Felix Mendelssohn

Van Wikipedia
Felix Mendelssohn in 1839

Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (Hamburg, 3 februoari 1809 - Leipzig, 4 november 1847) was een Duutsche componist, pianist, organist en dirigent van de vroege Romantiek.

Je was de kleênzeune van de Joods-Duutsche filosoof Moses Mendelssohn. Je was nog mo 9 joar oud by zyn eêste piano-iptreed'n en an zyn 13 joar begost ie al muziek te componeern.

't Is deur een uutvoerienge van de Matthäus-Passion van Bach, deur Mendelssohn gedirigeerd in 1829, dat der e vernieuwde belangstellienge kwam vo de muziek van Bach.

Mendelssohn schreêf symfonieën, concerti, oratoria, piano- en koamermuziek. In 1824 schreêf 't ie zyn eêste officieel ipgenoomn symfonie (symfonie in c, opus 11) en in 1825 zyn Octet in E-flat major, op. 20, vo strykers. Je componeerde zyn meêsterwerk ip 17-joarige leeftyd, de ouverture Ein Sommernachtstraum by Shakespeares toneêlstik. E reize noa Schotland resulteerde in zyn Hebriden-ouverture (1830) en nor Italië in zyn Italioansche symfonie (1833). Ook belangryke werk'n zyn de Schotsche symfonie (1842) en zyn Vioolconcert in e mineur (1844). Zyn bekendste pianowerk'n zyn Lieder ohne Worte (liedern zounder woord'n) (1829-1845).

De latste joarn van zyn leevn sukkelde Mendelssohn met e zwakke gezoundheid. Je was nog mor 38 joar os 't ie stierf achter een heirsnbloedienge, overwerkt en hêlegans uutgeput.

Wikimedia Commons