkn en woa dan d’r soms lykn van g’executeerdn in gesmeetn wierdn. De benoamienge Bergpoel blêef in gebruuk tout in ’t begun van de joarn 1600. Olgauwe begostn z’ook de benoamienge Eiermarkt te gebruukn, omdat ’t Beuterhuus doa stound. ’t Beuterhuus of de Beuterolle bestound doar ol in 1288. In 1404-1405 wierd d’olle herbouwd.

Round 1539 en z’e nieuw Beuterhuus gebouwd in de Sint-Jacobsstroate, en verplatste ’t no doa. De stroatnoame Boterhuis herinnert er nog an. In 1580 was de Beuterolle an den Eiermarkt zo bouwvollig dan ze ’t ofgebrookn en.

Ip den eiermarkt kost je beuter, koas en eiers koopn, mor ollêne de ryke kostn under da permitteern. Eiers wierdn nie iedere weke geetn en ze wierdn per stik en per gewicht verkocht. Margarine mocht van 1886 verkocht wordn mo dudelik apart van d’echte beuter. Melk wierd nie verkocht ip den eiermarkt. Melkvrouwn kwoamn de melk an huus briengn me twi metoaln melkketels an ’n houtn juk. Round 1945 zyn ze doamee gestopt in Brugge.

In 1786 en ze de Sint-Christoffelkerke ofgebrookn die doa stound tusschn de markt, den eiermarkt en ’t Geernaartstratje.

’t Huus nr. 4, lienks ip den hoek, is 15e eeuws en nr. 5 dateert ook nog uut de middeleeuwn, mo ’t krêeg in ’t middn van de 18e eeuwe e bepleisterde klokgevel.

D’huuzn woarn in de 16e eeuwe eigndom van Godefroot Slabbaert, e commercant in o.a. Ôosters, Iers en Schots loakn, en êen van de belangrykste figeurn van de Brugsche protestantn. Zyn zusters vint Thomas Molinet was e belangrykn Iengelschn commercant. D’ huuzn van Slabbaert droegn in dien tyd de noamn 't Groot Beerken en De Beer.

Slabbaert was êen van de winnige Bruggeliengn die ingienk ip Alva’s Road van Beroertn en je wierd gevangn gezet in ’t Stêen ip de Burg. Je kost ountsnappn, mo drie van zyn bevryders wierdn g’arresteerd en g'executeerd. Slabbaert vluchtte no Londn en je kost mo were no Brugge kommn in 1578, ’t begun van de Calvinistische Republiek.

Verder an de zelfste kant stoat de stadsbibliotheke en reks ip den achterground ku je den achterkant van de stadsschouwburg zien.